Djurhälsa och sjukdomar

Ett gott hälsotillstånd hos djuren är en förutsättning för att djuren ska må bra. Djurens hälsa kan försämras av flera olika orsaker. Förutom olika sjukdomsalstrare påverkar bland annat den föda och vård djuren får, levnads- och miljöförhållandena samt arvsanlagen djurens hälsa. Dessas samverkan är ofta avgörande för om ett djur blir sjukt eller inte. Ibland insjuknar ett djur akut, men en del av sjukdomarna, smittsamma och icke smittsamman, kan framskrida så småningom och utan allvarligare symtom.

Sjukdomar hos djur kan förebyggas med god vård, en livsmiljö som lämpar sig för den aktuella djurarten, förnuftig avel samt genom att man förhindrar att sjukdomsalstrare sprider sig via handel med djur, avel, gödsel, kadaver eller människor samt mellan vilda djur och husdjur. Genom vaccinationer kan vissa smittsamma sjukdomar hindras från att sprida sig från ett djur till ett annat. För vården av ett sjukt djur kan man använda läkemedel som lämpar sig för den aktuella djurarten.

Djurhälsan och smittsamma sjukdomar hos djur följs med hjälp av kliniska kontroller av djur, genom uppföljning av produktionsdjurens avkastning samt genom att man tar prov av sjuka och friska djur och undersöker proven eller döda djur vid Livsmedelsverket med tanke på sjukdomsalstrare eller förändringar som tyder på sjukdom.

Djurägarna spelar en viktig roll genom att observera sina djur och ta kontakt med veterinären när de upptäcker att ett djur uppvisar symtom på någon sjukdom, smittsam eller icke smittsam. I veterinärvårdslagstiftningen har producenter och veterinärer ålagts skyldighet att anmäla de allvarligaste smittsamma sjukdomarna och i samband med dem bestämmer myndigheterna om åtgärder för att utrota smittan.

Aktuellt om djurhälsä och sjukdomar

 • 29. september 2021

  Fågelinfluensa har konstaterats hos fasaner som satts ut i naturen i Janakkala

  Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 som orsakar stor dödlighet bland fåglar har konstaterats hos fasaner som satts ut i naturen som viltfåglar i Janakkala. Det handlar inte om samma område i…

  Fågelinfluensa har konstaterats hos fasaner som satts ut i naturen i Janakkala
 • 20. september 2021

  Regnbågslax på Åland avlivades för utrotning av IHN-sjukdom

  På Åland har man avslutat avlivningen och slakten av regnbågslax för utrotning av fisksjukdomen infektiös hematopoietisk nekros (IHN). Livsmedelsverket beordrade i juni att samtliga regnbågslaxar vid…

  Regnbågslax på Åland avlivades för utrotning av IHN-sjukdom
 • 30. september 2021

  Fågelinfluensa har konstaterats hos fasaner som satts ut i naturen i Salo

  Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 som orsakar stor dödlighet bland fåglar har konstaterats hos fasaner som satts ut i naturen som viltfåglar i Salo. På grund av det stora antalet fasaner har…

  Fågelinfluensa har konstaterats hos fasaner som satts ut i naturen i Salo
 • 13. mars 2024

  Utrotningen av IHN-sjukdomen hos laxfiskar har framskridit på Åland

  Behandlingen av IHN-epidemin hos laxfiskar som uppdagades för några år sedan på Åland har framskridit nästan helt till slut. Livsmedelsverket har hävt restriktionszonen i Föglö på Åland, som…

  Utrotningen av IHN-sjukdomen hos laxfiskar har framskridit på Åland
 • 4. oktober 2021

  Den smittade zonen i Janakkala utvidgas på grund av nya fall hos fasaner, också en räv har konstaterats ha fågelinfluensa

  Livsmedelsverket har utvidgat den smittade zonen som inrättades i Janakkala för att förhindra att fågelinfluensan sprids, eftersom det också i närheten av en annan djurhållningsplats på orten hittades fasaner som dött i sjukdomen. Dessutom har fågelinfluensa konstaterats hos en död räv i Janakkala.

  Den smittade zonen i Janakkala utvidgas på grund av nya fall hos fasaner, också en räv har konstaterats ha fågelinfluensa
Sidan har senast uppdaterats 28.2.2019