Stöd för energi- och resurseffektivitet i landsbygdsföretag och för ägarbyten kan sökas

18. oktober 2021

Stöd för energi- och resurseffektivitet i landsbygdsföretag och för ägarbyten kan sökas

Från och med 18.10 kan mikro- och småföretag på landsbygden ansöka om stöd för investeringar som främjar en övergång till förnybar teknik och företagets energi- och resurseffektivitet. Investeringarna…

Stöd för energi- och resurseffektivitet i landsbygdsföretag och för ägarbyten kan sökas
Den smittade zonen i Janakkala utvidgas ytterligare på grund av nya fall av fågelinfluensa

15. oktober 2021

Den smittade zonen i Janakkala utvidgas ytterligare på grund av nya fall av fågelinfluensa

Livsmedelsverket har utvidgat den smittade zonen som inrättades i Janakkala för att förhindra att fågelinfluensan sprids, eftersom fasaner som dött i sjukdomen påträffades på ett nytt ställe på orten.…

Den smittade zonen i Janakkala utvidgas ytterligare på grund av nya fall av fågelinfluensa
Stöd för bybutiker har sökts mindre än väntat

5. oktober 2021

Stöd för bybutiker har sökts mindre än väntat – ansökningstiden pågår till 31.10

Fram till början av oktober har bara omkring 50 ansökningar om stöd för bybutiker lämnats in, trots att antalet bybutiker som är berättigade till stödet förmodas vara mycket större. Ansökningstiden började den 1 september och slutar 31.10.2021.

Stöd för bybutiker har sökts mindre än väntat – ansökningstiden pågår till 31.10
Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 7.10

21. september 2021

Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 7.10

Livsmedelsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättningen och på ersättningen för ekologisk växtproduktion till gårdarna 7.10.2021. Jordbrukarna får in betalningarna på sina konton…

Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 7.10
Höstanmälan kan skickas 20.9–28.10.2021

20. september 2021

Höstanmälan kan skickas 20.9–28.10.2021

Odlarna kan skicka höstanmälan om miljöersättning i e-tjänsten Vipu  fram till torsdagen den 28 oktober. Anmälan gäller basskiften där åtgärder inom miljöersättningen vidtas för växttäcken vintertid…

Höstanmälan kan skickas 20.9–28.10.2021
JSM: Ansökan för innovationsgrupper för landsbygden 7.9.–29.10.2021

13. september 2021

JSM: Ansökan för innovationsgrupper för landsbygden 7.9.–29.10.2021

Målet med innovationsgrupperna för landsbygden är att lösa ett på förhand identifierat problem i primärproduktionen, vilket kan leda till en ny innovation eller verksamhetsmodell. Den lösning som utvecklas ska bygga på primärproduktionsföretagens behov och förnya jord- eller skogsbruket eller främja bioekonomin.

JSM: Ansökan för innovationsgrupper för landsbygden 7.9.–29.10.2021

Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan