Färska nyheter

Läs alla nyheter
Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen tryggar inhemsk matproduktion och sporrar tillväxt

20. mars 2019

Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen tryggar inhemsk matproduktion och sporrar tillväxt

Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen i Finland var ungefär 2 miljarder euro totalt år 2018. Största delen av de här utbetalda medlen var jordbrukarstöd: de uppgick till 1,7 miljarder euro.

Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen tryggar inhemsk matproduktion och sporrar tillväxt