Jordbrukarnas samlade stödansökan har börjat

26. april 2021

Jordbrukarnas samlade stödansökan har börjat

Jordbrukarna kan nu skicka in sin samlade stödansökan i e-tjänsten Vipu ( https./vipu.ruokavirasto.fi ). De sökande har tid på sig fram till mitten av juni att skicka in ansökan. Innan ansökan skickas…

Jordbrukarnas samlade stödansökan har börjat
Bekämpning av afrikansk svinpest förutsätter kontinuerliga åtgärder

24. september 2020

Bekämpning av afrikansk svinpest förutsätter kontinuerliga åtgärder

Spridningen av afrikansk svinpest (ASF) till Tyskland, Europas största producentland för griskött och den näst största exportören, väcker oro på köttmarknaden och hos primärproducenterna, både hos oss…

Bekämpning av afrikansk svinpest förutsätter kontinuerliga åtgärder
 • 7. maj 2021

  Rester av etylenoxid i pannkaksmix

  Func Food Finland Oy har meddelat att man återkallat pannkaksmix från handeln. Vid framställning av produkterna som tillverkats i Belgien har använts psylliummjöl som innehåller etylenoxid i en mängd…

  Rester av etylenoxid i pannkaksmix
 • 5. maj 2021

  Krav på märkning och registrering av nya djurarter

  Från den 21 april 2021 iakttas den gemensamma djurhälsolagen inom hela EU. Registrering av anläggningar för hållning av produktionskaniner och identifiering av alpacka, lamadjur och hägnade hjortdjur…

  Krav på märkning och registrering av nya djurarter
 • 4. maj 2021

  Eko- och kompensationsersättningarna betalas till gårdarna fr.o.m. 20.5

  Livsmedelsverket börjar betala ut kompensationsersättningens husdjursförhöjning och ekoersättningen 20.5.2021. Utbetalningen gäller kompensationsersättningens husdjursförhöjning, ersättningen för…

  Eko- och kompensationsersättningarna betalas till gårdarna fr.o.m. 20.5
 • 3. maj 2021

  Ändringar i lagstiftning som gäller identifiering och spårbarhet av hästar

  Från den 21 april 2021 iakttas den gemensamma djurhälsolagen inom hela EU. Lagen medför nya krav även för aktörer som håller och identifierar hästdjur. Den aktör som ansvarar för en anläggning för…

  Ändringar i lagstiftning som gäller identifiering och spårbarhet av hästar
 • 29. april 2021

  Nytt exporttillstånd: grissperma kan nu exporteras från Finland till Japan

  Japans ministerium för jordbruk, skogsbruk och fiske (MAFF) I har efter flera års förhandlingar godkänt exporten av grissperma från Finland till Japan. Finland och Japan har kommit överens om ett…

  Nytt exporttillstånd: grissperma kan nu exporteras från Finland till Japan
 • 29. april 2021

  Nytt inom exportlagstiftningen

  En ny lag om djursjukdomar (76/2021) träder i kraft den 21 april 2021. Som ett resultat kommer veterinärintyg för export framöver att kallas djurhälsointyg. Nationell lagstiftning kompletterar…

  Nytt inom exportlagstiftningen
 • 29. april 2021

  Kina har publicerat ny lagstiftning för import av livsmedel

  Kina skärper kraven för importerade livsmedel. Den kinesiska tullen GACC har på sina sidor publicerat ny lagstiftning som berör i stort sett alla företag som exporterar till Kina och de nya kraven…

  Kina har publicerat ny lagstiftning för import av livsmedel
 • 26. april 2021

  Jordbrukarnas samlade stödansökan har börjat

  Jordbrukarna kan nu skicka in sin samlade stödansökan i e-tjänsten Vipu ( https./vipu.ruokavirasto.fi ). De sökande har tid på sig fram till mitten av juni att skicka in ansökan. Innan ansökan skickas…

  Jordbrukarnas samlade stödansökan har börjat
 • 23. april 2021

  Förbehandla stenmurklorna rätt

  Stenmurklor är giftiga som obehandlade. Koka svamparna enligtanvisningarna innan du lagar mat av dem. Läs mer om anvisningar om hur stenmurklor ska behandlas  

  Förbehandla stenmurklorna rätt
 • 22. april 2021

  Blogg: Man får bygga modeller med de stenar man har

  På senaste tiden har de rapporterats om på många sätt exceptionella teman. Diskussionen om modeller har också varit exceptionell. Den allmänna diskussionen om modeller är så ny och förvirrande att…

  Blogg: Man får bygga modeller med de stenar man har

Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan