Fågelinfluensa på en ny pälsfarm, i S:t Michel påträffades måsar som dött av sjukdomen

22. augusti 2023

Högpatogen fågelinfluensa av typ H5N1 har påträffats på en ny pälsfarm i Kauhava. Sammanlagt har fågelinfluensa nu konstaterats på 25 pälsfarmer i Österbotten, varav fler än hälften finns på samma ort, Kaustby. Livsmedelsverkets laboratorieundersökningar har bekräftat samma virus som dödsorsak för skrattmåsar som hittats i S:t Michels centrum.

Det senaste fallet av fågelinfluensa konstaterades hos blårävar från en pälsfarm i Kauhava. Virusvarianter har konstaterats på fem farmer. 13 av de smittade farmerna har fått ett beslut om avlivning och sammanlagt cirka 120 000 djur har förordnats att avlivas. Avlivningen har avslutats på tio farmer och på tre farmer pågår den som bäst.

Fågelinfluensaepidemin på pälsfarmerna började i mitten av juli. På de österbottniska farmerna spred sig sjukdomen sannolikt från skrattmåsar, som i sommar har drabbats särskilt mycket av fågelinfluensa runtom i Europa.

Första döda måsarna i Östra Finland

De döda skrattmåsar som påträffats i S:t Michels centrum är de första fallen av fågelinfluensa som bekräftats i Östra Finland under denna epidemi. Sammanlagt har 28 bekräftade fall av fågelinfluensa hos vilda fåglar konstaterats i år.

Förutom smittzoner rekommenderar Livsmedelsverket att fåglar hålls inomhus i hela Finland eller att man på annat sätt säkerställer att vilda fåglar inte kommer i kontakt med fjäderfä och fåglar som hålls i fångenskap eller med deras foder och vatten. Livsmedelsverket påminner samtidigt om vikten av smittskydd på fjäderfägårdar och andra djurhållningsplatser där fåglar hålls för att förhindra fall av fågelinfluensa.

Fågelinfluensa sprider sig lätt från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar i fall fåglarna kommer i kontakt med varandra direkt eller via foder som kontaminerats med avföring.

Misstankar om sjukdom ska anmälas till tjänsteveterinären

Om man hos fjäderfä eller andra fåglar upptäcker symptom som tyder på fågelinfluensa, dödlighet som avviker från det normala eller förändringar i produktionen, ska kommunal- eller länsveterinären omedelbart underrättas. Minskad förbrukning av vatten och foder eller minskad äggproduktion kan vara tecken på fågelinfluensa.

Man ska även anmäla massdöd av vilda fåglar och enskilda döda rovfåglar till kommunal- eller länsveterinären. Kommunalveterinären ser till att nödvändiga prover skickas till Livsmedelsverket.

Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människan och för att smittas krävs i allmänhet nära kontakt med sjuka vildfågel, fjäderfä eller sekret från dem.

Mer information:

Tuija Gadd, forskningsprofessor, tfn 029 520 4183 (djursjukdomsvirologi)
Riikka Holopainen, enhetschef, tfn 029 520 4273 (djurhälsoforskning)

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Fågelinfluensa i Finland
Insändning av prover
Skydda djurhållningsplatsen mot djursjukdomar