EU:s återhämtningsfinansiering ger skjuts åt landsbygdsföretagens investeringar i förnybar energi

29. november 2021

EU:s återhämtningsfinansiering ger skjuts åt landsbygdsföretagens investeringar i förnybar energi – ansökan pågår nu

EU:s återhämtningsmedel främjar omställningen till miljövänlig teknik. Förutom biogasanläggningar stöds andra investeringar där förnybar energi eller sådan teknik som effektiviserar företagets produktion tas i bruk. Med återhämtningsmedlen finansieras dessutom planering av ägarbyten i företag. Ansökningstiden är i gång, och den fortsätter så länge som medel återstår.

EU:s återhämtningsfinansiering ger skjuts åt landsbygdsföretagens investeringar i förnybar energi – ansökan pågår nu
EU:s direktstöd och restbeloppet av kompensationsersättningen börjar betalas ut 9.12

23. november 2021

EU:s direktstöd och restbeloppet av kompensationsersättningen börjar betalas ut 9.12

Livsmedelsverket börjar betala ut EU:s direktstöd för 2021 på torsdag 9.12. Grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare och bidrag för jordbruksgrödor betalas i december till ett belopp…

EU:s direktstöd och restbeloppet av kompensationsersättningen börjar betalas ut 9.12
Arbetet tackar arbetaren – det goda antibiotikaresistensläget är ingen slump

22. november 2021

Arbetet tackar arbetaren – det goda antibiotikaresistensläget är ingen slump

Problemet med resistenta bakterier beräknas vid sidan om klimatförändringen vara en av de allvarligaste faktorerna som hotar mänskligheten. Ju mer antibiotika som används, desto mer resistenta bakterier. I Finland har försäljningen av antimikrobiella läkemedel kännbart minskat i inemot ett årtiondes tid. Arbetet måste ändå gå vidare för att den gynnsamma utvecklingen ska kunna fortsätta, skriver specialforskare Thomas Grönthal i sinn blogg.

Arbetet tackar arbetaren – det goda antibiotikaresistensläget är ingen slump
Den smittade zonen i Salo med anledning av fågelinfluensa har avvecklats

11. november 2021

Den smittade zonen i Salo med anledning av fågelinfluensa har avvecklats

Livsmedelsverket har avvecklat den smittade zon som tidigare inrättades i Salo för att förhindra att fågelinfluensan sprids. På orten påträffades i september högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1…

Den smittade zonen i Salo med anledning av fågelinfluensa har avvecklats
 • 3. december 2021

  Utlåtande om utkastet till förslaget till lag om gödselmedel

  Jord- och skogsbruksministeriet begär ert utlåtande om utkastet till förslaget till lag om gödselmedel och till lagar som har samband med den senast 21.1.2022. Begäran om utlåtande och lagförslag…

  Utlåtande om utkastet till förslaget till lag om gödselmedel
 • 2. december 2021

  Mykotoxin i havrebar för barn

  Lejos Oy har meddelat om en återkallelse som gäller produkten Jordgubbar + äpple havrebar ekologisk 25 g, bäst före datum 14.03.2022 under varumärket Ella’s Kitchen. Återkallelsen beror på att man i…

  Mykotoxin i havrebar för barn
 • 2. december 2021

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 3–5.12.2021

  Livsmedelsverkets e-tjänster är ur bruk från och med fredag 3.12 kl. 16.15. Orsaken till driftsavbrottet är underhåll av datasystemen. E-tjänsterna kan användas som normalt senast måndag 6.12 kl. 8.…

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 3–5.12.2021
 • 30. november 2021

  Örter och kryddor som föremål för misstänkt förfalskning

  I ett projekt som samordnades av Europeiska kommissionen utreddes äktheten i örter och kryddor. I projektet undersöktes oregano, paprika och chili, gurkmeja, peppar, spiskummin och saffran.…

  Örter och kryddor som föremål för misstänkt förfalskning
 • 29. november 2021

  EU:s återhämtningsfinansiering ger skjuts åt landsbygdsföretagens investeringar i förnybar energi – ansökan pågår nu

  EU:s återhämtningsmedel främjar omställningen till miljövänlig teknik. Förutom biogasanläggningar stöds andra investeringar där förnybar energi eller sådan teknik som effektiviserar företagets produktion tas i bruk. Med återhämtningsmedlen finansieras dessutom planering av ägarbyten i företag.…

  EU:s återhämtningsfinansiering ger skjuts åt landsbygdsföretagens investeringar i förnybar energi – ansökan pågår nu
 • 25. november 2021

  Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet publicerade preliminära skördestatistik över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2021

  Brödsädsskörden år 2021 höll hög kvalitet, men skördenivåerna sjönk från året innan. Fodersädens hektolitervikter är låga och mängden små korn är stor. Mängden DON-mykotoxiner är liten hos vetet och…

  Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet publicerade preliminära skördestatistik över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2021
 • 25. november 2021

  Rester av etylenoxid i nudlar av märket Shangri-La

  Lidl Finland har meddelat om sin varuleverantörs Sco-Fro Groups (UK) återkallelse. Från handeln har återkallats nudlar av märket Shangri-La på grund av att de enligt den information vi fått innehåller…

  Rester av etylenoxid i nudlar av märket Shangri-La
 • 24. november 2021

  Förbjudna ingredienser i kosttillskott

  Pro Nutrition Finland Oy har meddelat att man återkallar kosttillskott som innehåller förbjudna ingredienser från marknaden. Användningen av produkter ska stoppas omedelbart. Återkallelsen gäller…

  Förbjudna ingredienser i kosttillskott
 • 23. november 2021

  EU:s direktstöd och restbeloppet av kompensationsersättningen börjar betalas ut 9.12

  Livsmedelsverket börjar betala ut EU:s direktstöd för 2021 på torsdag 9.12. Grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare och bidrag för jordbruksgrödor betalas i december till ett belopp…

  EU:s direktstöd och restbeloppet av kompensationsersättningen börjar betalas ut 9.12
 • 22. november 2021

  Arbetet tackar arbetaren – det goda antibiotikaresistensläget är ingen slump

  Problemet med resistenta bakterier beräknas vid sidan om klimatförändringen vara en av de allvarligaste faktorerna som hotar mänskligheten. Ju mer antibiotika som används, desto mer resistenta bakterier. I Finland har försäljningen av antimikrobiella läkemedel kännbart minskat i inemot ett årtiondes…

  Arbetet tackar arbetaren – det goda antibiotikaresistensläget är ingen slump

Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan