Fågelinfluensa

Fågelinfluensa har påträffats på sammanlagt 71 pälsfarmer inom sex landskap. Virusvarianter har konstaterats på sju farmer. Varianter har hittats hos både minkar, rävar och tvättbjörnhundar.

Livsmedelsverket har beordrat att alla minkar, rävar och mårdhundar ska avlivas från pälsgårdar med bekräftad fågelinfluensainfektion. Beslutet om avlivningarna har fattats för att skydda människors hälsa.

Senast den 16 januari 2024 har Livsmedelsverket beordrat att djuren från 71 pälsfarmer ska avlivas, totalt ca 495 000 pälsdjur, varav cirka 129 000 minkar, cirka 339 000 rävar och cirka 27 000 mårdhundar.

För att kartlägga sjukdomssituationen inleder Livsmedelsverket en uppföljning av fågelinfluensa på alla pälsfarmar i september. I det första skedet av uppföljningen undersöks förekomsten av fågelinfluensvirus hos pälsfarmarnas minkar, varefter man övergår till uppföljning av räv- och mårdhundsfarmar och provtagning.

Sammanlagt finns det uppskattningsvis cirka 1,3 miljoner pälsdjur på Finlands pälsfarmer. Efter pälsningen på hösten finns det uppskattningsvis cirka 300 000 djur kvar på farmerna.

Fågelinfluensaepidemin på pälsfarmerna började i mitten av juli. På österbottniska farmer spred sig sjukdomen sannolikt från skrattmåsar, som i sommar har drabbats särskilt mycket av fågelinfluensa i hela Europa.

Aktuellt om fågelinfluensan