Sändningsanvisningar och adresser

Anvisningar och adresser för sändning av prover för undersökning av djursjukdomar

Skicka proverna med Postis expresspaket (paket till adressatens dörr på morgonen), expressbrev eller via Matkahuolto som Expresspaket.

Använd Matkahuolto eller lämna själv in provet om hela djur lämnas in för undersökning. Använd inte Posti i dessa fall. Kolla in Matkahuoltos söktjänst för serviceställen, välj Skicka paket (alla paket). Matkahuoltos serviceställen som är endast avhämtningsställen tar inte emot paket.

Försändelsekostnader

Avsändaren ansvarar alltid för alla försändelsekostnader för proverna som skickas, om inget annat har föreskrivits.

Remisser

Med proven ska du alltid packa med en noggrant ifylld remiss i en väl försluten plastpåse. En pappersremiss ska alltid medfölja paketet, även om remissen även har skickats elektroniskt.

Tidtabell för försändelser

Skicka proverna i början av veckan (helst mån.-ons.), så att de inte blir kvar på transportföretagets lager under veckoslut eller helger. Kontrollera tidtabellen för transporterna hos Posti eller Matkahuolto. Prover kan inte skickas på fredagar.

Försändelseadresser


Livsmedelsverket Helsingfors

Mottagning av prover till obduktiosalen  mån. - fre. klockan 8.00 - 16.15.
Förfrågningar till kontoret vid forskningsenheten för patologi, telefon 029 520 4919.

Mottagning av andra prover mån. - fre. klockan 8.00 - 16.15.
Förfrågningar: telefon 029 530 0400 (växel)

Postadress

Livsmedelsverket Helsingfors
Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS
Telefon för addesskort 0400 378 710 eller 0500 415 441

Matkahuolto

Livsmedelsverket
Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Matkahuolto KAMPPI HELSINGFORS
(kundnummer 9400278)

Obs!

  • För prover som skickas till Helsingfors ska undersökningsenhet anges på adresskortet: djurprover, djursjukdomsbakteriologi, djursjukdomsvirologi eller mikrobiologiska prover.
  • När ni skickar prover via Matkahuolto till Livsmedelsverket i Helsingfors är det bra att nämna vårt kundnummer 9400278. Då skickas paketet till Kampens terminal i Helsingfors och vidare till oss 2 gånger om dagen. På morgonen cirka klockan 9 (paket som anlänt före kl. 6) och cirka klockan 13 (paket som anlänt före klockan 11).
  • I tveksamma fall kontaktar du den mottagande enheten eller expeditionen: heikki.heinanen@ruokavirasto.fi, telefon 0400 378 710 eller jan.juutilainen@ruokavirasto.fi, telefon 0500 415 441.

Livsmedelsverket Kuopio

Ankomstavi för provförsändelser
kontoret mån. - fre. 8.00 - 16.15, telefon 029 520 4132

Postadress

Livsmedelsverket Kuopio
Neulaniementie 4
70210 KUOPIO
Telefon för addesskort 040 489 3384

Matkahuolto

Livsmedelsverket Kuopio
Matkahuolto KUOPIO
(kundnummer 8600227)


Livsmedelsverket Uleåborg

Ankomstavi för provförsändelser
kontoret mån. - fre. 8.00 - 16.15, telefon 029 520 4181

Postadress

Livsmedelsverket Uleåborg
Elektroniikkatie 3
90590 ULEÅBORG
Telefon för addesskort 040 515 4325

Matkahuolto

Livsmedelsverket Uleåborg
Matkahuolto ULEÅBORG
(kundnummer 6100752)

Besöksadress

Elektroniikkatie 5, 90590 Uleåborg


Livsmedelsverket Seinäjoki

Ankomstavi för provförsändelser
kontoret mån. - fre. 8.00 - 16.15, telefon 029 520 4147

Postadress

Livsmedelsverket Seinäjoki
Keskuskatu 23
60100 SEINÄJOKI
Telefon för addesskort 040 180 1585

Matkahuolto

Livsmedelsverket Seinäjoki
Matkahuolto SEINÄJOKI
(kundnummer 3300143)