Information om webbplatsen

Livsmedelsverkets webbplats betjänar på finska, svenska och engelska.

Huvudavsnitten är indelade enligt kundgrupp: Jordbrukare, Företag, Samfund och Personkunder. Det femte och sjätte huvudavsnittet är Om oss och Laboratorietjänster. Varje avsnitt har sin egen ingångssida med de centrala innehållen och aktuella ämnena. Utöver huvudavsnitten innehåller webbplatsen temasidor med fokus på vissa ämneshelheter.

Du kan fråga om eller ge respons på livsmedel och bland annat fråga din egen kommuns livsmedelstillsyn om grundandet av ett livsmedelsföretag. Kontaktuppgifterna till din kommun får du med hjälp av webbplatsens söktjänst: Respons på livsmedel

Kontaktuppgifterna till kommunernas samarbetsområden, NTM-centralerna och Leadergrupperna som betjänar stödförvaltningens kunder får du fram med sökfunktionen. Genom att välja din egen boningskommun på menyn kommer du till kontaktuppgifterna för samarbetsområdets kommun, NTM-centralen och Leadergruppen. Kontaktuppgifter till förvaltningen

Tekniska rekommendationer

Vår webbtjänst är planerad och testad att fungera med de vanligaste webbläsarna. Vi rekommenderar Google Chrome eller Mozilla Firefox. Vi rekommenderar att du uppdaterar webbläsaren regelbundet.  Om webbplatsen eller ett program på vår sida inte fungerar ska du tömma din dators cacheminne, stänga alla fönster och börja om från början, eller stänga av och starta om din dator.

På webbsidan publiceras dokument i pdf-format och för att läsa dem behöver du programmet Adobe Acrobat Reader.  

Upphovsrätt

Livsmedelsverket eller någon annan informationsproducent som uppgetts i samband med materialet har upphovsrätten till det material som publiceras på webbplatsen. På webbtjänsten tillämpas upphovsrättslagen och andra bestämmelser och föreskrifter om upphovsrätt.

Webbplatsens material får användas och man får länka till det, men källan måste uppges. Bilderna på webbplatsen får inte användas i andra sammanhang. För allt material gäller att om det ska användas för ett kommersiellt ändamål måste man alltid avtala separat om saken med Livsmedelsverket.

Juridisk reservation

Livsmedelsverket ansvarar för tjänstens innehåll och för att de förmedlade meddelandena är korrekta. Vår strävan är att på alla sätt se till att informationen på webbplatsen är korrekt och aktuell. Livsmedelsverket ansvarar inte för kostnader eller skador som orsakats en användare på grund av eventuella felaktigheter i webbplatsens innehåll. Livsmedelsverket ansvarar heller inte för olägenheter till följd av tekniska störningar eller material som producerats av utomstående och som webbplatsen länkar till.

Behandling av personuppgifter

Vi skyddar sidbesökarnas sekretess och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Vi samlar inte in information med vilken en enskild besökare kan identifieras. I webbtjänsten behöver vi e-postadressen bara för att besvara frågor och respons. Responsblanketten är oskyddad så därför ska du undvika att skicka känslig information som kontonummer eller personbeteckning i dessa meddelanden.

Dataskydd vid Livsmedelsverket

Information som samlas in på webbplatsen

Vi använder oss av kakor (cookies) på vår webbplats. Kakorna kan anknyta till webbplatsens funktioner eller statistikföringen av hur webbplatsen används. Med kakornas hjälp samlar vi in statistikuppgifter om webbplatsens användning i syfte att utveckla webbtjänsten. Sådana uppgifter är bland annat antalet besökare på webbplatsen, sidornas popularitet, från vilken sida besökaren har förflyttat sig till tjänsten, de mest använda sökorden och webbläsarna. Information som samlas in om användarnas besök är bl.a. klockslaget för besöket, vilka sidor som använts, typen av webbläsare och operativsystemet.

Du kan hantera kakorna genom att ändra inställningarna för webbläsaren eller genom att klicka på länken Ändra ditt medgivande . Om du vill kan du förhindra användningen av kakor, tillåta dem bara på begäran eller ta bort dem när sessionen avslutas. Då måste du beakta att förbud mot användning av kakor kan medföra brister i webbplatsens funktioner

Cookies

Respons

Använd responsblanketten om du vill ge feedback på webbtjänsten. Länken Ge respons finns nere på varje sida. Vi tar emot respons om hur tydligt och heltäckande innehållet på webbplatsen är och hur webbplatsen fungerar. Med samma responsblankett kan du ge respons på all verksamhet vid Livsmedelsverket.

Responsblankett

Ärenden som kräver officiella åtgärder kan inte göras anhängiga med responsblanketten, utan detta ska ske via Livsmedelsverkets registratur  kirjaamo@ruokavirasto.fi. Responsblanketten är oskyddad så undvik att skicka uppgifter av känslig natur såsom kontonummer eller personbeteckning i meddelandena på blanketten.

Ytterligare information

Du kan begära ytterligare information om webbplatsen av Livsmedelsverkets kommunikation.

Sidan har senast uppdaterats 30.6.2023