Färska nyheter

Läs alla nyheter
Ansökan om coronafinansiering öppnades

20. maj 2020

Ansökan om coronafinansiering öppnades nu också för företag med koppling till gårdar, företag som förädlar jordbruksprodukter och företag inom primärproduktionen

Ansökan om temporärt stöd till företag på landsbygden och inom primärproduktionen har inletts i e-tjänsten Hyrrä. De första ansökningarna har redan tagits upp till behandling vid NTM-centralerna, och beslutsfattandet inleds denna vecka.

Ansökan om coronafinansiering öppnades nu också för företag med koppling till gårdar, företag som förädlar jordbruksprodukter och företag inom primärproduktionen
Återinförandet av kontroller säkrar verksamheternas kontinuitet

13. maj 2020

Återinförandet av kontroller säkrar verksamheternas kontinuitet

Statsrådet fattade i början av maj beslut om en stegvis avveckling av begränsningarna med anledning av COVID-19-undantagsförhållandena. Också Livsmedelsverket har börjat återinföra kontroller som hör…

Återinförandet av kontroller säkrar verksamheternas kontinuitet
Jordbrukarnas samlade stödansökan har börjat – på grund av undantagstillståndet bör stöden sökas i god tid

27. april 2020

Jordbrukarnas samlade stödansökan har börjat – på grund av undantagstillståndet bör stöden sökas i god tid

Jordbrukarnas samlade stödansökan har börjat i e-tjänsten Vipu. Gårdarna har tid på sig fram till mitten av juni att skicka in ansökan.

Jordbrukarnas samlade stödansökan har börjat – på grund av undantagstillståndet bör stöden sökas i god tid
 • 20. maj 2020

  Nya intyg för export till Moldavien finns nu i TRACES

  I maj 2020 har EU-kommissionen och Moldavien träffat en överenskommelse om nya veterinärintyg för export. De nya intygen som nu finns i TRACES är för fjäderfäkött, avelsfjäderfä, fiskeriprodukter,…

  Nya intyg för export till Moldavien finns nu i TRACES
 • 20. maj 2020

  Ansökan om coronafinansiering öppnades nu också för företag med koppling till gårdar, företag som förädlar jordbruksprodukter och företag inom primärproduktionen

  Ansökan om temporärt stöd till företag på landsbygden och inom primärproduktionen har inletts i e-tjänsten Hyrrä. De första ansökningarna har redan tagits upp till behandling vid NTM-centralerna, och beslutsfattandet inleds denna vecka.

  Ansökan om coronafinansiering öppnades nu också för företag med koppling till gårdar, företag som förädlar jordbruksprodukter och företag inom primärproduktionen
 • 20. maj 2020

  Kontrollerna av ekofoderföretagarna 2020 fokuserar på spårbarheten för foder och motverkande av bedrägerier

  Till ekofoderföretagarna Se till att spårbarhetskravet ”ett steg framåt och ett bakåt” Säkra också den interna spårbarheten , dvs. att råvarorna inom tillverkningsprocessen kan spåras till det…

  Kontrollerna av ekofoderföretagarna 2020 fokuserar på spårbarheten för foder och motverkande av bedrägerier
 • 19. maj 2020

  Risk för salmonella i hönsägg

  Mty Kivimäen Maatila i Seinäjoki har meddelat om en återkallelse av ägg. Den vidtas som en försiktighetsåtgärd, eftersom man hos produktionsdjuren på gården konstaterat salmonella som också kunnat…

  Risk för salmonella i hönsägg
 • 18. maj 2020

  Foderkontrollrapporter för 2019 har publicerats

  Rapporten om foderkontroll 2019 har publicerats på…

  Foderkontrollrapporter för 2019 har publicerats
 • 14. maj 2020

  Analysresultaten för produktkontroll av gödselfabrikat 2019

  Analysresultaten för produktkontroll av gödselfabrikat från 2019 har publicerats på https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/julkaisut/raportit-ja-selvitykset/ . Webbplatsen innehåller också…

  Analysresultaten för produktkontroll av gödselfabrikat 2019
 • 13. maj 2020

  Återinförandet av kontroller säkrar verksamheternas kontinuitet

  Statsrådet fattade i början av maj beslut om en stegvis avveckling av begränsningarna med anledning av COVID-19-undantagsförhållandena. Också Livsmedelsverket har börjat återinföra kontroller som hör…

  Återinförandet av kontroller säkrar verksamheternas kontinuitet
 • 13. maj 2020

  Stöd för biodling kan sökas i e-tjänsten Vipu

  Nationellt stöd för biodling enligt antal bisamhällen kan nu sökas i e-tjänsten Vipu . Ansökningstiden går ut 15.6.2020. Livsmedelsverket uppmanar biodlare att söka stöd i e-tjänsten. Det är bra att…

  Stöd för biodling kan sökas i e-tjänsten Vipu
 • 12. maj 2020

  Misstanke om salmonella i babyspenat

  Satotukku Oy har meddelat att man återkallat ett parti färsk babyspenat från handeln. I produkten har i preliminära undersökningar konstaterats salmonella och som försiktighetsåtgärd återkallar…

  Misstanke om salmonella i babyspenat
 • 11. maj 2020

  Fjäderfäkött och ägg får nu exporteras till Singapore

  Livsmedelsmyndigheten i Singapore har beviljat exporttillstånd för finländska fjäderfäkött och ägg. Det har varit en lång process: Finlands projekt för marknadstillträde har pågått sedan år 2016.…

  Fjäderfäkött och ägg får nu exporteras till Singapore

Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan