Undersökning av djursjukdomar: Anvisningar och adresser för sändning av prover

Dessa anvisningar gäller inte specialsituationer. Om proverna har tagits på grund av misstanke om att det i djuret eller djuren finns en sådan sjukdom som i lagstiftningen klassificeras som en djursjukdom som lätt sprider sig eller en farlig djursjukdom, ger länsveterinären anvisningar från fall till fall om hur proverna ska skickas till laboratoriet.

Allmänna anvisningar för samtliga prover

Förpackning och märkningar

Avsändaren ansvarar för att försändelsen med prover är rätt förpackad och har korrekta påskrifter. Läs Livsmedelsverkets instruktioner för förpackning och förpackningsmärkningar för försändelser, samt transportföretagens egna förpackningsinstruktioner.

Försändelsekostnader

Avsändaren ansvarar alltid för alla försändelsekostnader för proverna som skickas, om inget annat har föreskrivits.

Remisser

Med proven ska du alltid packa med en noggrant ifylld remiss i en väl försluten plastpåse. En pappersremiss ska alltid medfölja paketet, även om remissen även har skickats elektroniskt.

Tidtabell för försändelser

Skicka proverna i början av veckan (helst mån.-ons.), så att de inte blir kvar på transportföretagets lager under veckoslut eller helger. Kontrollera tidtabellen för transporterna hos leverantören du valt. Om det finns behov att sända i slutet av veckan (to- fre) tag alltid kontakt med mottagande laboratorium för närmare anvisningar.

Livsmedelsverkets kylutrymmen för prover

Du kan också lämna in ett prov utanför verkets öppettider på kvällar eller på veckoslut till Livsmedelsverkets kyl. Livsmedelsverket har provkylar sina verksamhetsställen i Helsingfors, Kuopio, Seinäjoki och Uleåborg samt separata kylbehållare i Loimaa, Idensalmi och Joensuu. Mer information om Livsmedelsverkets provkylar.

Hur proverna ska skickas

Att skicka ett helt djur för undersökning

Anvisning för att skicka ett vilt djur till undersökning

Provet utgörs av annat än ett helt djur

Försändelseadresser


Livsmedelsverket Helsingfors

Mottagning av prover till obduktiosalen  mån. - fre. klockan 8.00 - 16.15.
Förfrågningar till kontoret vid forskningsenheten för patologi, telefon 029 520 4919, eller obduktionssalen, telefon 040 840 6728.

Mottagning av andra prover mån. - fre. klockan 8.00 - 16.15.
Förfrågningar: telefon 029 530 0400 (växel)

Postadress

Livsmedelsverket Helsingfors
Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS
Telefon för adresskort 0400 378 710 eller 0500 415 441

Matkahuolto

Livsmedelsverket
Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
(kundnummer 9400278)
Telefonnummer för adresskort 0400 378 710 eller 0500 415 441

Destinationsort: Matkahuolto KAMPPI HELSINGFORS

Obs!

  • För prover som skickas till Helsingfors ska undersökningsenhet anges på adresskortet: djurprover, djursjukdomsbakteriologi, djursjukdomsvirologi eller mikrobiologiska prover.
  • När ni skickar prover via Matkahuolto till Livsmedelsverket i Helsingfors är det bra att nämna vårt kundnummer 9400278. Då skickas paketet till Kampens terminal i Helsingfors och vidare till oss 2 gånger om dagen. På morgonen cirka klockan 9 (paket som anlänt före kl. 6) och cirka klockan 13 (paket som anlänt före klockan 11).
  • I tveksamma fall kontaktar du den mottagande enheten eller expeditionen: heikki.heinanen@ruokavirasto.fi, telefon 0400 378 710 eller jan.juutilainen@ruokavirasto.fi, telefon 0500 415 441.

Livsmedelsverket Kuopio

Ankomstavi för provförsändelser
kontoret mån. - fre. 8.00 - 16.15, telefon 029 520 4132

Postadress

Livsmedelsverket Kuopio
Neulaniementie 4
70210 KUOPIO
Telefon för adresskort 040 489 3384

Matkahuolto

Livsmedelsverket Kuopio
Neulaniementie 4, 70210 KUOPIO
(kundnummer 8600227)
Telefonnummer för adresskort 040 489 3384

Destinationsort: Matkahuolto KUOPIO (Puutarhakatu 3)


Livsmedelsverket Uleåborg

Ankomstavi för provförsändelser
kontoret mån. - fre. 8.00 - 16.15, telefon 029 520 4181

Postadress

Livsmedelsverket Uleåborg
Elektroniikkatie 3
90590 ULEÅBORG
Telefon för adresskort 040 515 4325

Matkahuolto

Livsmedelsverket Uleåborg
Elektroniikkatie 3, 90590 ULEÅBORG
(kundnummer 6100752)
Telefonnummer för adresskort 040 515 4325

Destinationsort: Matkahuolto ULEÅBORG

Besöksadress

Elektroniikkatie 5, 90590 Uleåborg


Livsmedelsverket Seinäjoki

Ankomstavi för provförsändelser
kontoret mån. - fre. 8.00 - 16.15, telefon 029 520 4147

Postadress

Livsmedelsverket Seinäjoki
Keskuskatu 23
60100 SEINÄJOKI
Telefon för adresskort 040 180 1585

Matkahuolto

Livsmedelsverket Seinäjoki
Keskuskatu 23, 60100 SEINÄJOKI
(kundnummer 3300143)
Telefonnummer för adresskort 040 180 1585

Destinationsort: Matkahuolto SEINÄJOKI


 

Sidan har senast uppdaterats 7.9.2022