Aktuellt om fågelinfluensan

Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 som orsakar hög dödlighet bland fåglar har bekräftats hos frilevande fåglar i Södra Finland sedan slutet av januari. I Janakkala sjukdomen spred sig även till en fasangård i februari. Aggressivt virus finns troligen hos vilda fåglar också någon annanstans i Finland.

Livsmedelsverket uppmanar att man utan dröjsmål kontrollerar metoderna för smittskydd på djurhållningsplatserna för fjäderfä för att förhindra spridning av fågelinfluensa. Misstanke om sjukdom ska anmälas till tjänsteveterinären.