Zoonoscentret

Vad är Zoonoscentret?

Zoonoscentret har som uppgift att säkerställa ett effektivt och fortlöpande samarbete inom tillsyn och forskning vid uppföljning och bekämpning av sjukdomar som smittar mellan djuren och människan. Centret koordinerar uppföljningen av zoonoser, matförgiftningar och antimikrobiell resistens och sammanställer resultaten av arbetet. Resultaten av uppföljningen och annan information om förekomsten av zoonoser i Finland har sammanförts på dessa sidor.

Europaparlamentets och -rådets direktiv om zoonoser förutsätter att medlemsländerna ser till att veterinär-, livsmedelssäkerhets- och hälsovårdsmyndigheterna samarbetar i fråga om zoonoser, matförgiftningsepidemier och antimikrobiell resistens. Som samarbetsorgan i Finland tjänar Zoonoscentret som bildades år 2007.

Zoonoscentret är ett nätverk som består av experter på Livsmedelsverket och Institutet för hälsa och välfärd THL, via vilket man koordinerar uppföljningen av zoonoser, matförgiftningar och antimikrobiell resistens, insamlingen av information och publiceringen av uppföljningsresultaten. Centret deltar också i utredningar av epidemier, informationsförmedlingen om zoonoser och till dessa anslutande utbildning.

Centret tjänar som nationell kontaktinstans gentemot internationella experter på zoonoser. De viktigaste kontaktinstanserna i EU är Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och Europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Zoonoscentret deltar i planeringen, materialinsamlingen och rapporteringen av sådana zoonosuppföljningsprojekt, som gemensamt överenskoms i EU.

Zoonoscentret samarbetar bland annat med de nordiska zoonoscentren.

Mer information

 
 
Zoonoscenter (Sverige)
 
 

Nyheter

 • 13. februari 2024

  Norovirus fortfarande den vanligaste orsaken till matförgiftning i Finland

  Enligt Livsmedelsverkets och THL:s rapport om livsmedels- och vattenburna epidemier i Finland insjuknade 2 543 personer under åren 2020–2022 via livsmedel, 58 personer via hushållsvatten och 210…

  Norovirus fortfarande den vanligaste orsaken till matförgiftning i Finland
 • 20. november 2023

  Användningen av antimikrobiella medel hos djur minskade ytterligare, antibiotikaresistenssituation var i huvudsak god

  Resultaten av uppföljningen av antibiotikaresistens och uppgifterna om konsumtion av antimikrobiella läkemedel för djur för år 2022 har publicerats i Livsmedelsverkets, Säkerhets- och…

  Användningen av antimikrobiella medel hos djur minskade ytterligare, antibiotikaresistenssituation var i huvudsak god
 • 22. augusti 2023

  Fågelinfluensa på en ny pälsfarm, i S:t Michel påträffades måsar som dött av sjukdomen

  Högpatogen fågelinfluensa av typ H5N1 har påträffats på en ny pälsfarm i Kauhava. Sammanlagt har fågelinfluensa nu konstaterats på 25 pälsfarmer i Österbotten, varav fler än hälften finns på samma…

  Fågelinfluensa på en ny pälsfarm, i S:t Michel påträffades måsar som dött av sjukdomen
 • 7. juli 2023

  Stora matförgiftningsepidemier kunde undvikas 2022

  År 2022 registrerades 55 livsmedelsburna epidemier och 622 insjuknade personer i det nationella matförgiftningsregistret. Den vanligaste sjukdomsalstraren till epidemier var norovirus. Den största…

  Stora matförgiftningsepidemier kunde undvikas 2022
 • 18. november 2022

  20 år av resistensuppföljning – var står vi nu?

  Antibiotikaresistens hos bakterier som isolerats från djur och livsmedel och användningen av antibiotika för djur har följts upp i Finland redan i 20 år. Den senaste FINRES-Vet-rapporten täcker 2021…

  20 år av resistensuppföljning – var står vi nu?
 • 18. november 2021

  Användningen av antibiotika på djur minskat ytterligare

  Den nya FINRES-Vet 2020-rapporten från Livsmedelsverket, Fimea och Helsingfors universitet visar att antibiotika för djur såldes mindre än någonsin tidigare i Finland under 2020. Antibiotikaresistens…

  Användningen av antibiotika på djur minskat ytterligare
 • 4. oktober 2021

  Ekinokockparasiten kan smitta från jakthundar till människor

  Jakthundar kan föra över hundens dvärgbandmask till människor. Smittorna kan förhindras genom omsorgsfull hantering av slaktavfallet på jaktplatsen. En människa kan få smittan från dvärgbandmaskens…

  Ekinokockparasiten kan smitta från jakthundar till människor
 • 28. augusti 2020

  Många fall av harpest i augusti

  I augusti 2020 har det vid Livsmedelsverkets undersökningar konstaterats ett stort antal fall av tularemi, dvs. harpest, hos fältharar och skogsharar. Fall har noterats i Sydöstra Finland i trakterna…

  Många fall av harpest i augusti