Växter

Aktuellt

28. april 2023

Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) påträffades i tomatplantor

Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) har för första gången hittats i plantproduktionen i Finland. Upptäckten gjordes i två partier tomatplantor i en plantproduktionsanläggning i Österbotten.…

Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) påträffades i tomatplantor

26. januari 2023

Infobrev 1/2023

Gödselkontrollens infobrev den 3 januari 2023 fi / sve (pdf) om aktuella frågor har skickats per e-post till kontaktpersoner för verksamhetsutövare och verksamheter i kontrollregistret.…

Infobrev 1/2023

2. september 2022

Tomato brown rugose fruit virus har påträffats för första gången på en finländsk odling

Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) har för första gången påträffats på en odling i Finland. Viruset är en karantänskadegörare som kan medföra betydande skördeförluster vid yrkesmässig produktion…

Tomato brown rugose fruit virus har påträffats för första gången på en finländsk odling

21. juli 2022

Resultaten av övervakningen av gödselprodukter 2021 har publicerats

Rapporten om övervakningen av gödselprodukter och analysrapporten för produktkontroll 2021 har publicerats. På basis av kontrollresultaten uppfyller de gödselprodukter som tillverkas i Finland och…

Resultaten av övervakningen av gödselprodukter 2021 har publicerats

15. mars 2022

En påminnelse till dig som har gröna fingrar: beställning av växter omfattas av restriktioner – ta reda på vilka i förväg

Om du tänker beställa fröer eller plantor från ett område utanför EU är det viktigt att du tar i beaktande att dessa beställningar omfattas av flera restriktioner. Det är förbjudet att beställa växter utan sundhetscertifikat och dessutom ska du ordna en importkontroll i Finland för beställningen.

En påminnelse till dig som har gröna fingrar: beställning av växter omfattas av restriktioner – ta reda på vilka i förväg

21. januari 2022

Publiceringen av förteckningen över gödselföretagare har ändrats

Publiceringen av listan över gödselföretagare har ändrats. En uppdaterad lista kommer att publiceras i Livsmedelsverkets Öppen information -portal under rubriken ”Rehu- ja lannoitealan toimijat”. I…

Publiceringen av förteckningen över gödselföretagare har ändrats
Läs mera nyheter om växter