Växter

Aktuellt

14. februari 2024

Glöm inte kraven på växthälsa när du importerar en begagnad maskin från länder utanför EU

Det finns krav på växtskydd för begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner då de importeras från länder utanför EU.  Till länder som ligger utanför EU hör bland annat Norge och Storbritannien. Kraven…

Glöm inte kraven på växthälsa när du importerar en begagnad maskin från länder utanför EU

19. januari 2024

Ändringar i undantags- och datumpraxis för sundhetscertifikat

Enligt växtskyddslagstiftningen bör myndigheterna ges möjlighet att inspektera exportpartiet före avsändandet. Om exportförsändelsen har lämnat landet innan anmälan om export har lämnats in, saknas…

Ändringar i undantags- och datumpraxis för sundhetscertifikat

5. september 2023

Tomatviruset ToBRFV har i samband med kartläggningen påträffats i grönsaksodling

I år gör Livsmedelsverket en intensifierad kartläggning av tomatviruset ToBRFV. Objektet för kartläggningen är grönsaker i växthus. I augusti har en förekomst av tomatviruset påträffats i en odling i…

Tomatviruset ToBRFV har i samband med kartläggningen påträffats i grönsaksodling

26. juli 2023

EFSA, Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i EU inleder en kampanj för att trygga växthälsan: Ta inga växter eller frön med dig från länder utanför EU

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ( EFSA ), Europeiska kommissionen (EG) och deras partner i Europeiska unionens (EU) medlemsstater inleder en kampanj för att trygga växthälsan.  Kampanjen…

EFSA, Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i EU inleder en kampanj för att trygga växthälsan: Ta inga växter eller frön med dig från länder utanför EU

7. juli 2023

Kontroll av coloradoskalbaggen är nu aktuell

Den varma försommaren och de senaste veckornas fronter har ökat risken för att coloradoskalbaggen transporteras till Finland. Senast konstaterades coloradoskalbaggen i Finland sommaren 2021 och före…

Kontroll av coloradoskalbaggen är nu aktuell

7. juli 2023

Observation av asiatiska långhorningen igen aktuellt

Den asiatiska långhorningen är en skalbagge som förstör lövträd och sprider sig med den internationella handeln via förpackningsmaterial av trä, såsom träpallar. Observation av långhorningen är åter…

Observation av asiatiska långhorningen igen aktuellt
Läs mera nyheter om växter