Tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd är nästan oförändrad våren 2022

15. september 2021

Tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd är nästan oförändrad våren 2022

Livsmedelsverket har publicerat tidtabellen för de stödutbetalningar som ska göras våren 2022. Mestadels är det restbelopp som ska betalas ut, eftersom de jordbrukarstöd som sökts 2021 till största…

Tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd är nästan oförändrad våren 2022
JSM: Ansökan för innovationsgrupper för landsbygden 7.9.–29.10.2021

13. september 2021

JSM: Ansökan för innovationsgrupper för landsbygden 7.9.–29.10.2021

Målet med innovationsgrupperna för landsbygden är att lösa ett på förhand identifierat problem i primärproduktionen, vilket kan leda till en ny innovation eller verksamhetsmodell. Den lösning som utvecklas ska bygga på primärproduktionsföretagens behov och förnya jord- eller skogsbruket eller främja bioekonomin.

JSM: Ansökan för innovationsgrupper för landsbygden 7.9.–29.10.2021
Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst har öppnats

23. augusti 2021

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst har öppnats

Med hjälp av djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst kan aktörerna själva lämna de anmälningar om djurhållningsplatser, djurhållning och kadaverplatser. Man loggar in i tillämpningen på adressen: http://epr.ruokavirasto.fi.

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst har öppnats
Ansvarsfull mat – ett gott liv

22. juni 2021

Ansvarsfull mat – ett gott liv

Livsmedelsverket främjar människornas, djurens och växternas hälsa, stöder landsbygdens livskraftighet och utvecklar datasystem. Livsmedelsverkets strategi definierar verksamhetens huvudmål.

Ansvarsfull mat – ett gott liv
 • 17. september 2021

  Från nötkreatursregistret har skickats post åt gårdar som avslutat med nötkreaturshållningen

  Livsmedelsverket har i misstag skickat i september post också åt nötkreaturshållare som inte haft aktiv djurhållning de senast 5-6 åren. Brevet skickades till gårdar vars registeruppgifter har…

  Från nötkreatursregistret har skickats post åt gårdar som avslutat med nötkreaturshållningen
 • 17. september 2021

  Veterinär gränskontroll överbelastad på grund av Brexit

  Sedan Storbritanniens utträde ur EU, Brexit, trädde i kraft ska djur samt livsmedel och andra produkter av animaliskt ursprung som importeras från Storbritannien inspekteras vid en…

  Veterinär gränskontroll överbelastad på grund av Brexit
 • 16. september 2021

  Hälsointyg kommer inte att införas i brittisk export fram till juli 2022

  Storbritannien har ändrat den tidsplan som landet tidigare tillkännagivit om nya krav för export av jordbruksprodukter. Exportpartier av produkter av animaliskt ursprung kommer inte att kräva det…

  Hälsointyg kommer inte att införas i brittisk export fram till juli 2022
 • 16. september 2021

  Exportdelen i det nya TRACES-NT-systemet kommer att införas den 1 oktober 2021

  Exportdelen i Traces-NT-systemet som används för att utfärda hälsointyg för export kommer att offentliggöras den 27 september 2021 och införas den 1 oktober 2021. Det gamla Traces Classic-systemet…

  Exportdelen i det nya TRACES-NT-systemet kommer att införas den 1 oktober 2021
 • 15. september 2021

  Tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd är nästan oförändrad våren 2022

  Livsmedelsverket har publicerat tidtabellen för de stödutbetalningar som ska göras våren 2022. Mestadels är det restbelopp som ska betalas ut, eftersom de jordbrukarstöd som sökts 2021 till största…

  Tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd är nästan oförändrad våren 2022
 • 14. september 2021

  Europeiska kommissionens enkät om uppdatering av foderråvaruförteckningen

  Europeiska kommissionen har i nätet offentlig enkät om uppdateringen av EU:s förteckning över foderråvaror. Genom det här initiativet uppdateras marknadsnormerna för de flesta foderråvarorna på…

  Europeiska kommissionens enkät om uppdatering av foderråvaruförteckningen
 • 13. september 2021

  Scheman för upprättande av exportcertifikat för foder ändras i oktober

  Från oktober kommer Livsmedelsverkets fodersektion att upprätta och underteckna foderexportcertifikat endast på tisdagar och torsdagar. Ansökan om exportcertifikat måste skickas till…

  Scheman för upprättande av exportcertifikat för foder ändras i oktober
 • 13. september 2021

  Flygspridningen av rabiesvaccinbeten startar längs den sydöstra gränsen

  Livsmedelsverket inleder flygspridningen av rabiesvaccinbeten längs den sydöstra gränsen den 14 september 2021. Flygspridningarna fortsätter i cirka en månad efter inledningsdagen. Syftet med…

  Flygspridningen av rabiesvaccinbeten startar längs den sydöstra gränsen
 • 13. september 2021

  JSM: Ansökan för innovationsgrupper för landsbygden 7.9.–29.10.2021

  Målet med innovationsgrupperna för landsbygden är att lösa ett på förhand identifierat problem i primärproduktionen, vilket kan leda till en ny innovation eller verksamhetsmodell. Den lösning som utvecklas ska bygga på primärproduktionsföretagens behov och förnya jord- eller skogsbruket eller främja…

  JSM: Ansökan för innovationsgrupper för landsbygden 7.9.–29.10.2021
 • 9. september 2021

  ESBL-bakterier är inte vanliga hos produktionsdjur i Finland

  Resultaten av ESBL-uppföljningen i livsmedelskedjan år 2020 är färdiga. År 2020 uppföljdes ESBL-bakterier och likartade AmpC- E. coli -bakterier hos broiler, i broilerkött och hos nöt. Dessutom…

  ESBL-bakterier är inte vanliga hos produktionsdjur i Finland

Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan