Kommande ändringar i stöden kan beaktas vid odlingen redan i år

20. maj 2022

Kommande ändringar i stöden kan beaktas vid odlingen redan i år

Villkoren för jordbruksstöd förnyas nästa år. Det helt nya miljösystemstödet och miljöersättningen, som kommer att förnyas, innehåller villkor som jordbrukarna har skäl att beakta redan 2022.…

Kommande ändringar i stöden kan beaktas vid odlingen redan i år
Livsmedelsverket har valt en genomförare av hundregistret

26. april 2022

Livsmedelsverket har valt en genomförare av hundregistret

Livsmedelsverket har slutfört det öppna anbudsförfarandet om utveckling och underhåll av hundregistret. Från och med början av år 2023 blir det obligatoriskt att mikrochippa och registrera hundar.

Livsmedelsverket har valt en genomförare av hundregistret
Det nya nötkreatursregistret tas i bruk den 27 april

16. mars 2022

Det nya nötkreatursregistret tas i bruk den 27 april

Märkningen och registreringen av nötkreatur tar ett länge efterlängtat digitalt språng då Livsmedelsverket tar i bruk det nya nötkreatursregistret den 27 april. Ibruktagandet av det nya nötkreatursregistret föregås av ett serviceavbrott och Suomi.fi-fullmakterna ska ges senast den 25 april.

Det nya nötkreatursregistret tas i bruk den 27 april
Skäl att vara medveten om hälsoriskerna som ukrainska sällskapsdjur för med sig

15. mars 2022

Skäl att vara medveten om hälsoriskerna som ukrainska sällskapsdjur för med sig

Med dem som flyr undan kriget i Ukraina till Finland kommer också sällskapsdjur som på grund av omständigheterna inte uppfyller alla förhandskrav på import. Livsmedelsverket vill påminna personer som har att göra med sådana djur att djuren också kan vara förknippade med någon form av hälsorisker med tanke på såväl människor som andra djur.

Skäl att vara medveten om hälsoriskerna som ukrainska sällskapsdjur för med sig

Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan