Resultatet bekräftades: Älgen i Kyyjärvi hade TSE

21. november 2022

Vid Livsmedelsverkets undersökningar har det säkerställts att den medtagna älg som avlivades i Kyyjärvi i mellersta Finland hade TSE. Det är frågan om det tredje fallet av TSE hos älg som påträffats i Finland. Den variant av TSE-sjukdom som hittats hos älgar smittar veterligen inte från ett djur till ett annat. För säkerhets skull intensifieras provtagningen av älgar som fällts i samband med älgjakt i Kyyjärvitrakten.

Den uppskattningsvis 15 år gamla älgkon påträffades under en älgjakt i terrängen där den stod orörlig med hängande huvud. Älgens huvud skickades till Livsmedelsverket för undersökning med avseende på TSE. Vid laboratorieundersökningarna konstaterades TSE-sjukdomen i prov från älgens hjärna. Provet som undersökts vid Livsmedelsverket skickas ännu till EU:s referenslaboratorium i Italien för fortsatta undersökningar.

Undersökningarna tyder på att TSE-fallet i Kyyjärvi handlar om en variant av TSE som uppkommit spontant och förekommer hos gamla älgar. Den antas inte smitta från ett djur till ett annat. Motsvarande sjukdomsform konstaterades hos gamla älgar i Laukas hösten 2020 och i Kuhmo i början av 2018. Efter sjukdomsfynden effektiviserades insamlandet av prover i bägge områdena, men inga andra fall upptäcktes. Också på grund av fallet i Kyyjärvi har provtagningen av fällda älgar som är äldre än ett år intensifierats på området för ett flertal jaktvårdsföreningar. I samband med den uppföljning som påbörjades senaste veckoslut har redan fler än 20 älghuvuden skickats in till Livsmedelsverket för undersökning.

I Finland har förekomsten av TSE-sjukdomar hos vilda hjortdjur och renar undersökts redan från och med 2003. Hittills har sammanlagt cirka 6 000 hjortdjur undersökts i vårt land och av dem har endast tre älgar visat positivt resultat. Också i Sverige och Norge har man hittat motsvarande enskilda TSE-fall hos gamla älgar.

TSE-sjukdomarna (transmissible spongiform encephalopathy), dit också avmagringssjukan hos hjortdjur CWD (chronic wasting disease) hör, ingår i samma prionsjukdomskategori som till exempel galna ko-sjukan (BSE, bovine spongiform encephalopathy). De är långsamt framskridande sjukdomar som alltid leder till att djuret dör. Den variant av TSE som påträffats hos gamla älgar är en annan sjukdom än CWD som sprids med sekret och som har påträffats hos fjällrenar i Nordamerika och Norge. Det är inte känt att någon TSE-sjukdom hos hjortdjur, således inte heller CWD som smittar mellan hjortdjur, någonsin skulle ha smittat till människor.

Ytterligare information

Överinspektör Hanna Kuukka-Anttila, tfn 029 520 4507 (övervakning av djursjukdomar)
Specialforskare Sirkka-Liisa Korpenfelt, tfn 029 520 5183 (laboratorieundersökningar)
Specialforskare Marja Isomursu, tfn 029 520 4314 (sjukdomar hos vilda djur)

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mera:

CWD (chronic wasting disease) och andra TSE-sjukdomar hos hjortdjur
Ofta frågat om CWD
Mer info om provtagningen  
Provremiss