Blogg: EU:s programperiod löper snart ut – ”Måste jag vara orolig?”

22. juni 2022

Blogg: EU:s programperiod löper snart ut – ”Måste jag vara orolig?”

EU:s landsbygdspolitik är indelad i programperioder på sju år. I själva verket är perioderna längre och sällan, om någonsin, har man kunnat inleda nästa period enligt den ursprungliga planerade…

Blogg: EU:s programperiod löper snart ut – ”Måste jag vara orolig?”
Infektiös IHN-sjukdom hos laxfiskar påträffades igen på Åland

22. juni 2022

Infektiös IHN-sjukdom hos laxfiskar påträffades igen på Åland

På Åland har IHN hos laxfiskar konstaterats på nytt ett år efter att den föregående epidemin började. Smittan konstaterades nu hos regnbågslax vid en anläggning med recirkulerande vattensystem på Eckerö.

Infektiös IHN-sjukdom hos laxfiskar påträffades igen på Åland
En del tröghetsproblem med nötkreatursregistret har lösts men arbetet fortsätter

10. juni 2022

En del tröghetsproblem med nötkreatursregistret har lösts men arbetet fortsätter

I det nya nötkreatursregistret har förekommit tröghetsproblem efter att tjänsten öppnades för djurhållare 27.4.2022. Livsmedelsverket har utrett orsakerna till tröghetsproblemen i samarbete med verkets partners och förbättrar fortlöpande informationssystemens funktion.

En del tröghetsproblem med nötkreatursregistret har lösts men arbetet fortsätter
Livsmedelsverket har valt en genomförare av hundregistret

26. april 2022

Livsmedelsverket har valt en genomförare av hundregistret

Livsmedelsverket har slutfört det öppna anbudsförfarandet om utveckling och underhåll av hundregistret. Från och med början av år 2023 blir det obligatoriskt att mikrochippa och registrera hundar.

Livsmedelsverket har valt en genomförare av hundregistret
Skäl att vara medveten om hälsoriskerna som ukrainska sällskapsdjur för med sig

15. mars 2022

Skäl att vara medveten om hälsoriskerna som ukrainska sällskapsdjur för med sig

Med dem som flyr undan kriget i Ukraina till Finland kommer också sällskapsdjur som på grund av omständigheterna inte uppfyller alla förhandskrav på import. Livsmedelsverket vill påminna personer som har att göra med sådana djur att djuren också kan vara förknippade med någon form av hälsorisker med tanke på såväl människor som andra djur.

Skäl att vara medveten om hälsoriskerna som ukrainska sällskapsdjur för med sig
 • 23. juni 2022

  Infektiös IHN-sjukdom hos laxfiskar som påträffades igen på Åland kan medföra begränsningar för export till länder utanför EU

  På Åland har IHN hos laxfiskar konstaterats på nytt ett år efter att den föregående epidemin började. Smittan konstaterades 21.6.2022 hos regnbågslax vid en anläggning med recirkulerande vattensystem…

  Infektiös IHN-sjukdom hos laxfiskar som påträffades igen på Åland kan medföra begränsningar för export till länder utanför EU
 • 22. juni 2022

  Infektiös IHN-sjukdom hos laxfiskar påträffades igen på Åland

  På Åland har IHN hos laxfiskar konstaterats på nytt ett år efter att den föregående epidemin började. Smittan konstaterades nu hos regnbågslax vid en anläggning med recirkulerande vattensystem på Eckerö.

  Infektiös IHN-sjukdom hos laxfiskar påträffades igen på Åland
 • 22. juni 2022

  Blogg: EU:s programperiod löper snart ut – ”Måste jag vara orolig?”

  EU:s landsbygdspolitik är indelad i programperioder på sju år. I själva verket är perioderna längre och sällan, om någonsin, har man kunnat inleda nästa period enligt den ursprungliga planerade…

  Blogg: EU:s programperiod löper snart ut – ”Måste jag vara orolig?”
 • 22. juni 2022

  Handelsliberaliseringsåtgärder på ukrainska produkter

  Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd har införas följande förmånsordningar: Tullkvoter för produkter med ursprung i Ukraina 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4270, 09.4600, 09.4601, 09.4602,…

  Handelsliberaliseringsåtgärder på ukrainska produkter
 • 21. juni 2022

  Livsmedelssäkerheten i Finland utvecklas i gott samarbete

  Resultaten av myndighetstillsynen och -undersökningarna 2021 visar att livsmedelstillsynen i Finland fungerar och livsmedelssäkerhetsnivån är god. År 2021 publicerades sammanlagt över 19 000 rapporter…

  Livsmedelssäkerheten i Finland utvecklas i gott samarbete
 • 21. juni 2022

  Åter aktuellt att göra observationer med tanke på asiatiska långhorningen

  Asiatiska långhorningen är en asiatisk skalbagge som ödelägger lövträd och som i den internationella handeln sprider sig via emballage av trä. År 2015 påträffades skalbaggen i området Kungsbacka och…

  Åter aktuellt att göra observationer med tanke på asiatiska långhorningen
 • 21. juni 2022

  Köttprodukter dras tillbaka från marknaden

  Livsmedelsverket har fattat beslut om att alla köttprodukter som Sikabaarin Lihatuote Oy har tillverkat ska förstöras, eftersom livsmedelssäkerheten inte kan säkerställas i dem. Beslutet om…

  Köttprodukter dras tillbaka från marknaden
 • 21. juni 2022

  Nytt tillstånd för export av ägg och äggprodukter till Sydkorea

  Sydkorea har beviljat exporttillstånd för ägg och äggprodukter från Finland. Finland och Sydkorea har avtalat om villkoren för export och om djurhälsointyg som ska användas vid export, och export från…

  Nytt tillstånd för export av ägg och äggprodukter till Sydkorea
 • 21. juni 2022

  PAH-överskridning i två pepparprodukter

  Meira Oy har meddelat att man tillgripit en återkallelse, eftersom man i ett vitpepparparti som levererats till företaget har uppmätt PAH-föreningar i en halt som överstiger gränsvärdet i…

  PAH-överskridning i två pepparprodukter
 • 20. juni 2022

  Uppdaterad anvisning för antibiotika för bin

  Livsmedelsverket har publicerat en uppdaterad version om antibiotikaanvändning vid behandling av bin – en anvisning för veterinärer. Grundprinciperna för den uppdaterade anvisningen är desamma som i…

  Uppdaterad anvisning för antibiotika för bin

Aktuellt

Rysslands invasion av Ukraina
Rysslands invasion av Ukraina
Rysslands attack mot Ukraina har många olika direkta och indirekta effekter också på Livsmedelsverkets sektor. På den här sidan sammanställer vi riktlinjer och nyheter från Livsmedelsverket relatedared till situationen i Ukraina, samt länkar till webbplatser för andra statliga förvaltningsaktörer.
Mer
Krisstöd till jordbruket
Krisstöd till jordbruket
Krisstöden Undantag för trädpr som utgör ekologiska fokusarealer år 2022 Statsborgen till gårdar med betalningssvårigheter : ansökan 7.2–31.3.2022. Temporärt understöd för ekonomiska svårigheter till…
Mer
Afrikansk svinpest (ASF)
Afrikansk svinpest (ASF)
Afrikansk svinpest är en dödlig viral blödarfebersjukdom som sprids hos svin, vildsvin och minisvin. Sjukdomen orsakas av ASF-virus. Afrikansk svinpest smittar inte människan. Det finns varken vaccin eller någon behandlingsmetod för ASF-viruset.
Mer