Djursjukdomar

En djursjukdom är en sjukdom eller en smitta som kan överföras direkt eller indirekt från ett djur till ett annat djur eller till en människa. Djursjukdomar orsakas av bakterier, virus, svampar och parasiter. Smitta som överförs från djur till människor eller från människor till djur kallas zoonoser.

Smittsamma sjukdomar hos produktionsdjur kan orsaka betydande ekonomiska förluster till följd av att tillväxten försämras, produktionen minskar eller djuret dör. Risken för smittspridning ökar när produktionsdjur, livsmedel som härrör från dem och andra produkter transporteras till olika ställen på jordklotet. Också sällskapsdjur reser allt oftare med familjen utomlands och kan under resan insjukna i allvarliga djursjukdomar som i värsta fall också kan smitta människor.

Djursjukdomsläget i Finland är utmärkt i internationell jämförelse. Djursjukdomsforskning och övervakning av djursjukdomar samt främjande av djurens hälsa och välbefinnande hör till Livsmedelsverkets viktigaste uppgifter. Syftet med dessa tjänster är att upprätthålla ett gott djursjukdomsläge i vårt land och förhindra att nya sjukdomar sprider sig till Finland.

Aktuellt om djursjukdomar

 • 17. maj 2024

  Ny uppföljning av fågelinfluensa inleds på pälsfarmer i juni

  Den nya uppföljningen av fågelinfluensa på pälsdjursfarmer inleds första veckan i juni. Uppföljningen fortsätter till slutet av september. Detta är den period då risken för smitta från vilda fåglar är…

  Ny uppföljning av fågelinfluensa inleds på pälsfarmer i juni
 • 13. mars 2024

  Utrotningen av IHN-sjukdomen hos laxfiskar har framskridit på Åland

  Behandlingen av IHN-epidemin hos laxfiskar som uppdagades för några år sedan på Åland har framskridit nästan helt till slut. Livsmedelsverket har hävt restriktionszonen i Föglö på Åland, som…

  Utrotningen av IHN-sjukdomen hos laxfiskar har framskridit på Åland
 • 2. februari 2024

  Afrikansk svinpest syns på Yles kanaler

  Den afrikanska svinpesten (ASF) som hotar den inhemska svinköttsproduktionen är temat för de allmännyttiga informationsinslag som visas på Yles tv-kanaler i början av februari. Informationsinslaget…

  Afrikansk svinpest syns på Yles kanaler
 • 2. februari 2024

  Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

  Det årliga förbudet mot att hålla fjäderfä och andra tamfåglar utomhus träder i kraft torsdagen den 8 februari. Syftet med skyddsåtgärden som pågår till slutet av maj är att förhindra…

  Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa
 • 1. december 2023

  Kartläggningen av fågelinfluensa hos rävar och mårdhundar har framskridit i rask takt

  Kartläggningen av fågelinfluensa hos rävar och mårdhundar på farmer har kommit mer än halvvägs. Livsmedelsverkets laboratorium har undersökt prover från 182 pälsfarmer, av vilka 32 har konstaterats ha…

  Kartläggningen av fågelinfluensa hos rävar och mårdhundar har framskridit i rask takt
 • 24. november 2023

  JSM: Livsmedelsverkets åtgärder på pälsfarmer nödvändiga för att skydda människor

  Jord- och skogsbruksministeriet bestrider Finlands Pälsuppfödares Förbunds åsikt (pressmeddelande den 17 november 2023) om att åtgärderna för att utrota aviär influensa hos pälsdjur är oskäliga och…

  JSM: Livsmedelsverkets åtgärder på pälsfarmer nödvändiga för att skydda människor
 • 13. november 2023

  Fågelinfluensa hittades på tio rävfarmer

  I den nyligen inledda kartläggningen av räv- och mårdhundsfarmer har fågelinfluensa konstaterats på tio farmer. Gårdarna där smitta konstaterats ligger i de fem landskap där det tidigare förekommit…

  Fågelinfluensa hittades på tio rävfarmer
 • 7. november 2023

  Vid kartläggningen av minkar har vid några pälsfarmer konstaterats fågelinfluensa

  Vid kartläggningen av fågelinfluensa vid minkfarmer har man inom Livsmedelsverkets laboratorieundersökningar undersökt prover från 111 minkfarmer, varav man på tre farmer har konstaterat…

  Vid kartläggningen av minkar har vid några pälsfarmer konstaterats fågelinfluensa
 • 2. november 2023

  Smittzonen för fågelinfluensa avvecklas

  Livsmedelsverket avvecklar den smittzon jämte utvidgningar som inrättades på sommaren för att förhindra att fågelinfluensan sprids. Livsmedelsverket häver samtidigt de skyddsbestämmelser för sjukdomen…

  Smittzonen för fågelinfluensa avvecklas
 • 23. oktober 2023

  Vildsvin som spolas iland på Åland hade inte afrikansk svinpest

  Det vildsvin som hittades dött på Åland har inte påvisats ha afrikansk svinpest (ASF) i Livsmedelsverkets laboratorietester. Resultaten av proven från vildsvinet färdigställdes på fredag eftermiddag…

  Vildsvin som spolas iland på Åland hade inte afrikansk svinpest
Sidan har senast uppdaterats 28.2.2019