Vid kartläggningen av minkfarmer har fågelinfluensa tills vidare konstaterats på två pälsfarmer

10. oktober 2023

I de första resultaten av kartläggningen av fågelinfluensa på minkfarmer har fågelinfluensa konstaterats på två farmer. I undersökningarna påträffades fågelinfluensa i Vörå och Pedersöre kommuner, på minkfarmer i Österbotten. Livsmedelsverkets laboratorieundersökningar har hittills analyserat prover från 35 minkfarmer som ingår i kartläggningen.

På de österbottniska farmerna avslöjades förra sommaren fall av fågelinfluensa hos pälsdjur, som senare påträffades på sammanlagt 27 farmer i fyra landskap. För att kartlägga fågelinfluensasituationen inledde Livsmedelsverket i mitten av september en uppföljning av alla pälsfarmer. I det första skedet av kartläggningen undersöks prover från farmer med minkar, eftersom fall av fågelinfluensa hos minkar medför större hälsorisker för människor än fall av fågelinfluensa hos andra pälsdjur.

Hittills har prover tagits från 53 pälsfarmer. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ansvarar för att ordna provtagningen och samordna kartläggningen för hela Finlands del. Största delen av pälsdjursgårdarna i Finland finns inom området för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. I Finland finns det 114 pälsdjursfarmer med minkar. På fem av dessa farmer hade fågelinfluensa konstaterats före kartläggningen.

I början av kartläggningen togs blodprov från farmerna för antikroppsundersökning och prover från döda djur för att påvisa virus (PCR-undersökning). Från och med vecka 40 övergick man i kartläggningen till att endast ta blodprov. Syftet med ändringen var att påskynda kartläggningen så att de minkfarmer som eventuellt smittats kan sållas fram innan människornas influensasäsong börjar.

Antikroppar orsakade av influensa A-virus hos pälsdjur undersöks först med ELISA-metoden. Antikroppspositiva prover kontrolleras med HI-metoden (hemagglutination hämning). Metoden undersöker hur antikropparna i provet binds till HA-proteinet för influensa A-virus som isolerats från pälsfarmer. Testet identifierar antikropparna mot H5-viruset noggrant.

Livsmedelsverket kommer att bestämma att djuren i vars prov antikroppar mot H5-influensa konstateras ska avlivas på pälsfarmer. Syftet är att det första skedet av kartläggningen av fågelinfluensa på minkfarmer ska slutföras före utgången av oktober, varefter man övergår till uppföljning av och provtagning på räv- och mårdhundsfarmar.

Mer information:

Avdelningsdirektör Terhi Laaksonen, tfn 029 520 4530 (övervakning av djursjukdomar)
Forskningsprofessor Tuija Gadd, tfn 029 520 4183 (virologiska undersökningar)

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Fågelinfluensa
Zoonoser på pälsdjursfarmar – en riskprofil (pdf)
Mer information om risken för fågelinfluensa (THL)
Arbetshälsoinstitutets anvisningar för skydd mot fågelinfluensa (TTL)