Anvisningar och adresser för sändning av djurprover

Sändningen av prover till Livsmedelsverket ändras den 1 september 2023. Läs mer.

Dessa anvisningar gäller inte specialsituationer. Om proverna har tagits på grund av misstanke om att det i djuret eller djuren finns en sådan sjukdom som i lagstiftningen klassificeras som en djursjukdom som lätt sprider sig eller en farlig djursjukdom, ger länsveterinären anvisningar från fall till fall om hur proverna ska skickas till laboratoriet.

Allmänna anvisningar för samtliga prover

Förpackning och märkningar

Avsändaren ansvarar för att försändelsen med prover är rätt förpackad och har korrekta påskrifter. Läs Livsmedelsverkets instruktioner för förpackning och förpackningsmärkningar för försändelser, samt transportföretagens egna förpackningsinstruktioner.

Försändelsekostnader

Avsändaren ansvarar alltid för alla försändelsekostnader för proverna som skickas, om inget annat har föreskrivits.

Remisser

Med proven ska du alltid packa med en noggrant ifylld remiss i en väl försluten plastpåse. En pappersremiss ska alltid medfölja paketet, även om remissen även har skickats elektroniskt.

Tidtabell för försändelser

Skicka proverna som expressfrakt i början av veckan (helst mån.-ons.), så att de inte blir kvar på transportföretagets lager under veckoslut eller helger. Kontrollera tidtabellen för transporterna hos leverantören du valt. Om det finns behov att sända i slutet av veckan (to- fre) tag alltid kontakt med mottagande laboratorium för närmare anvisningar.

Skicka prover för patologiska undersökningar direkt till de verksamhetsenheterna som undersöker dem. I tabellen har det verksamhetsenheten dit proverna i första hand ska skickas markerats med fet stil.

Undersökningsplatser för olika djurarter
Djurart Undersökningsplats
Nötkreatur, får och andra idisslare Kuopio, Seinäjoki, Helsingfors, Uleåborg
Svin HelsingforsSeinäjoki, Kuopio, Uleåborg
Fjäderfä Helsinki, Seinäjoki
Häst, ponny Helsingfors, Kuopio, Uleåborg
Seinäjoki: endast föl yngre än 6 månader
Katt, hund och andra hobbydjur Helsingfors
Exotiska djurparksdjur Helsingfors
Vilda djur (också farmuppfödda) Uleåborg
Farmuppfödda pälsdjur Seinäjoki
Ren Uleåborg
Kräfta (också vilda kräftor) Kuopio
Fisk (okcså vilda fiskar) Helsingfors, Kuopio, Uleåborg

Hantering av prover

Kyl ned provet så snabbt som möjligt till nära 0 °C och skicka det för undersökning senast följande vardag.

Frysning är en nackdel för den histologiska undersökningen, men i undantagsfall kan även ett fryst prov undersökas, man bör då komma överens om saken med laboratoriet.

Djuren undersöks i regel samma dag som de anländer till laboratoriet. Därför är det när det gäller sällskapsdjur nödvändigt att anvisningar om hur ägaren vill att sällskapsdjuret ska kremeras skickas in tillsammans med djuret. Alternativen är förintelse vid en destruktionsanläggning eller individuell eller gemensam kremering vid ett företag som specialiserat sig på detta.

Undersökta djur eller djurdelar kan inte returneras till ägaren i befintligt skick.

Leveransalternativ för djurprover

Försändelseadresser

Mottagning av prover till obduktiosalen måndag–fredag klockan 8.00–16.15.
Förfrågningar till byrå forskningsenheten för patologi, telefon 029 520 4919 klockan 8.15 - 11.00.

Mottagning av andra prover mån. - fre. klockan 8.00 - 16.15.
Förfrågningar: telefon 029 530 0400 (växel)

Postadress

Livsmedelsverket Helsingfors
Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS
Telefonnummer på adresskort 0400 378 710 eller 050 463 7759

Byrå måndag–fredag 8.00–16.15, telefon 029 520 4132

Postadress

Livsmedelsverket Kuopio
Neulaniementie 4
70210 KUOPIO
Telefonnummer på adresskort 040 489 3384

Byrå måndag–fretag 8.00–16.15, telefon 029 520 4181

Postadress

Livsmedelsverket Uleåborg
Elektroniikkatie 3
90590 ULEÅBORG
Telefonnummer på adresskort 040 515 4325

Besöksadress

Elektroniikkatie 5, 90590 Uleåborg

Byrå måndag–fredag 8.00–16.15, telefon 029 520 4147

Postadress

Livsmedelsverket Seinäjoki
Keskuskatu 23
60100 SEINÄJOKI
Telefonnummer på adresskort 040 180 1585

 

Sidan har senast uppdaterats 6.9.2023