Djurhälsa och sjukdomar

Ett gott hälsotillstånd hos djuren är en förutsättning för att djuren ska må bra. Djurens hälsa kan försämras av flera olika orsaker. Förutom olika sjukdomsalstrare påverkar bland annat den föda och vård djuren får, levnads- och miljöförhållandena samt arvsanlagen djurens hälsa. Dessas samverkan är ofta avgörande för om ett djur blir sjukt eller inte. Ibland insjuknar ett djur akut, men en del av sjukdomarna, smittsamma och icke smittsamman, kan framskrida så småningom och utan allvarligare symtom.

Sjukdomar hos djur kan förebyggas med god vård, en livsmiljö som lämpar sig för den aktuella djurarten, förnuftig avel samt genom att man förhindrar att sjukdomsalstrare sprider sig via handel med djur, avel, gödsel, kadaver eller människor samt mellan vilda djur och husdjur. Genom vaccinationer kan vissa smittsamma sjukdomar hindras från att sprida sig från ett djur till ett annat. För vården av ett sjukt djur kan man använda läkemedel som lämpar sig för den aktuella djurarten.

Djurhälsan och smittsamma sjukdomar hos djur följs med hjälp av kliniska kontroller av djur, genom uppföljning av produktionsdjurens avkastning samt genom att man tar prov av sjuka och friska djur och undersöker proven eller döda djur vid Livsmedelsverket med tanke på sjukdomsalstrare eller förändringar som tyder på sjukdom.

Djurägarna spelar en viktig roll genom att observera sina djur och ta kontakt med veterinären när de upptäcker att ett djur uppvisar symtom på någon sjukdom, smittsam eller icke smittsam. I veterinärvårdslagstiftningen har producenter och veterinärer ålagts skyldighet att anmäla de allvarligaste smittsamma sjukdomarna och i samband med dem bestämmer myndigheterna om åtgärder för att utrota smittan.

Aktuellt om djurhälsä och sjukdomar

 • 15. juli 2021

  Varroakvalster hos bin har påträffats på Åland

  I Brändö kommun i nordöstra delen av Åland har man på en biodling upptäckt Varroa destructor som är skadligt för bin. Åland har genom EU-kommissionens beslut officiellt varit fritt från…

  Varroakvalster hos bin har påträffats på Åland
 • 27. juli 2021

  Varroakvalster har bekräftats på en till biodling på Åland

  I Brändö kommun i nordöstra delen av Åland bekräftades den 23 juli 2021 varroasmitta på ännu en biodling. Varroa destructor som är skladligt för bin upptäcktes på Åland för första gången den 13 juli…

  Varroakvalster har bekräftats på en till biodling på Åland
 • 20. september 2021

  Regnbågslax på Åland avlivades för utrotning av IHN-sjukdom

  På Åland har man avslutat avlivningen och slakten av regnbågslax för utrotning av fisksjukdomen infektiös hematopoietisk nekros (IHN). Livsmedelsverket beordrade i juni att samtliga regnbågslaxar vid…

  Regnbågslax på Åland avlivades för utrotning av IHN-sjukdom
 • 4. oktober 2021

  Den smittade zonen i Janakkala utvidgas på grund av nya fall hos fasaner, också en räv har konstaterats ha fågelinfluensa

  Livsmedelsverket har utvidgat den smittade zonen som inrättades i Janakkala för att förhindra att fågelinfluensan sprids, eftersom det också i närheten av en annan djurhållningsplats på orten hittades fasaner som dött i sjukdomen. Dessutom har fågelinfluensa konstaterats hos en död räv i Janakkala.

  Den smittade zonen i Janakkala utvidgas på grund av nya fall hos fasaner, också en räv har konstaterats ha fågelinfluensa
 • 9. juni 2021

  Övervakningen av coronavirus hos mink och finnsjubb intensifieras

  Livsmedelsverket intensifierar övervakningen av coronavirus hos mink och finnsjubb på grund av EU-kommissionens nya beslut. Kommissionens beslut (2021/788) förutsätter att pälsfarmerna skickar fler…

  Övervakningen av coronavirus hos mink och finnsjubb intensifieras
Sidan har senast uppdaterats 28.2.2019