Djurhälsa och sjukdomar

Ett gott hälsotillstånd hos djuren är en förutsättning för att djuren ska må bra. Djurens hälsa kan försämras av flera olika orsaker. Förutom olika sjukdomsalstrare påverkar bland annat den föda och vård djuren får, levnads- och miljöförhållandena samt arvsanlagen djurens hälsa. Dessas samverkan är ofta avgörande för om ett djur blir sjukt eller inte. Ibland insjuknar ett djur akut, men en del av sjukdomarna, smittsamma och icke smittsamman, kan framskrida så småningom och utan allvarligare symtom.

Sjukdomar hos djur kan förebyggas med god vård, en livsmiljö som lämpar sig för den aktuella djurarten, förnuftig avel samt genom att man förhindrar att sjukdomsalstrare sprider sig via handel med djur, avel, gödsel, kadaver eller människor samt mellan vilda djur och husdjur. Genom vaccinationer kan vissa smittsamma sjukdomar hindras från att sprida sig från ett djur till ett annat. För vården av ett sjukt djur kan man använda läkemedel som lämpar sig för den aktuella djurarten.

Djurhälsan och smittsamma sjukdomar hos djur följs med hjälp av kliniska kontroller av djur, genom uppföljning av produktionsdjurens avkastning samt genom att man tar prov av sjuka och friska djur och undersöker proven eller döda djur vid Livsmedelsverket med tanke på sjukdomsalstrare eller förändringar som tyder på sjukdom.

Djurägarna spelar en viktig roll genom att observera sina djur och ta kontakt med veterinären när de upptäcker att ett djur uppvisar symtom på någon sjukdom, smittsam eller icke smittsam. I veterinärvårdslagstiftningen har producenter och veterinärer ålagts skyldighet att anmäla de allvarligaste smittsamma sjukdomarna och i samband med dem bestämmer myndigheterna om åtgärder för att utrota smittan.

Aktuellt om djurhälsä och sjukdomar

 • 22. januari 2021

  Fågelinfluensa som spridit sig i Europa påträffades hos fasaner i Janakkala

  Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 som spridit sig på andra håll i Europa har konstaterats i Finland. Viruset som orsakar hög dödlighet bland fåglar påträffades hos fasaner som satts ut i naturen…

  Fågelinfluensa som spridit sig i Europa påträffades hos fasaner i Janakkala
 • 28. februari 2019

  Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

  Fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur ska skyddas mot kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen, påminner Livsmedelsverket. Syftet med det är att förhindra fågelinfluensainfektioner.…

  Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa
 • 15. juli 2019

  Restriktionszonen på grund av IHN har avvecklats i området för kommunerna Ijo och Simo

  Den restriktionszon som inrättades för att förhindra spridningen av IHN hos laxfiskar har avvecklats i området för kommunerna Ijo och Simo vid Bottenvikens kust. Livsmedelssäkerhetsverket Evira…

  Restriktionszonen på grund av IHN har avvecklats i området för kommunerna Ijo och Simo
 • 8. oktober 2021

  Ytterligare ett fall av IHN hos laxfisk på Åland

  Fisksjukdomen IHN har påträffats vid ytterligare en regnbågslaxodling på Åland, mindre än 10 km från de odlingar där sjukdomen tidigare påträffats. Smittan bekräftades i samband med provtagningar från…

  Ytterligare ett fall av IHN hos laxfisk på Åland
 • 21. november 2022

  Resultatet bekräftades: Älgen i Kyyjärvi hade TSE

  Vid Livsmedelsverkets undersökningar har det säkerställts att den medtagna älg som avlivades i Kyyjärvi i mellersta Finland hade TSE. Det är frågan om det tredje fallet av TSE hos älg som påträffats i…

  Resultatet bekräftades: Älgen i Kyyjärvi hade TSE
Sidan har senast uppdaterats 28.2.2019