Blogg: Miljöersättningen – ett sorgebarn i kontrollsammanhang

21. januari 2022

Blogg: Miljöersättningen – ett sogerbarn i kontrollsammanhang

År efter år är resultaten av den kontrollverksamhet som gäller miljöersättningen sorglig läsning. Antalet fel är skyhögt, så vi har i flera år varit tvungna att instruera NTM-centralerna att de ska…

Blogg: Miljöersättningen – ett sogerbarn i kontrollsammanhang
Ansökan om djurbidrag fördröjs ytterligare

19. januari 2022

Ansökan om djurbidrag fördröjs ytterligare

Livsmedelsverket hade som mål att tiden för ansökan om EU:s djurbidrag skulle börja 13.1 och sluta 2.2.2022. Ansökningstiden senareläggs med några veckor. Tiden för ansökan om djurbidrag senareläggs…

Ansökan om djurbidrag fördröjs ytterligare
Anmälan om djurantal för 2021 kan göras 13.1–2.2.2022

13. januari 2022

Anmälan om djurantal för 2021 kan göras 13.1–2.2.2022

Djurgårdarna kan nu anmäla antalet svin, fjäderfän, hästar och ponnyer som de hade i sin besittning år 2021 i e-tjänsten Vipu ( https://vipu.ruokavirasto.fi ). Anmälningstiden utgår i år litet…

Anmälan om djurantal för 2021 kan göras 13.1–2.2.2022
Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande börjar 13.1.2022

11. januari 2022

Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande börjar 13.1.2022

Djurgårdarna kan ansöka om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande i e-tjänsten Vipu ( https://vipu.ruokavirasto.fi ) 13.1–2.2.2022. Ersättning för 2022 kan sökas av nöt-, svin-, får-,…

Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande börjar 13.1.2022
SARS-CoV-2-smitta hos katt har konstaterats för första gången i Finland

29. december 2021

SARS-CoV-2-smitta hos katt har konstaterats för första gången i Finland

Vid Livsmedelsverkets laboratorieundersökningar har man för första gången säkrat SARS-CoV-2-smitta hos en katt. Vaccinering av människor mot corona skyddar också sällskapsdjur som är mottagliga för smittan.

SARS-CoV-2-smitta hos katt har konstaterats för första gången i Finland
Arbetet tackar arbetaren – det goda antibiotikaresistensläget är ingen slump

22. november 2021

Arbetet tackar arbetaren – det goda antibiotikaresistensläget är ingen slump

Problemet med resistenta bakterier beräknas vid sidan om klimatförändringen vara en av de allvarligaste faktorerna som hotar mänskligheten. Ju mer antibiotika som används, desto mer resistenta bakterier. I Finland har försäljningen av antimikrobiella läkemedel kännbart minskat i inemot ett årtiondes tid. Arbetet måste ändå gå vidare för att den gynnsamma utvecklingen ska kunna fortsätta, skriver specialforskare Thomas Grönthal i sinn blogg.

Arbetet tackar arbetaren – det goda antibiotikaresistensläget är ingen slump
 • 21. januari 2022

  Användning av titandioxid som tillsats i livsmedel förbjuds

  Livsmedel som innehåller titandioxid (E171) får inte släppas ut på marknaden efter 7.8.2022. Efter detta datum får livsmedel saluföras till dess att datum för minsta hållbarhetstid har löpt ut eller…

  Användning av titandioxid som tillsats i livsmedel förbjuds
 • 21. januari 2022

  Publiceringen av förteckningen över gödselföretagare har ändrats

  Publiceringen av listan över gödselföretagare har ändrats. En uppdaterad lista kommer att publiceras i Livsmedelsverkets Öppen information -portal under rubriken ”Rehu- ja lannoitealan toimijat”. I…

  Publiceringen av förteckningen över gödselföretagare har ändrats
 • 21. januari 2022

  Blogg: Miljöersättningen – ett sogerbarn i kontrollsammanhang

  År efter år är resultaten av den kontrollverksamhet som gäller miljöersättningen sorglig läsning. Antalet fel är skyhögt, så vi har i flera år varit tvungna att instruera NTM-centralerna att de ska…

  Blogg: Miljöersättningen – ett sogerbarn i kontrollsammanhang
 • 19. januari 2022

  Ansökan om djurbidrag fördröjs ytterligare

  Livsmedelsverket hade som mål att tiden för ansökan om EU:s djurbidrag skulle börja 13.1 och sluta 2.2.2022. Ansökningstiden senareläggs med några veckor. Tiden för ansökan om djurbidrag senareläggs…

  Ansökan om djurbidrag fördröjs ytterligare
 • 17. januari 2022

  Utrotandet av fisksjukdomen IHN på slutrakan på Åland

  Bekämpningen av IHN-sjukdomen hos odlad laxfisk har framskridit väl på Åland. Samtliga regnbågslaxar från sammanlagt fem fiskodlingar har avlivats eller slaktats till följd av IHN-epidemin som fick…

  Utrotandet av fisksjukdomen IHN på slutrakan på Åland
 • 14. januari 2022

  Livsmedelsverket och Tukes har testat dricksflaskor i plast för småbarn – en av tio testade dricksflaskor konstaterades farlig

  Livsmedelsverket och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har testat dricksflaskor för småbarn i Tullaboratoriet. En dricksflaska konstaterades ha en allvarlig säkerhetsbrist. I dragtestet lossnade…

  Livsmedelsverket och Tukes har testat dricksflaskor i plast för småbarn – en av tio testade dricksflaskor konstaterades farlig
 • 13. januari 2022

  Anmälan om djurantal för 2021 kan göras 13.1–2.2.2022

  Djurgårdarna kan nu anmäla antalet svin, fjäderfän, hästar och ponnyer som de hade i sin besittning år 2021 i e-tjänsten Vipu ( https://vipu.ruokavirasto.fi ). Anmälningstiden utgår i år litet…

  Anmälan om djurantal för 2021 kan göras 13.1–2.2.2022
 • 11. januari 2022

  Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande börjar 13.1.2022

  Djurgårdarna kan ansöka om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande i e-tjänsten Vipu ( https://vipu.ruokavirasto.fi ) 13.1–2.2.2022. Ersättning för 2022 kan sökas av nöt-, svin-, får-,…

  Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande börjar 13.1.2022
 • 11. januari 2022

  Ansökan om djurbidrag försenas i starten

  Ansökan om EU:s djurbidrag börjar i e-tjänsten Vipu tidigast torsdag 20.1.2022. Livsmedelsverket har haft som mål att gårdarna med djur ska kunna ansöka om 2022 års bidrag under tiden 13.1–2.2.2022.…

  Ansökan om djurbidrag försenas i starten
 • 11. januari 2022

  Driftsavbrott i Viputjänsten 12.1.2022

  Livsmedelsverkets Viputjänsten är ur bruk 12.1.2022. Avbrottet beror på en uppdatering. Vi beklagar det besvär som avbrottet orsakar.

  Driftsavbrott i Viputjänsten 12.1.2022

Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan