Färska nyheter

Stöd för att kompensera förluster till följd av torkan får sökas fram till 31.1.2019

10. januari 2019

Stöd för att kompensera förluster till följd av torkan får sökas fram till 31.1.2019

Livsmedelsverket betalar tilläggsstöd till gårdar som drabbats av produktionsförluster till följd av de exceptionella väderleksförhållandena under växtperioden 2018. Stödformerna är tilläggsbetalning till nordligt hektarstöd och tillfälligt särskilt nationellt stöd.

Stöd för att kompensera förluster till följd av torkan får sökas fram till 31.1.2019