Sändningsanvisningar och adresser

Anvisningar och adresser för sändning av prover för undersökning av djursjukdomar


Skicka proverna med Postis expresspaket (dörr-till-dörr/morgonutdelning), expressbrev eller via Matkahuolto som expressfrakt.

Använd Matkahuolto eller lämna själv in provet om hela djur lämnas in för undersökning. Använd inte Posti i dessa fall.

Försändelsekostnader

Avsändaren ansvarar alltid för alla försändelsekostnader för proverna som skickas, om inget annat har föreskrivits.

När ni skickar prover till Livsmedelsverket i Helsingfors är det bra att nämna ert kundnummer 9400278. Då skickas paketet till Kampens terminal i Helsingfors och vidare till oss 2 gånger om dagen. På morgonen ca kl. 9 (paket som anlänt före kl. 6) och ca kl. 13 (paket som anlänt före kl. 11).

  • I tveksamma fall kontaktar du den mottagande enheten eller expeditionen: heikki.heinanen@ruokavirasto.fi, telefon 0400 378 710 eller jan.juutilainen@ruokavirasto.fi, telefon 0500 415 441.

Remisser

Med proven ska du alltid packa med en noggrant ifylld remiss i en väl försluten plastpåse. En pappersremiss ska alltid medfölja paketet, även om remissen även har skickats elektroniskt.

Tidtabell för försändelser

Skicka proverna i början av veckan (helst mån.-ons.), så att de inte blir kvar på transportföretagets lager under veckoslut eller helger. Kontrollera tidtabellen för transporterna hos Posti eller Matkahuolto. Prover kan inte skickas på fredagar.

Försändelseadresser

  • Nedan hittar du telefonnummer och adresser som du kan använda om du ska skicka prover via Posti eller Matkahuolto.
  • För prover som skickas till Helsingfors ska undersökningsenhet anges på adresskortet: djurprover, djursjukdomsbakteriologi, djursjukdomsvirologi eller mikrobiologiska prover.

Livsmedelsverket Helsingfors

Mottagning av prover till obduktiosalen  mån. - fre. klockan 8.00 - 16.15.
Förfrågningar till kontoret vid forskningsenheten för patologi, telefon 029 520 4919.

Mottagning av andra prover mån. - fre. klockan 8.00 - 16.15.
Förfrågningar: telefon 029 530 0400 (växel)

Postadress:

Livsmedelsverket Helsingfors
Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS
Telefon för addesskort 0400 378 710 eller 0500 415 441

Matkahuolto:

Livsmedelsverket Helsingfors
Matkahuolto Kamppi HELSINGFORS

Obs. Skicka inte prover till Hertonäs Matkahuolto-ombud

Livsmedelsverket Kuopio

Ankomstavi för provförsändelser
kontoret mån. - fre. 8.00 - 16.15, telefon 029 520 4132

Postadress:

Livsmedelsverket Kuopio
Neulaniementie 4
70210 KUOPIO
Telefon för addesskort 040 489 3384

Matkahuolto:

Livsmedelsverket Kuopio
Matkahuolto KUOPIO

Livsmedelsverket Uleåborg

Ankomstavi för provförsändelser
kontoret mån. - fre. 8.00 - 16.15, telefon 029 520 4181

Postadress:

Livsmedelsverket Uleåborg
Elektroniikkatie 3
90590 ULEÅBORG
Telefon för addesskort 040 515 4325

Matkahuolto:

Livsmedelsverket Uleåborg
Matkahuolto ULEÅBORG

Besöksadress:

Elektroniikkatie 5, 90590 Uleåborg

Livsmedelsverket Seinäjoki

Ankomstavi för provförsändelser
kontoret mån. - fre. 8.00 - 16.15, telefon 029 520 4147

Postadress:

Livsmedelsverket Seinäjoki
Keskuskatu 23
60100 SEINÄJOKI
Telefon för addesskort 040 180 1585

Matkahuolto:

Livsmedelsverket Seinäjoki
Matkahuolto SEINÄJOKI