Ekorrar får diarrésjuka av parasiter

18. oktober 2022

I Finland har under de senaste ett par åren påträffats ekorrar som konstaterats ha en diarrésjukdom som orsakas av parasiter. I typiska fall är det ekorrungar som drabbas av sjukdomen, och de dör till följd av uttorkning och undernäring. Livsmedelsverket har fått kännedom om många fall runt om i landet, särskilt mot slutet av sommaren.

Sjukdomen orsakas av protozoer av släktet Cryptosporidium som lever som parasiter på slemhinnan i värddjurets tarm. Parasiten skadar tarmens epitel och påverkar därigenom värddjurets vätskebalans och näringsupptag. Parasiten sprids i omgivningen genom den sjuka ekorrens avföring, och andra ekorrar blir smittade via munnen när de sväljer parasitens smittande former, oocystor, med föda eller vatten.

Två olika arter av kryptosporidier har identifierats hos ekorre. Den ena heter Cryptosporidium sciurinum och är typisk hos ekorre, och den andra är en jordekorrgenotyp av kryptosporidier (Cryptosporidium chipmunk genotype I) som ännu inte har något specifikt namn. Livsmedelsverket har undersökt kryptosporidier hos ekorre i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalten SVA i Sverige.

Kryptosporidier hos ekorre är zoonotiska och kan smitta till människan via ekorrens avföring. Hos människan orsakar de svår diarré. Det gäller att undvika att hantera sjuka ekorrar. Den som rör vid ekorrar som har symptom ska skydda händerna med handskar och iaktta god handhygien. Det är viktigt att undvika att mata ekorrar på sommaren, eftersom det kan göra att många ekorrar lockas samman. Detta kan bidra till att parasiten lättare kan smitta från en ekorre till annan.


Mer information: forskningsprofessor Antti Oksanen, tfn 029 520 4792.