Livsmedelssäkerheten i Finland har hållits på en god nivå

5. juli 2023

Livsmedelstillsynen fungerar i Finland och livsmedelssäkerheten har hållits på en god nivå. Enligt resultaten av Livsmedelsverkets myndighetstillsyn och -undersökningar fortsatte till exempel antalet Oiva-rapporter att öka 2022. Även antalet inspektioner inom livsmedelstillsynen ökade och återgick till nivån före COVID-19-epidemin.

Det publicerades 11 procent fler tillsynsuppgifter om livsmedelstillsynen, dvs. Oiva-rapporter, än året innan. Av fjolårets utvärderingar var 85 procent utmärkta och bra. Över 60 procent av alla inspektioner utförs i serveringsställen såsom restauranger och kaféer.

”Förhoppningsvis fortsätter den positiva utvecklingen av livsmedelssäkerheten och man kan satsa på de resurser som behövs för livsmedelssäkerhet även i fortsättningen”, betonar Marjatta Rahkio, avdelningsdirektör för livsmedelssäkerhet.

Grundavgift togs i bruk i livsmedelstillsynen

Antalet inspektioner inom livsmedelstillsynen återgick till nivån före COVID-19-epidemin. Sammanlagt utfördes cirka 24 000 inspektioner. Antalet livsmedelslokaler i myndighetsregistren minskade dock något. Detta kan bero på införandet av en grundavgift enligt livsmedelslagen, vilket ledde till att livsmedelsföretag som upphört med sin verksamhet avfördes ur registren. Kommunerna tar årligen ut en grundavgift på 150 euro av de livsmedelsföretag som de övervakar.

År 2022 var antalet livsmedelsburna matförgiftningsepidemier något högre än året innan, men antalet insjuknade var lägre än året innan. Det är också anmärkningsvärt att ökningen av antalet återkallelser av livsmedel upphörde.

Den exporttillsyn som exportländerna kräver fortsatte i enlighet med programmen. I fjol beviljades exporttillstånd för finländska ägg och äggprodukter samt fjäderfäkött till Sydkorea. Dessutom beviljade Japan exporttillstånd för nötkött och nötköttsprodukter.

”Utöver den egentliga exporttillsynen och -kontrollen grundar sig livsmedelsexporten i stor utsträckning på mängd och kvalitet på arbetet med övervakning av baslivsmedel”, konstaterar avdelningsdirektör Marjatta Rahkio.

Den största delen av livsmedelstillsynen utförs av kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter. Även regionförvaltningsverkens, Tullens, försvarsmaktens, Valviras och Livsmedelsverkets tillsynsarbete granskas i rapporten Livsmedelssäkerhet i Finland.

Resultaten från myndighetstillsynen och -undersökningarna 2022 har sammanställts i publikationen Livsmedelssäkerhet i Finland, pdf (på finska, referat på svenska)

Livsmedelverkets meddelande 27.4.2023: Oivahymy har säkerställt livsmedelssäkerheten i 10 år

Mer information:
avdelningsdirektör Marjatta Rahkio, tfn 050 339 4576