Färska nyheter

Läs alla nyheter
Ansökan om coronafinansiering öppnades

20. maj 2020

Ansökan om coronafinansiering öppnades nu också för företag med koppling till gårdar, företag som förädlar jordbruksprodukter och företag inom primärproduktionen

Ansökan om temporärt stöd till företag på landsbygden och inom primärproduktionen har inletts i e-tjänsten Hyrrä. De första ansökningarna har redan tagits upp till behandling vid NTM-centralerna, och beslutsfattandet inleds denna vecka.

Ansökan om coronafinansiering öppnades nu också för företag med koppling till gårdar, företag som förädlar jordbruksprodukter och företag inom primärproduktionen
Återinförandet av kontroller säkrar verksamheternas kontinuitet

13. maj 2020

Återinförandet av kontroller säkrar verksamheternas kontinuitet

Statsrådet fattade i början av maj beslut om en stegvis avveckling av begränsningarna med anledning av COVID-19-undantagsförhållandena. Också Livsmedelsverket har börjat återinföra kontroller som hör…

Återinförandet av kontroller säkrar verksamheternas kontinuitet
Restbeloppen av jordbrukarstöd betalas till gårdarna i juni

1. juni 2020

Restbeloppen av jordbrukarstöd betalas till gårdarna i juni

I juni betalar Livsmedelsverket ut restbeloppen av de jordbrukarstöd som söktes år 2019. Från och med 11.6.2020 betalas EU:s får- och getbidrag, EU:s nötdjursbidrag för tiden mellan 16.9 och 31.12,…

Restbeloppen av jordbrukarstöd betalas till gårdarna i juni

Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan