Färska nyheter

Läs alla nyheter
Hur coronavirussituationen inverkar på Livsmedelsverkets uppgifter

19. mars 2020

Hur coronavirussituationen inverkar på Livsmedelsverkets uppgifter

Livsmedelsverket har på sina webbsidor www.ruokavirasto.fi/sv/korona samlat information om coronaviruset och om hur de åtgärder som viruset orsakar inverkar på verkets uppgifter. På webbsidorna hittar du information om hantering av livsmedel, verksamheten i livsmedelsföretag, djurhälsa och stöd.

Hur coronavirussituationen inverkar på Livsmedelsverkets uppgifter
JSM: Man bereder sig på att lindra gårdarnas svåra situation genom statsborgen för lån

27. mars 2020

JSM: Man bereder sig på att lindra gårdarnas svåra situation genom statsborgen för lån

Hos NTM-centralen kan du ansöka om statsborgen för banklån som förbättrar din gårds likviditet. Sök statsborgen med blankett 493 senast 30.4.2020. Lämna in blanketten till NTM-centralen.

JSM: Man bereder sig på att lindra gårdarnas svåra situation genom statsborgen för lån
Stöden säkerställer att det finns tillräckligt med inhemska livsmedel och utvecklar service på landsbygden

25. mars 2020

Stöden säkerställer att det finns tillräckligt med inhemska livsmedel och utvecklar service på landsbygden

Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen i Finland var sammanlagt ungefär 2 miljarder euro år 2019. Livsmedelsverket har offentliggjort uppgifter om utbetalda EU-stöd 2019 i sin webbtjänst. Med jordbrukarstöden tryggas den inhemska livsmedelsproduktionen och det att maten inte tar slut i Finland ens i krissituationer.

Stöden säkerställer att det finns tillräckligt med inhemska livsmedel och utvecklar service på landsbygden
Jordbrukarstöden kan sökas fram till medlet av juni– huvudstödansökan börjar i slutet av april

2. mars 2020

Jordbrukarstöden kan sökas fram till medlet av juni – huvudstödansökan börjar i slutet av april

Jordbrukarnas huvudstödansökan börjar i e-tjänsten Vipu i slutet av april. Före huvudstödansökan kan gårdarna ansöka om nationella husdjursstöd och transportstöd för sockerbeta i Viputjänsten. Som…

Jordbrukarstöden kan sökas fram till medlet av juni – huvudstödansökan börjar i slutet av april

Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan