Sändningsanvisningar och adresser

Anvisningar och adresser för sändning av prover för undersökning av djursjukdomar

Skicka proverna med Postis expresspaket (paket till adressatens dörr på morgonen), expressbrev eller via Matkahuolto som expressfrakt, Expresspaket.

Använd Matkahuolto eller lämna själv in provet om hela djur lämnas in för undersökning. Använd inte Posti i dessa fall. Kolla in Matkahuoltos söktjänst för serviceställen, välj Skicka paket (alla paket).

Försändelsekostnader

Avsändaren ansvarar alltid för alla försändelsekostnader för proverna som skickas, om inget annat har föreskrivits.

När ni skickar prover via Matkahuolto till Livsmedelsverket i Helsingfors är det bra att nämna vårt kundnummer 9400278. Då skickas paketet till Kampens terminal i Helsingfors och vidare till oss 2 gånger om dagen. På morgonen cirka klockan 9 (paket som anlänt före kl. 6) och cirka klockan 13 (paket som anlänt före klockan 11).

  • I tveksamma fall kontaktar du den mottagande enheten eller expeditionen: heikki.heinanen@ruokavirasto.fi, telefon 0400 378 710 eller jan.juutilainen@ruokavirasto.fi, telefon 0500 415 441.

Remisser

Med proven ska du alltid packa med en noggrant ifylld remiss i en väl försluten plastpåse. En pappersremiss ska alltid medfölja paketet, även om remissen även har skickats elektroniskt.

Tidtabell för försändelser

Skicka proverna i början av veckan (helst mån.-ons.), så att de inte blir kvar på transportföretagets lager under veckoslut eller helger. Kontrollera tidtabellen för transporterna hos Posti eller Matkahuolto. Prover kan inte skickas på fredagar.

Försändelseadresser

  • Nedan hittar du telefonnummer och adresser som du kan använda om du ska skicka prover via Posti eller Matkahuolto.
  • För prover som skickas till Helsingfors ska undersökningsenhet anges på adresskortet: djurprover, djursjukdomsbakteriologi, djursjukdomsvirologi eller mikrobiologiska prover.

Livsmedelsverket Helsingfors

Mottagning av prover till obduktiosalen  mån. - fre. klockan 8.00 - 16.15.
Förfrågningar till kontoret vid forskningsenheten för patologi, telefon 029 520 4919.

Mottagning av andra prover mån. - fre. klockan 8.00 - 16.15.
Förfrågningar: telefon 029 530 0400 (växel)

Postadress:

Livsmedelsverket Helsingfors
Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS
Telefon för addesskort 0400 378 710 eller 0500 415 441

Matkahuolto:

Livsmedelsverket
Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Matkahuolto KAMPPI HELSINGFORS
(kundnummer 9400278)

Obs!

  • Skicka inte prover till Hertonäs Matkahuolto-ombud.
  • Matkahuoltos serviceställen som är endast avhämtningsställen tar inte emot paket. Ta del av Matkahuoltos söktjänst för serviceställen, punkten Skicka paket – alla paket.

 

Livsmedelsverket Kuopio

Ankomstavi för provförsändelser
kontoret mån. - fre. 8.00 - 16.15, telefon 029 520 4132

Postadress:

Livsmedelsverket Kuopio
Neulaniementie 4
70210 KUOPIO
Telefon för addesskort 040 489 3384

Matkahuolto:

Livsmedelsverket Kuopio
Matkahuolto KUOPIO

Livsmedelsverket Uleåborg

Ankomstavi för provförsändelser
kontoret mån. - fre. 8.00 - 16.15, telefon 029 520 4181

Postadress:

Livsmedelsverket Uleåborg
Elektroniikkatie 3
90590 ULEÅBORG
Telefon för addesskort 040 515 4325

Matkahuolto:

Livsmedelsverket Uleåborg
Matkahuolto ULEÅBORG

Besöksadress:

Elektroniikkatie 5, 90590 Uleåborg

Livsmedelsverket Seinäjoki

Ankomstavi för provförsändelser
kontoret mån. - fre. 8.00 - 16.15, telefon 029 520 4147

Postadress:

Livsmedelsverket Seinäjoki
Keskuskatu 23
60100 SEINÄJOKI
Telefon för addesskort 040 180 1585

Matkahuolto:

Livsmedelsverket Seinäjoki
Matkahuolto SEINÄJOKI