Djursjukdomar

En djursjukdom är en sjukdom eller en smitta som kan överföras direkt eller indirekt från ett djur till ett annat djur eller till en människa. Djursjukdomar orsakas av bakterier, virus, svampar och parasiter. Smitta som överförs från djur till människor eller från människor till djur kallas zoonoser.

Smittsamma sjukdomar hos produktionsdjur kan orsaka betydande ekonomiska förluster till följd av att tillväxten försämras, produktionen minskar eller djuret dör. Risken för smittspridning ökar när produktionsdjur, livsmedel som härrör från dem och andra produkter transporteras till olika ställen på jordklotet. Också sällskapsdjur reser allt oftare med familjen utomlands och kan under resan insjukna i allvarliga djursjukdomar som i värsta fall också kan smitta människor.

Djursjukdomsläget i Finland är utmärkt i internationell jämförelse. Djursjukdomsforskning och övervakning av djursjukdomar samt främjande av djurens hälsa och välbefinnande hör till Livsmedelsverkets viktigaste uppgifter. Syftet med dessa tjänster är att upprätthålla ett gott djursjukdomsläge i vårt land och förhindra att nya sjukdomar sprider sig till Finland.

Aktuellt om djursjukdomar

 • 3. februari 2023

  Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

  Förbudet mot att hålla fjäderfän och andra tamfåglar utomhus, som utlyses varje vår, träder i kraft onsdagen den 8 februari. Skyddsåtgärden pågår till slutet av maj och syftar till att förhindra att…

  Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa
 • 21. november 2022

  Resultatet bekräftades: Älgen i Kyyjärvi hade TSE

  Vid Livsmedelsverkets undersökningar har det säkerställts att den medtagna älg som avlivades i Kyyjärvi i mellersta Finland hade TSE. Det är frågan om det tredje fallet av TSE hos älg som påträffats i…

  Resultatet bekräftades: Älgen i Kyyjärvi hade TSE
 • 3. november 2022

  Åland har förklarats som ett område fritt från VHS-sjukdom hos fisk

  Europeiska kommissionen har beviljat Åland, och därmed hela Finland, status som officiellt fritt från VHS hos fisk. Efter långvariga åtgärder för att utrota sjukdomen har inga nya VHS-infektioner…

  Åland har förklarats som ett område fritt från VHS-sjukdom hos fisk
 • 18. oktober 2022

  Ekorrar får diarrésjuka av parasiter

  I Finland har under de senaste ett par åren påträffats ekorrar som konstaterats ha en diarrésjukdom som orsakas av parasiter. I typiska fall är det ekorrungar som drabbas av sjukdomen, och de dör till…

  Ekorrar får diarrésjuka av parasiter
 • 7. september 2022

  Yersinios hos fisk har konstaterats i två insjövattenområden

  Yersinia ruckeri biotyp 2 är en allvarlig bakteriesjukdom som drabbar fisk och kan orsaka hög dödlighet. Under sommaren och i början av hösten har bakterien konstaterats på två olika…

  Yersinios hos fisk har konstaterats i två insjövattenområden
 • 25. augusti 2022

  Varningsskyltar om afrikansk svinpest på servicestationernas långtradarparkeringar och på rastställen längs vägar

  Livsmedelsverket varnar för att afrikansk svinpest (ASF) kan sprida sig med skräp från medhavd proviant. Livsmedelsverket har satt upp varningsskyltar om ASF på servicestationernas långtradarparkeringar och på rastställen längs vägar.

  Varningsskyltar om afrikansk svinpest på servicestationernas långtradarparkeringar och på rastställen längs vägar
 • 18. augusti 2022

  Avlivningen av regnbågslax har slutförts och nu återstår sanering för att eliminera IHN-sjukdomen på Åland

  I Eckerö, på Åland, har avlivningen och rensningen av regnbågslax slutförts vid en anläggning med recirkulerande vattensystem som smittats med IHN.

  Avlivningen av regnbågslax har slutförts och nu återstår sanering för att eliminera IHN-sjukdomen på Åland
 • 22. juni 2022

  Infektiös IHN-sjukdom hos laxfiskar påträffades igen på Åland

  På Åland har IHN hos laxfiskar konstaterats på nytt ett år efter att den föregående epidemin började. Smittan konstaterades nu hos regnbågslax vid en anläggning med recirkulerande vattensystem på Eckerö.

  Infektiös IHN-sjukdom hos laxfiskar påträffades igen på Åland
 • 2. mars 2022

  Kommissionen beviljade Finland status som BVD-fritt land

  Finlands långsiktiga arbete för att bekämpa bovin virusdiarré fick erkännande, när Europeiska kommissionen fastställde Finlands status som BVD-fritt land. Den officiellt erkända sjukdomsfria statusen…

  Kommissionen beviljade Finland status som BVD-fritt land
 • 4. februari 2022

  Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

  Förbudet mot att hålla fjäderfän utomhus, som utlyses varje vår, träder i kraft tisdagen den 8 februari. Skyddsåtgärden pågår till slutet av maj och syftar till att förhindra att fågelinfluensa smittar från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur.

  Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa
Sidan har senast uppdaterats 28.2.2019