Tjänster

Aktuellt

Vanliga frågor om hundregistret
Vanliga frågor om hundregistret
Livsmedelsverkets svar på vanliga frågor om identifiering och registrering av hundar samt övervakning av det. Spalten kompletteras regelbundet.
Mer
Stöden förnyas 2023
Stöden förnyas 2023
Reformen av Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik pågår. Jordbrukspolitiken reformeras samtidigt också nationellt. Den kommande finansieringsperioden sträcker sig till 2027. Det är möjligt att ansöka om stöd enligt de nya villkoren från och med 2023.
Mer
Fågelinfluensa
Fågelinfluensa
Efter några års paus konstaterades igen högpatogen fågelinfluensa i Finland i januari 2021. Samma högpatogena fågelinfluensavirus av typen H5N8 har påträffats i stora mängder i flera olika europeiska länder både hos frilevande fåglar och på fjäderfägårdar.
Mer

Visste du detta om Livsmedelsverket?

Maisema.png

Livsmedelsverket arbetar för människornas, djurens och växternas hälsa, stöder landsbygdens livskraft och utvecklar och upprätthåller informationssystem.

Vi publicerar nyhetsbrev och mediemeddelanden om olika ämnen. Du kan prenumera dem i din e-post.