Remisser för undersökningar om djursjukdomar

Laboratoriets privatkunder måste identifiera sig från och med den 1 januari 2023. Läs mer.

 

Fisk och kräftor

Fjäderfä

Nötkreatur

Svin

Andra produktionsdjur (får, getter, pälsdjur, ren och bin)

Livsmedelsverket skickar laboratoriets analyscertifikat via säker e-post om e-postadressen anges i remissen. Läs Anvisning för användning av säker e-post för kunder hos Livsmedelsverkets laboratorium (pdf).

Sidan har senast uppdaterats 15.6.2023