Vilda djur

Som prov lämpar sig nyligen avlidna, hela djur eller organ från sådana djur. Förskämda kadaver eller kadaver som andra djur ätit av lönar det sig vanligen inte att sända in för undersökning, om det inte finns särskilda skäl till det (till exempel om man misstänker ett brott). Vid hantering av avlidna fåglar skall skyddshandskar användas.

Förpackning

Låt proverna kallna (helst till 0 - +5 grader) innan de förpackas, men frys inte ned dem, om inte förvaringstiden blir mycket lång. Djupfrysta prover duger visserligen också för de flesta undersökningar. Skydda händerna när du behandlar döda djur och tvätta händerna efteråt. Vira först in djuret i rikliga mängder (tidnings)papper som suger upp eventuella vätskor. Lägg ännu papperspaketet eller vad paketet än består av i en hel plastpåse och därefter i en annan hållbar plastpåse. Lägg papper eller annat absorberande material mellan plastpåsarna. Packa provet i en stadig låda. Fyll tomrummet med fyllnadsmedel. Under den varma årstiden kan du lägga kylklampar i påsen för att provet bättre skall hålla sig. Glöm inte att också lägga remissen i lådan. Förslut lådan med hjälp av tejp. Använd gul-svartrandig tejp. Skriv ”Undantaget veterinärmedicinskt prov” på paketet.

Organprov skickas som hela. Organ, flådda djur, grodor, reptiler och bitar av vävnader viras inte in direkt i papper utan de förpackas först i en ask, folie eller plastpåse. Då plast används är det särskilt viktigt att provet är kallt då det förpackas. Annars packas dessa prov som hela djur.

Insändning

Vilda djur (hela kroppar eller organ) kan skickas som ett avgiftsfritt postpaket när man på förhand har kommit överens om försändelsen med Livsmedelsverket. För stora prov (> 25 kg) kan ordnas en transport. Kontakta Livsmedelsverket för att få vidare anvisningar (kontaktuppgifter nedan).

Prover från vilda djur kan föras direkt till verksamhetsstället i Uleåborg. Verksamhetsstället i Helsingfors tar emot fladdermöss för rabiesundersökning. 

Det finns en separat anvisning om sändning av fiskprover.

Det finns en separat anvisning om sändning av vildsvinsprover.

Sänd eller ta med proverna i början av veckan (måndag–torsdagsmorgon) så, att de hinner fram före veckoslutet.

Remiss

Vilda djur (även fåglar) (pdf), en fritt formulerad remiss går lika bra. På remissen antecknas som uppgifter om avsändaren namnet, adressen och telefonnumret och som uppgifter om provet minst följande uppgifter:

  • djurarten
  • vad provet består av (ett helt djur/huvudet/organ, vad?)
  • kommun och by där djuret påträffats
  • datum då djuret påträffats
  • eventuella symptom på sjukdom
  • annan väsentlig information (har djuret t.ex. påträffats på vägrenen, intill en byggnad, på en utfodringsplats och så vidare)

Kontaktuppgifter

Man ska alltid komma överens med Livsmedelsverket på förhand om sändning av vilda djur, telefon 029 520 4181.

Besöksaddresser:

Livsmedelsverket Uleåborg, Elektroniikkatie 5 (tel. 029 520 4181)
Livsmedelsverket Helsingfors, Mustialagatan 3 (tel. 0400 378 710 eller 050 463 7759)

Mer information om inlämning av prover fås av en specialforskare Marja Isomursu, telefon 040 512 1248, marja.isomursu@ruokavirasto.fi och Minna Nylund, telefon 040 489 3393, minna.nylund@ruokavirasto.fi eller verksamhetsstället i Uleåborg, telefon 029 520 4181.

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2024