Vilda djur

Som prov lämpar sig nyligen avlidna, hela djur eller organ från sådana djur. Förskämda kadaver eller kadaver som andra djur ätit av lönar det sig vanligen inte att sända in för undersökning, om det inte finns särskilda skäl till det (till exempel om man misstänker ett brott). Vid hantering av avlidna fåglar skall skyddshandskar användas.

Förpackning

Låt proverna kallna (helst till 0 - +5 grader) innan de förpackas, men frys inte ned dem, om inte förvaringstiden blir mycket lång. Djupfrysta prover duger visserligen också för de flesta undersökningar. Vira först in djuret i rikliga mängder (tidnings)papper som suger upp eventuella vätskor. Organ och bitar av vävnader viras inte in direkt i papper utan de förpackas först i en ask, folie eller plastpåse. Då plast används är det särskilt viktigt att provet är kallt då det förpackas. Lägg ännu papperspaketet eller vad paketet än består av i en hel plastpåse och därefter i en stadig låda. Under den varma årstiden kan du lägga kylklampar i påsen för att provet bättre skall hålla sig. Glöm inte att också lägga remissen i lådan. Förslut lådan med hjälp av tejp.

Insändning

Organprover skickas så färska som möjligt till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Uleåborg. Vildsvinsprover och prover vid misstanke om rabies skickas till Helsingfors. Anvisning för sändning av organprover.

Prover från vilda djur kan också föras direkt till verksamhetsställena i Helsingfors, Kuopio, Seinäjoki och Uleåborg samt till Livsmedelsverkets provkylar förpackade enligt anvisningarna. Posti och Matkahuolto transporterar inte hela djur. Anvisning för att skicka ett helt djur.

Sänd eller ta med proverna helst i början av veckan (måndag–torsdag) så, att de hinner fram före veckoslutet. Kostnaderna för sändning av prov på vilda djur betalas av Livsmedelsverket, om man på förhand har kommit överens om försändelsen.

Remiss

Vilda djur (även fåglar) (pdf), en fritt formulerad remiss går lika bra. På remissen antecknas som uppgifter om avsändaren namnet, adressen och telefonnumret och som uppgifter om provet minst följande uppgifter:

  • djurarten
  • vad provet består av (ett helt djur/huvudet/organ, vad?)
  • kommun och by där djuret påträffats
  • datum då djuret påträffats
  • eventuella symptom på sjukdom
  • annan väsentlig information (har djuret t.ex. påträffats på vägrenen, intill en byggnad, på en utfodringsplats och så vidare)

Insändningsadress

Man ska alltid komma överens med Livsmedelsverket på förhand om sändning av vilda djur, telefon 029 520 4181.

Livsmedelsverket Uleåborg, Elektroniikkatie 3, 90590 Uleåborg
Telefonnummer på provförsändelsens adresskort: 040 515 4325

Vildsvins- och rabiesprover skickas till adressen Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 Helsinki
Telefonnummer på provförsändelsens adresskort: 000 378 710 eller 050 463 7759

Det finns en separat anvisning om sändning av fiskprover.

Det finns en separat anvisning om sändning av vildsvinsprover.

Mer information om inlämning av prover fås av en specialforskare Marja Isomursu, telefon 040 512 1248, marja.isomursu@ruokavirasto.fi eller verksamhetsstället i Uleåborg, telefon 029 520 4181.

Sidan har senast uppdaterats 8.9.2023