EU:s direktstöd och restbeloppet av kompensationsersättningen börjar betalas ut 9.12

23. november 2021

EU:s direktstöd och restbeloppet av kompensationsersättningen börjar betalas ut 9.12

Livsmedelsverket börjar betala ut EU:s direktstöd för 2021 på torsdag 9.12. Grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare och bidrag för jordbruksgrödor betalas i december till ett belopp…

EU:s direktstöd och restbeloppet av kompensationsersättningen börjar betalas ut 9.12
Arbetet tackar arbetaren – det goda antibiotikaresistensläget är ingen slump

22. november 2021

Arbetet tackar arbetaren – det goda antibiotikaresistensläget är ingen slump

Problemet med resistenta bakterier beräknas vid sidan om klimatförändringen vara en av de allvarligaste faktorerna som hotar mänskligheten. Ju mer antibiotika som används, desto mer resistenta bakterier. I Finland har försäljningen av antimikrobiella läkemedel kännbart minskat i inemot ett årtiondes tid. Arbetet måste ändå gå vidare för att den gynnsamma utvecklingen ska kunna fortsätta, skriver specialforskare Thomas Grönthal i sinn blogg.

Arbetet tackar arbetaren – det goda antibiotikaresistensläget är ingen slump
Den smittade zonen i Salo med anledning av fågelinfluensa har avvecklats

11. november 2021

Den smittade zonen i Salo med anledning av fågelinfluensa har avvecklats

Livsmedelsverket har avvecklat den smittade zon som tidigare inrättades i Salo för att förhindra att fågelinfluensan sprids. På orten påträffades i september högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1…

Den smittade zonen i Salo med anledning av fågelinfluensa har avvecklats
 • 25. november 2021

  Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet publicerade preliminära skördestatistik över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2021

  Brödsädsskörden år 2021 höll hög kvalitet, men skördenivåerna sjönk från året innan. Fodersädens hektolitervikter är låga och mängden små korn är stor. Mängden DON-mykotoxiner är liten hos vetet och…

  Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet publicerade preliminära skördestatistik över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2021
 • 25. november 2021

  Rester av etylenoxid i nudlar av märket Shangri-La

  Lidl Finland har meddelat om sin varuleverantörs Sco-Fro Groups (UK) återkallelse. Från handeln har återkallats nudlar av märket Shangri-La på grund av att de enligt den information vi fått innehåller…

  Rester av etylenoxid i nudlar av märket Shangri-La
 • 24. november 2021

  Förbjudna ingredienser i kosttillskott

  Pro Nutrition Finland Oy har meddelat att man återkallar kosttillskott som innehåller förbjudna ingredienser från marknaden. Användningen av produkter ska stoppas omedelbart. Återkallelsen gäller…

  Förbjudna ingredienser i kosttillskott
 • 23. november 2021

  EU:s direktstöd och restbeloppet av kompensationsersättningen börjar betalas ut 9.12

  Livsmedelsverket börjar betala ut EU:s direktstöd för 2021 på torsdag 9.12. Grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare och bidrag för jordbruksgrödor betalas i december till ett belopp…

  EU:s direktstöd och restbeloppet av kompensationsersättningen börjar betalas ut 9.12
 • 22. november 2021

  Arbetet tackar arbetaren – det goda antibiotikaresistensläget är ingen slump

  Problemet med resistenta bakterier beräknas vid sidan om klimatförändringen vara en av de allvarligaste faktorerna som hotar mänskligheten. Ju mer antibiotika som används, desto mer resistenta bakterier. I Finland har försäljningen av antimikrobiella läkemedel kännbart minskat i inemot ett årtiondes…

  Arbetet tackar arbetaren – det goda antibiotikaresistensläget är ingen slump
 • 18. november 2021

  Livsmedelsverkets fodersektion utökar år 2022 antalet kontroller som inte förhandsaviserats

  Behovet att utföra fler kontroller utan förhandsavisering framkom i EU:s på Finland inriktade kvalitetsuppföljning av foderhygienen. Livsmedelsverket påminner också företagarna om de krav i…

  Livsmedelsverkets fodersektion utökar år 2022 antalet kontroller som inte förhandsaviserats
 • 18. november 2021

  Användningen av antibiotika på djur minskat ytterligare

  Den nya FINRES-Vet 2020-rapporten från Livsmedelsverket, Fimea och Helsingfors universitet visar att antibiotika för djur såldes mindre än någonsin tidigare i Finland under 2020. Antibiotikaresistens…

  Användningen av antibiotika på djur minskat ytterligare
 • 16. november 2021

  Otillräcklig upphettning av färdigmatportion med kycklingspett

  Second Seoul Oy återkallar produkten Björck & Co Satay-kanavartaat karamelli-maapähkinäkastikkeella 350 g. Återkallelsen gäller partier med bäst före-datumen 13.11. 14.11., 21.11 och 22.11.2021.…

  Otillräcklig upphettning av färdigmatportion med kycklingspett
 • 15. november 2021

  Fel datummärkning på förpackningen till produkten med gravad lax

  Kalaneuvos Oy har meddelat att man återkallar produkten Kalaneuvos graavilohifilee, siivu 150 g vakuumipakattu (partinummer 671502). På produktens etikett har angetts att sista förbrukningsdagen är…

  Fel datummärkning på förpackningen till produkten med gravad lax
 • 11. november 2021

  Den smittade zonen i Salo med anledning av fågelinfluensa har avvecklats

  Livsmedelsverket har avvecklat den smittade zon som tidigare inrättades i Salo för att förhindra att fågelinfluensan sprids. På orten påträffades i september högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1…

  Den smittade zonen i Salo med anledning av fågelinfluensa har avvecklats

Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan