Färska nyheter

Läs alla nyheter
Ansökningstiden för jordbrukarstöd börjar 29.4

15. april 2019

Ansökningstiden för jordbrukarstöd börjar 29.4

I år kan jordbruksstöd sökas i e-tjänsten Vipu från 29.4. Jordbrukarna har tid på sig fram till 17.6 att lämna in den samlade stödansökan.

Ansökningstiden för jordbrukarstöd börjar 29.4