Kontakta livsmedelstillsynen

  • Har du planer på att bilda ett företag i livsmedelssektorn?
  • Har du som företagare frågor att ställa om livsmedelslagstiftningen?
  • Funderar du på att ordna ett matevenemang?
  • Vill du som konsument kontakta livsmedelstillsynen?
  • Du kan anmäla i ilppa-tjänsten om:
    • inledande av verksamhet, väsentlig ändring av verksamhet, avslutande av verksamhet eller byte av aktören
    • misstankar om matförgiftning, allergisk reaktion eller främmande föremål i livsmedel

Uppgifterna går elektroniskt via ilppa till myndigheten för behandling. Anmälan kräver ingen inloggning.

ilppa-tjänsten

I frågor från företag och konsumenter som gäller livsmedeltillsyn och livsmedelslagstiftning bistår i första hand de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna. Livsmedelsverket svarar inte på kontakter från företag och konsumenter.

Livsmedelstillsynens kontaktuppgifter finner du i menyn. 

Kommunerna upprätthåller denna adressförteckning via det elektroniska registret över myndighetsaktörer (VYHA)

Sidan har senast uppdaterats 2.2.2024