Färska nyheter

Läs alla nyheter
Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 1.10 med kompensationsersättningen

15. september 2020

Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 1.10 med kompensationsersättningen

Livsmedelsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättningen till gårdarna 1.10.2020. Utbetalningen av förskott på ersättningen för ekologisk växtproduktion inleds 8.10.2020. Jordbrukarna…

Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 1.10 med kompensationsersättningen
En utredning skulle tygla problem med hundavel genom övervakningskriterier och etisk delegation

2. september 2020

En utredning skulle tygla problem med hundavel genom övervakningskriterier och etisk delegation

Enligt en utredning som Naturresursinstitutet (Luke) har gjort tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet (JSM) och Livsmedelsverket vill man med hjälp av övervakningskriterier gallra bort…

En utredning skulle tygla problem med hundavel genom övervakningskriterier och etisk delegation
 • 15. september 2020

  Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 1.10 med kompensationsersättningen

  Livsmedelsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättningen till gårdarna 1.10.2020. Utbetalningen av förskott på ersättningen för ekologisk växtproduktion inleds 8.10.2020. Jordbrukarna…

  Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 1.10 med kompensationsersättningen
 • 2. september 2020

  De årliga flygspridningarna av rabiesvaccinbeten startar längs den sydöstra gränsen

  Livsmedelsverket inleder flygspridningen av rabiesvaccinbeten längs den sydöstra gränsen den 2 september 2020. Flygspridningarna fortsätter i cirka en månad efter inledningsdagen. Syftet med…

  De årliga flygspridningarna av rabiesvaccinbeten startar längs den sydöstra gränsen
 • 2. september 2020

  Nya veterinärintyg i eCert och en utbildning för användare

  Nya veterinärintyg finns nu i eCert som är ett system för beviljande och administration av veterinärintyg. Det finns även en webbutbildning för eCert användare. Ecert är Livsmedelsverkets elektroniska…

  Nya veterinärintyg i eCert och en utbildning för användare
 • 2. september 2020

  En utredning skulle tygla problem med hundavel genom övervakningskriterier och etisk delegation

  Enligt en utredning som Naturresursinstitutet (Luke) har gjort tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet (JSM) och Livsmedelsverket vill man med hjälp av övervakningskriterier gallra bort…

  En utredning skulle tygla problem med hundavel genom övervakningskriterier och etisk delegation
 • 1. september 2020

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 4–5.9.2020

  Livsmedelsverkets e-tjänster är ur bruk från och med fredag 4.9 kl. 16.15. Orsaken till driftsavbrottet är underhåll av datasystemen. E-tjänsterna kan användas som normalt senast lördag kväll 5.9.…

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 4–5.9.2020
 • 31. augusti 2020

  Livsmedelsverket har uppdaterat sina inspektionsanvisningar fram till årets slut

  Livsmedelsverket har uppdaterat sina anvisningar till förvaltningen om utförandet av inspektioner under COVID-19-epidemin. Anvisningarna gäller både Livsmedelsverkets egna och befullmäktigade…

  Livsmedelsverket har uppdaterat sina inspektionsanvisningar fram till årets slut
 • 31. augusti 2020

  Elektroniska tjänsten i Djurhållarregistret öppnas först år 2021

  Livsmedelsverket har år 2020 prioriterat utvecklingen av tillämpningarna gällande djurregistren p.g.a. en utmanande resurssituation. År 2020 har tyngdpunkten i utvecklingen av tillämpningarna riktats…

  Elektroniska tjänsten i Djurhållarregistret öppnas först år 2021
 • 28. augusti 2020

  Tukes: Glyfosat får inte sprutas på spannmål för att skörden ska mogna

  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att det i Finland är förbjudet att använda växtskyddsmedlet glyfosat till att forcera mogningen av spannmål, det vill säga för att skörden ska mogna snabbare.

  Tukes: Glyfosat får inte sprutas på spannmål för att skörden ska mogna
 • 28. augusti 2020

  Ansökningar om exportlicencer av ost till Förenta staterna ska lämnas in i september

  Ansökningar om exportlicenser av ost till Förenta staterna ska lämnas in till Livsmedelsverket 1–10.9 årligen, om den sökande vill ansöka om att ta del av exportkvoten för det följande kvotåret (=…

  Ansökningar om exportlicencer av ost till Förenta staterna ska lämnas in i september
 • 28. augusti 2020

  Många fall av harpest i augusti

  I augusti 2020 har det vid Livsmedelsverkets undersökningar konstaterats ett stort antal fall av tularemi, dvs. harpest, hos fältharar och skogsharar. Fall har noterats i Sydöstra Finland i trakterna…

  Många fall av harpest i augusti

Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan