Djursjukdomar

En djursjukdom är en sjukdom eller en smitta som kan överföras direkt eller indirekt från ett djur till ett annat djur eller till en människa. Djursjukdomar orsakas av bakterier, virus, svampar och parasiter. Smitta som överförs från djur till människor eller från människor till djur kallas zoonoser.

Smittsamma sjukdomar hos produktionsdjur kan orsaka betydande ekonomiska förluster till följd av att tillväxten försämras, produktionen minskar eller djuret dör. Risken för smittspridning ökar när produktionsdjur, livsmedel som härrör från dem och andra produkter transporteras till olika ställen på jordklotet. Också sällskapsdjur reser allt oftare med familjen utomlands och kan under resan insjukna i allvarliga djursjukdomar som i värsta fall också kan smitta människor.

Djursjukdomsläget i Finland är utmärkt i internationell jämförelse. Djursjukdomsforskning och övervakning av djursjukdomar samt främjande av djurens hälsa och välbefinnande hör till Livsmedelsverkets viktigaste uppgifter. Syftet med dessa tjänster är att upprätthålla ett gott djursjukdomsläge i vårt land och förhindra att nya sjukdomar sprider sig till Finland.

Aktuellt om djursjukdomar

 • 21. november 2022

  Resultatet bekräftades: Älgen i Kyyjärvi hade TSE

  Vid Livsmedelsverkets undersökningar har det säkerställts att den medtagna älg som avlivades i Kyyjärvi i mellersta Finland hade TSE. Det är frågan om det tredje fallet av TSE hos älg som påträffats i…

  Resultatet bekräftades: Älgen i Kyyjärvi hade TSE
 • 3. november 2022

  Åland har förklarats som ett område fritt från VHS-sjukdom hos fisk

  Europeiska kommissionen har beviljat Åland, och därmed hela Finland, status som officiellt fritt från VHS hos fisk. Efter långvariga åtgärder för att utrota sjukdomen har inga nya VHS-infektioner…

  Åland har förklarats som ett område fritt från VHS-sjukdom hos fisk
 • 4. februari 2022

  Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

  Förbudet mot att hålla fjäderfän utomhus, som utlyses varje vår, träder i kraft tisdagen den 8 februari. Skyddsåtgärden pågår till slutet av maj och syftar till att förhindra att fågelinfluensa smittar från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur.

  Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa
 • 17. januari 2022

  Utrotandet av fisksjukdomen IHN på slutrakan på Åland

  Bekämpningen av IHN-sjukdomen hos odlad laxfisk har framskridit väl på Åland. Samtliga regnbågslaxar från sammanlagt fem fiskodlingar har avlivats eller slaktats till följd av IHN-epidemin som fick…

  Utrotandet av fisksjukdomen IHN på slutrakan på Åland
 • 21. december 2020

  Livsmedelsverket kartlägger bovin virusdiarré (BVD) för påvisande av sjukdomsfri status

  Livsmedelsverket utför en effektiviserad kartläggning av bovin virusdiarré, dvs. BVD, åren 2021 – 2022. Syftet med kartläggningen är att påvisa att vårt land är fritt från sjukdomen, eftersom Finland…

  Livsmedelsverket kartlägger bovin virusdiarré (BVD) för påvisande av sjukdomsfri status
 • 21. december 2020

  Fågelinfluensan sprider sig i Europa, meddela tjänsteveterinären om massdöd bland fåglar

  Läget för aviär influensa, dvs. fågelinfluensa, i Europa är oroväckande. Högpatogen fågelinfluensa, som orsakar hög dödlighet, har konstaterats hos vilda fåglar i flera europeiska länder. De flesta…

  Fågelinfluensan sprider sig i Europa, meddela tjänsteveterinären om massdöd bland fåglar
 • 24. november 2020

  Inget coronavirus påträffades på minkfarmerna i Livsmedelsverkets undersökning

  Coronavirus (SARS-CoV-2) som orsakat coronapandemin påträffades inte på de inhemska minkfarmer som ingick i Livsmedelsverkets undersökning. Alla undersökta prover från de 30 minkfarmerna i…

  Inget coronavirus påträffades på minkfarmerna i Livsmedelsverkets undersökning
 • 12. november 2020

  TSE påträffades hos en avlivad älg i Laukas

  Ett fall av TSE hos hjortdjur har för andra gången bekräftats i Finland. Sjukdomen påträffades i Laukas i mellersta Finland hos en äldre älgko som avlivades i dåligt skick. Finlands första TSE-fall…

  TSE påträffades hos en avlivad älg i Laukas
 • 6. november 2020

  Livsmedelsverket inleder effektiviserade coronavirustestningar på pälsdjursfarmer

  Denna vecka inleder Livsmedelsverket effektiviserade coronavirustestningar på minkfarmer. På minkfarmer i Nederländerna och Danmark har det förekommit utbredda coronavirusepidemier som haft koppling…

  Livsmedelsverket inleder effektiviserade coronavirustestningar på pälsdjursfarmer
 • 24. september 2020

  Bekämpning av afrikansk svinpest förutsätter kontinuerliga åtgärder

  Spridningen av afrikansk svinpest (ASF) till Tyskland, Europas största producentland för griskött och den näst största exportören, väcker oro på köttmarknaden och hos primärproducenterna, både hos oss…

  Bekämpning av afrikansk svinpest förutsätter kontinuerliga åtgärder
Sidan har senast uppdaterats 28.2.2019