Sändningsanvisningar och adresser

Anvisningar och adresser för sändning av prover för undersökning av djursjukdomar

Skicka proven med Postis expresspaket, dvs. med ett expresspaket som levereras ” Till dörren på morgonen” och ska köpas i Postis nättjänst (OBS! Tilläggstjänsten ” Till dörren på morgonen” kan inte köpas på Postis serviceställen), som expressbrev eller som Expresspaket hos Matkahuolto. Kontrollera transporttidtabellen eftersom proverna ska vara framme hos Livsmedelsverket dagen efter sändning. Anteckna alltid mottagarens mobiltelefonnummer på adresskortet.

Om du skickar försändelsen med prover per Posti, lämna försändelsen på Postis serviceställe eller beställ hämtning från önskat ställe. Välj inte mottagarens uthämtningsställe eller en paketautomat för försändelsen. Provet får inte lämnas i en brevlåda.

Hela djur ska man själv transportera till Livsmedelsverket eller skicka via Matkahuolto (viktgräns 35 kg), använd inte Posti. 

Skicka provet som Expresspaket från Matkahuoltos eget verksamhetsställe eller från MH:s serviceställe som drivs av ombud. Det är inte möjligt att köpa sändning av paket på Matkahuoltos webbplats. Leta reda på det närmaste servicestället i Matkahuoltos sökning av serviceställen: skriv in postanstalt eller postnummer, filtrera sökningen genom att välja sändning av paket och hämtning samt paket av alla storlekar. Matkahuoltos uthämtningsställen tar inte emot paket för sändning. Använd inte paketautomat. 

Avsändaren ansvarar för att försändelsen med prover är rätt förpackad och har korrekta påskrifter.

Dessa anvisningar gäller inte specialsituationer. Om proverna har tagits på grund av misstanke om att det i djuret eller djuren finns en sådan sjukdom som i lagstiftningen klassificeras som en djursjukdom som lätt sprider sig eller en farlig djursjukdom, ger länsveterinären anvisningar från fall till fall om hur proverna ska skickas till laboratoriet.

Försändelsekostnader

Avsändaren ansvarar alltid för alla försändelsekostnader för proverna som skickas, om inget annat har föreskrivits.

Remisser

Med proven ska du alltid packa med en noggrant ifylld remiss i en väl försluten plastpåse. En pappersremiss ska alltid medfölja paketet, även om remissen även har skickats elektroniskt.

Tidtabell för försändelser

Skicka proverna i början av veckan (helst mån.-ons.), så att de inte blir kvar på transportföretagets lager under veckoslut eller helger. Kontrollera tidtabellen för transporterna hos Posti eller Matkahuolto. Prover kan inte skickas på fredagar.

Försändelseadresser


Livsmedelsverket Helsingfors

Mottagning av prover till obduktiosalen  mån. - fre. klockan 8.00 - 16.15.
Förfrågningar till kontoret vid forskningsenheten för patologi, telefon 029 520 4919.

Mottagning av andra prover mån. - fre. klockan 8.00 - 16.15.
Förfrågningar: telefon 029 530 0400 (växel)

Postadress

Livsmedelsverket Helsingfors
Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS
Telefon för adresskort 0400 378 710 eller 0500 415 441

Matkahuolto

Livsmedelsverket
Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Matkahuolto KAMPPI HELSINGFORS
(kundnummer 9400278)

Obs!

  • För prover som skickas till Helsingfors ska undersökningsenhet anges på adresskortet: djurprover, djursjukdomsbakteriologi, djursjukdomsvirologi eller mikrobiologiska prover.
  • När ni skickar prover via Matkahuolto till Livsmedelsverket i Helsingfors är det bra att nämna vårt kundnummer 9400278. Då skickas paketet till Kampens terminal i Helsingfors och vidare till oss 2 gånger om dagen. På morgonen cirka klockan 9 (paket som anlänt före kl. 6) och cirka klockan 13 (paket som anlänt före klockan 11).
  • I tveksamma fall kontaktar du den mottagande enheten eller expeditionen: heikki.heinanen@ruokavirasto.fi, telefon 0400 378 710 eller jan.juutilainen@ruokavirasto.fi, telefon 0500 415 441.

Livsmedelsverket Kuopio

Ankomstavi för provförsändelser
kontoret mån. - fre. 8.00 - 16.15, telefon 029 520 4132

Postadress

Livsmedelsverket Kuopio
Neulaniementie 4
70210 KUOPIO
Telefon för adresskort 040 489 3384

Matkahuolto

Livsmedelsverket Kuopio
Matkahuolto KUOPIO, Puutarhakatu 3
(kundnummer 8600227)


Livsmedelsverket Uleåborg

Ankomstavi för provförsändelser
kontoret mån. - fre. 8.00 - 16.15, telefon 029 520 4181

Postadress

Livsmedelsverket Uleåborg
Elektroniikkatie 3
90590 ULEÅBORG
Telefon för adresskort 040 515 4325

Matkahuolto

Livsmedelsverket Uleåborg
Matkahuolto ULEÅBORG
(kundnummer 6100752)

Besöksadress

Elektroniikkatie 5, 90590 Uleåborg


Livsmedelsverket Seinäjoki

Ankomstavi för provförsändelser
kontoret mån. - fre. 8.00 - 16.15, telefon 029 520 4147

Postadress

Livsmedelsverket Seinäjoki
Keskuskatu 23
60100 SEINÄJOKI
Telefon för adresskort 040 180 1585

Matkahuolto

Livsmedelsverket Seinäjoki
Matkahuolto SEINÄJOKI
(kundnummer 3300143)


 

Sidan har senast uppdaterats 15.6.2020