Färska nyheter

Läs alla nyheter
Olli Wikberg blir livsmedelsmarknadsombudsman

14. juni 2019

JSM: Olli Wikberg blir livsmedelsmarknadsombudsman

Regeringen har utnämnt juris doktor, vicehäradshövding Olli Wikberg till tjänsten som livsmedelsmarknadsombudsman för tiden 1.9.2019 – 31.8.2024. Tjänsten som är ny grundar sig på…

JSM: Olli Wikberg blir livsmedelsmarknadsombudsman
Ansökan om jordbruksstöd avslutas i Viputjänsten måndag 17.6

12. juni 2019

Ansökan om jordbruksstöd avslutas i Viputjänsten måndag 17.6

Jordbrukarnas ansökan om samlade stöd är öppen i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) fram till måndag 17.6 kl. 23.59. Under de senaste dagarna har det stundvis förekommit störningar i…

Ansökan om jordbruksstöd avslutas i Viputjänsten måndag 17.6
 • 14. juni 2019

  JSM: Olli Wikberg blir livsmedelsmarknadsombudsman

  Regeringen har utnämnt juris doktor, vicehäradshövding Olli Wikberg till tjänsten som livsmedelsmarknadsombudsman för tiden 1.9.2019 – 31.8.2024. Tjänsten som är ny grundar sig på…

  JSM: Olli Wikberg blir livsmedelsmarknadsombudsman
 • 14. juni 2019

  Asiatiska långhorningar bekämpas fortfarande i Kungsbacka i Vanda

  I oktober 2015 hittades asiatiska långhorningar (Anoplophora glabripennis) , som är farliga skadegörare på många lövträdslag, i Kungsbacka i Vanda. De bekämpningsåtgärder som Livsmedelsverket…

  Asiatiska långhorningar bekämpas fortfarande i Kungsbacka i Vanda
 • 12. juni 2019

  Ansökan om jordbruksstöd avslutas i Viputjänsten måndag 17.6

  Jordbrukarnas ansökan om samlade stöd är öppen i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) fram till måndag 17.6 kl. 23.59. Under de senaste dagarna har det stundvis förekommit störningar i…

  Ansökan om jordbruksstöd avslutas i Viputjänsten måndag 17.6
 • 12. juni 2019

  Livsmedelsverket uppmanar foderföretagarna att märka de kompletteringsfoder som lämpar sig för ekoproduktion

  Ekoproducenterna har enklare att välja kompletteringsfoder när de är försedda med en hänvisning till ekologisk produktion*, som anger att fodret lämpar sig för ekoproduktion. Ekoförordningen begränsar…

  Livsmedelsverket uppmanar foderföretagarna att märka de kompletteringsfoder som lämpar sig för ekoproduktion
 • 10. juni 2019

  Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp får sökas

  Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp 2019 får sökas. Stödet är avsett att delvis ersätta kostnaderna för långvarig lagring av skogsbär och skogssvampar som plockats och lagrats inom området för…

  Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp får sökas
 • 10. juni 2019

  Andelen brådskande myndighetsåtgärder har ökat på grund av djurskyddsinspektionerna av sällskapsdjur

  Cirka var tionde djurskyddsinspektion som utfördes på grund av misstanke ledde till brådskande myndighetsåtgärder år 2018. Liksom under tidigare år gällde största delen av de brådskande åtgärderna…

  Andelen brådskande myndighetsåtgärder har ökat på grund av djurskyddsinspektionerna av sällskapsdjur
 • 7. juni 2019

  Äppelpuré och fruktpuré återkallas

  SOK har meddelat att man återkallat från handeln två barnmatsprodukter som innehåller äppelpuré. I äppelpurén som använts som råvara i produkterna har konstaterats mögeltoxinet patulin i mängder som…

  Äppelpuré och fruktpuré återkallas
 • 7. juni 2019

  Restbeloppen av jordbrukarstöd betalas till gårdarna i juni

  I juni betalar Livsmedelsverket ut restbeloppen av jordbrukarstöd som söktes år 2018. Från och med 13.6.2019 betalas restbeloppen av miljöersättning samt ersättningen för miljöavtal om åkrar för…

  Restbeloppen av jordbrukarstöd betalas till gårdarna i juni
 • 5. juni 2019

  Djurhållarnas elektroniska tjänst har publicerats

  Livsmedelsverket publicerade 05.06.2019 för djurhållare en elektronisk tjänst gällande registret över djurhållare, -djurhållningsplatser och -kadaverplatser. Tjänsten finns på adressen…

  Djurhållarnas elektroniska tjänst har publicerats
 • 5. juni 2019

  Stöd för biodling kan sökas elektroniskt

  Från och med i år kan nationellt stöd för biodling enligt antal bisamhällen sökas elektroniskt. Stödet söks i jordbrukarnas e-tjänst Vipu ( https://vipu.ruokavirasto.fi ). Den elektroniska ansökan…

  Stöd för biodling kan sökas elektroniskt

Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan