Börja använda Suomi.fi-fullmakt nu

27. november 2020

Agera innan det är för sent – börja använda Suomi.fi-fullmakt nu

Senast nu är det dags att byta rättigheterna i Katso-tjänsten till Suomi.fi-fullmakter, så att det går att uträtta ärenden elektroniskt i Livsmedelsverkets och andra myndigheters elektroniska ärendehantering också nästa år. Det brådskar med att få saken i ordning, framför allt när det gäller kommuner, läroanstalter, en del föreningar och andra organisationer vars uppgifter inte finns med i handels- eller föreningsregistren eller FODS.

Agera innan det är för sent – börja använda Suomi.fi-fullmakt nu
Blogg: Tänk först och handla sedan

25. november 2020

Blogg: Tänk först och handla sedan

Tänk först, handla sedan! Det gäller både när du sår frön som du själv samlat in eller när du beställer frön och växter via nätet.

Blogg: Tänk först och handla sedan
EU:s direktstöd och restbeloppet av kompensationsersättning börjar betalas ut 10.12

24. november 2020

EU:s direktstöd och restbeloppet av kompensationsersättning börjar betalas ut 10.12

Livsmedelsverket börjar betala ut EU:s direktstöd för 2020 på torsdag 10.12. Grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare och bidrag för jordbruksgrödor betalas i december till ett belopp som utgör cirka 95 procent av det sammanlagda stödbeloppet.

EU:s direktstöd och restbeloppet av kompensationsersättning börjar betalas ut 10.12
Temporärt understöd till primärproduktionen kan nu ansökas på nya villkor

4. november 2020

Temporärt understöd till primärproduktionen kan nu ansökas på nya villkor

Företag som är verksamma inom primärproduktion kan ansöka om temporärt understöd för ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin på nya villkor från och med den 4 november 2020.

Temporärt understöd till primärproduktionen kan nu ansökas på nya villkor
Anmälningar som livsmedelslagen kräver kan nu göras på nätet

19. november 2020

Anmälningar som livsmedelslagen kräver kan nu göras på nätet

Miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst ilppa har öppnats för användning i hela landet. I ilppa-tjänsten  kan man för de flesta verksamheterna inom livsmedels- och hälsoskyddssektorn…

Anmälningar som livsmedelslagen kräver kan nu göras på nätet
Bekämpning av afrikansk svinpest förutsätter kontinuerliga åtgärder

24. september 2020

Bekämpning av afrikansk svinpest förutsätter kontinuerliga åtgärder

Spridningen av afrikansk svinpest (ASF) till Tyskland, Europas största producentland för griskött och den näst största exportören, väcker oro på köttmarknaden och hos primärproducenterna, både hos oss…

Bekämpning av afrikansk svinpest förutsätter kontinuerliga åtgärder

Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan