Temporärt understöd till primärproduktionen kan nu ansökas på nya villkor

4. november 2020

Temporärt understöd till primärproduktionen kan nu ansökas på nya villkor

Företag som är verksamma inom primärproduktion kan ansöka om temporärt understöd för ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin på nya villkor från och med den 4 november 2020.

Temporärt understöd till primärproduktionen kan nu ansökas på nya villkor
Anmälningar som livsmedelslagen kräver kan nu göras på nätet

19. november 2020

Anmälningar som livsmedelslagen kräver kan nu göras på nätet

Miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst ilppa har öppnats för användning i hela landet. I ilppa-tjänsten  kan man för de flesta verksamheterna inom livsmedels- och hälsoskyddssektorn…

Anmälningar som livsmedelslagen kräver kan nu göras på nätet
Bekämpning av afrikansk svinpest förutsätter kontinuerliga åtgärder

24. september 2020

Bekämpning av afrikansk svinpest förutsätter kontinuerliga åtgärder

Spridningen av afrikansk svinpest (ASF) till Tyskland, Europas största producentland för griskött och den näst största exportören, väcker oro på köttmarknaden och hos primärproducenterna, både hos oss…

Bekämpning av afrikansk svinpest förutsätter kontinuerliga åtgärder

Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan