Färska nyheter

Läs alla nyheter
Suomi.fi-fullmakten tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä 2.1.2020

5. december 2019

Suomi.fi-fullmakten tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä 2.1.2020

Suomi.fi-fullmakten tas i bruk stegvis i e-tjänsten Hyrrä. I det första skedet, från och med 2.1.2020, börjar Suomi.fi-fullmakt användas av de företag som är införda i handelsregistret, dvs. till exempel företagare som ansökt om företagsstöd för landsbygden eller investerings- eller startstöd för jordbruket.

Suomi.fi-fullmakten tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä 2.1.2020
Djurhållarregistrets e-tjänster stängs temporärt från och med 13. november

6. november 2019

Djurhållarregistrets e-tjänster stängs temporärt från och med 13. november

Då tillämpningen är stängd, anmälningarna och ändringarna måste lämnas på blanketter.

Djurhållarregistrets e-tjänster stängs temporärt från och med 13. november
 • 11. december 2019

  Tullen: Inte ens ett äpple från ett land utanför EU

  Den nya växtskyddslagstiftningen begränsar resandeinförsel av växter och växtprodukter utan sundhetscertifikat från länder utanför Europeiska unionen.  Den nya lagstiftningen träder i kraft den 14…

  Tullen: Inte ens ett äpple från ett land utanför EU
 • 9. december 2019

  Utländska grönsaker kan sprida nya växtvirussjukdomar till växthusodlingar

  Livsmedelsverket kartlade virus på växter i totalt 26 utländska grönsakspartier som salufördes i juli 2019. Enligt utredningen kan nya virussjukdomar spridas med de utländska grönsakerna till…

  Utländska grönsaker kan sprida nya växtvirussjukdomar till växthusodlingar
 • 5. december 2019

  Suomi.fi-fullmakten tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä 2.1.2020

  Suomi.fi-fullmakten tas i bruk stegvis i e-tjänsten Hyrrä. I det första skedet, från och med 2.1.2020, börjar Suomi.fi-fullmakt användas av de företag som är införda i handelsregistret, dvs. till exempel företagare som ansökt om företagsstöd för landsbygden eller investerings- eller startstöd för…

  Suomi.fi-fullmakten tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä 2.1.2020
 • 5. december 2019

  Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande har publicerats

  Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande finns att få på webbplatsen livsmedelsverket.fi. De jordbrukare som tänker ansöka om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande…

  Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande har publicerats
 • 3. december 2019

  Certifierat utsäde kan spåras ända till startpunkten

  Användning av certifierat, dvs. officiellt granskat utsäde, garanterar en högklassig skörd för såväl yrkes- som hobbyodlare. Certifierat utsäde är av god kvalitet och uppfyller kvalitetskraven i…

  Certifierat utsäde kan spåras ända till startpunkten
 • 3. december 2019

  Handeln med hamputsäde är reglerad

  Utsädeslagen (600/2019) reglerar all marknadsföring av utsäde, inklusive handel med hamputsäde. Allt hamputsäde som saluförs och finns på marknaden och är avsett för sådd måste vara certifierat. Det…

  Handeln med hamputsäde är reglerad
 • 3. december 2019

  Forskningsseminarium den 10 december 2019: Påvisande av norovirus i livsmedel och nya spridningsvägar till livsmedlen

  Specialforskare, specialveterinär inom området miljö- och hälsoskydd, VMD Maija Summa på Livsmedelsverkets enhet för virologi berättar om forskningsresultaten hon presenterat i sin doktorsavhandling.…

  Forskningsseminarium den 10 december 2019: Påvisande av norovirus i livsmedel och nya spridningsvägar till livsmedlen
 • 2. december 2019

  JSM: Internationella växtskyddsåret invigs 2.12.2019 i Rom

  Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation FAO kommer den 2 december 2019 att förklara det internationella växtskyddsåret öppnat. Temaåret firas på initiativ av jord- och…

  JSM: Internationella växtskyddsåret invigs 2.12.2019 i Rom
 • 2. december 2019

  Det finns rum för förbättringar i användningen av skyddade namn på livsmedel

  I Livsmedelsverkets riksomfattande tillsynsprojekt år 2018 utreddes användningen av skyddade namn på karjalanpiirakka (karelsk pirog), kalakukko, parmesan och parmaskinka i samband med tillverkning,…

  Det finns rum för förbättringar i användningen av skyddade namn på livsmedel
 • 29. november 2019

  Poststrejken är över

  Poststrejken är över. När poststrejken inleddes informerade Livsmedelsverket sina kunder och samarbetsparter om strejkens verkningar. Verksamheten återgår stegvis till den normala. Sändandet av…

  Poststrejken är över

Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan