JSM: Livsmedelsverkets åtgärder på pälsfarmer nödvändiga för att skydda människor

24. november 2023

Jord- och skogsbruksministeriet bestrider Finlands Pälsuppfödares Förbunds åsikt (pressmeddelande den 17 november 2023) om att åtgärderna för att utrota aviär influensa hos pälsdjur är oskäliga och överdimensionerade.

”Åtgärderna baserar sig på utövandet av de befogenheter som Livsmedelsverket har tilldelats i lagen om djursjukdomar och den prövningsrätt som myndigheterna har tilldelats i lag, och myndigheterna anser att åtgärderna varit nödvändiga för att skydda människors hälsa”, konstaterar ministeriet i sitt svar.

Ministeriet betonar att avlivning av pälsdjur alltid är ett hårt slag för en enskild pälsdjursuppfödare, men samtidigt tryggas branschens framtid bäst om den risk för människors hälsa som är förknippad med branschen kan elimineras.

Jord- och skogsbruksministeriets svarFilen öppnas i en ny flik PDF 

JSM pressmeddelande 22.11.2023