Tjänster

Aktuellt

Vanliga frågor om hundregistret
Vanliga frågor om hundregistret
Livsmedelsverkets svar på vanliga frågor om identifiering och registrering av hundar samt övervakning av det. Spalten kompletteras regelbundet.
Mer
Fågelinfluensa
Fågelinfluensa
Högpatogena virusstammar av fågelinfluensa har förekommit i stor utsträckning i Europa både hos vilda fåglar och på fjäderfäfarmar. Mer information om fågelinfluensa och fall av fågelinfluensa som har konstaterats i Finland.
Mer
Afrikansk svinpest (ASF)
Afrikansk svinpest (ASF)
Afrikansk svinpest är en dödlig viral blödarfebersjukdom som sprids hos svin, vildsvin och minisvin. Sjukdomen orsakas av ASF-virus. Afrikansk svinpest smittar inte människan. Det finns varken vaccin eller någon behandlingsmetod för ASF-viruset.
Mer

Visste du detta om Livsmedelsverket?

Maisema.png

Livsmedelsverket arbetar för människornas, djurens och växternas hälsa, stöder landsbygdens livskraft och utvecklar och upprätthåller informationssystem.

Vi publicerar nyhetsbrev och mediemeddelanden om olika ämnen. Du kan prenumera dem i din e-post.