Stora matförgiftningsepidemier kunde undvikas 2022

7. juli 2023

År 2022 registrerades 55 livsmedelsburna epidemier och 622 insjuknade personer i det nationella matförgiftningsregistret. Den vanligaste sjukdomsalstraren till epidemier var norovirus. Den största epidemin var en.salmonellaepidemi där nästan 100 personer insjuknade. Både antalet epidemier och antalet insjuknade varierar mycket från år till år.

År 2022 identifierades fler epidemier än under de senaste åren, men det totala antalet insjuknade var litet. Man registrerade många små epidemier. Inga epidemier som kategoriseras som stora anmäldes till registret (över 100 insjuknade).

Nästan 100 personer insjuknade i fjolårets största epidemi. Salmonella Mbandaka spreds via olika maträtter som äts som sådana och som innehöll tillagad kyckling.

Noroviruset var fortfarande den vanligaste identifierade sjukdomsalstraren bland epidemierna (16 epidemier, cirka 250 insjuknade). En faktor som bidrar till de livsmedelsburna norovirusepidemierna är tyvärr ofta en infekterad köksarbetare.

”Matförgiftningar kan förhindras med god handhygien och rätt hantering av råvaror och färdig mat”, betonar specialexpert Annika Pihlajasaari.

Livsmedelsverkets informationstjänst för forskning och tillsyn innehåller statistikuppgifter om matförgiftningsepidemier som rapporterats i Finland från och med 2010. Du kan ladda ner uppgifterna för eget bruk och filtrera dem till exempel enligt epidemier, matförgiftningsalstrare, livsmedelsgrupp och hanteringsfel.

Infomation om matförgiftningsepidemier som rapporterats i Finland (på finska) från och med 2010.

Livsmedelverkets meddelande 5.7.2023: Livsmedelssäkerheten i Finland har hållits på en god nivå

Mer information:
specialexpert Annika Pihlajasaari, tfn 040 351 6884