Oivahymy har säkerställt livsmedelssäkerheten i 10 år

27. april 2023

Systemet för offentliggörande av resultaten från livsmedelstillsynen, Oiva, har informerat konsumenter om tillsynsresultat i 10 års tid. Man kan till exempel välja restaurang eller affär utifrån smiley-symbolen. Livsmedelsverkets system Oiva gör livsmedelstillsynen transparent och mer välkänd.

År 2013 började man offentliggöra resultaten från livsmedelstillsynen i form av Oiva-rapporter.

Kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter bedömer livsmedelssäkerheten i till exempel restauranger, affärer och kiosker. Resultaten publiceras i form av smileys vartefter livsmedelsmyndigheterna genomför sina inspektioner.

”De senaste åren har största delen eller över 80 % av företagen inom livsmedelsbranschen fått utmärkt eller bra betyg”, nämner avdelningsdirektör Marjatta Rahkio.

Resultaten från livsmedelstillsynen bedöms med hjälp av fyra smileys: utmärkt, god, bör korrigeras och dålig. I Oiva bedömer man bland annat hygienisk hantering av livsmedel, renlighet i köksutrymmen och korrekt märkning av förpackade livsmedel.

Oiva-rapporterna finns i närheten av företagets ingång, bredvid dörren, vid försäljningsdisken eller på företagets webbplats. Alla Oiva-rapporter i Finland publiceras på webbplatsen Oivahymy.

Informationen hjälper konsumenten välja

Med hjälp av Oiva-systemet stöder man konsumenternas möjligheter att göra informerade val av exempelvis restaurang. De centrala målen med att offentliggöra tillsynsuppgifterna är också att göra livsmedelstillsynen transparent och mer välkänd. Oiva motiverar företag att följa lagstiftningen, och med hjälp av den kan företagen informera konsumenterna om sin verksamhet.

När lagstiftningens krav förändras, uppdateras Oiva-systemet. De senaste tio åren har många förändringar gjorts och nya saker att bedöma har tillkommit i Oiva.

Sök Oiva-rapporter

Ytterligare information

avdelningsdirektör Marjatta Rahkio, tfn 050 339 4576
specialexpert Tuuli Koskimies, tfn 050 309 4160