Växter

Aktuellt

5. september 2023

Tomatviruset ToBRFV har i samband med kartläggningen påträffats i grönsaksodling

I år gör Livsmedelsverket en intensifierad kartläggning av tomatviruset ToBRFV. Objektet för kartläggningen är grönsaker i växthus. I augusti har en förekomst av tomatviruset påträffats i en odling i…

Tomatviruset ToBRFV har i samband med kartläggningen påträffats i grönsaksodling

26. juli 2023

EFSA, Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i EU inleder en kampanj för att trygga växthälsan: Ta inga växter eller frön med dig från länder utanför EU

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ( EFSA ), Europeiska kommissionen (EG) och deras partner i Europeiska unionens (EU) medlemsstater inleder en kampanj för att trygga växthälsan.  Kampanjen…

EFSA, Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i EU inleder en kampanj för att trygga växthälsan: Ta inga växter eller frön med dig från länder utanför EU

7. juli 2023

Kontroll av coloradoskalbaggen är nu aktuell

Den varma försommaren och de senaste veckornas fronter har ökat risken för att coloradoskalbaggen transporteras till Finland. Senast konstaterades coloradoskalbaggen i Finland sommaren 2021 och före…

Kontroll av coloradoskalbaggen är nu aktuell

7. juli 2023

Observation av asiatiska långhorningen igen aktuellt

Den asiatiska långhorningen är en skalbagge som förstör lövträd och sprider sig med den internationella handeln via förpackningsmaterial av trä, såsom träpallar. Observation av långhorningen är åter…

Observation av asiatiska långhorningen igen aktuellt

28. juni 2023

Nu är det dags att observera förekomsten på päronpest i Södra Finland

Enligt Livsmedelsverkets päronpestprognos är den rätta tiden inne att observera symptom på sjukdomen i Södra Finland. Päronpesten är en bakteriesjukdom som drabbar bland annat äppelträd och päronträd.…

Nu är det dags att observera förekomsten på päronpest i Södra Finland

16. juni 2023

Förteckningen över komponentmaterial

Det första utkastet till Livsmedelsverkets nationell förteckningen över komponentmaterial  för gödselprodukter har publicerats. Utkastet på finska finns här: Lannoitevalmisteiden kansallinen…

Förteckningen över komponentmaterial
Läs mera nyheter om växter