Förpackningsanvisningar

Allmänt

  • Om du misstänker djursjukdomar som med lätthet sprider sig eller farliga djursjukdomar enligt lagen om djursjukdomar, kontakta alltid länsveterinären innan du skickar provet.
  • Kyl ned alla prover till nära +0 °C innan du packar dem. Sommartid lägger du ned kylklampar i paketet.
  • Följ Postis och Matkahuoltos anvisningar (för bland annat packning, viktgränser och märkning på paketen).
  • Säkerställ att förpackningen inte läcker. Paketet ska alltid innehålla minst två läckagefria lager (plast) och tillräckligt med absorptionsmedel (tidningspapper, hushållspapper eller dylikt), så att eventuell vätska från proverna kan absorberas i det. Avsändaren ansvarar för att förpackningen är läckagefri.

Förpackningsanvisningar

  • Packa blodrör först i wellpapp, med egna fack för varje rör, eller linda den så att rören inte kommer i kontakt med varandra. Linda sedan in paketet i absorberande vaddering, till exempel hushållspapper, och förslut i en tät plastpåse. Illustrerad anvisning för hur du packar blodprover.
  • Packa avföringsprover i täta plastpåsar, burkar med skruvkork eller mjölkrör och linda sedan in dem i absorberande material, såsom hushållspapper. Lägg dem slutligen i ytterligare en tät plastpåse. Illustrerad anvisning för hur du packar avföringsprover.
  • Linda in hela djuret i en tillräcklig mängd luftigt och absorberande material, till exempel tidningspapper. Sommartid lägger du kylklampar runt om kroppen. Förslut därefter provet i en dubbel plastpåse och/eller -säck och lägg absorberande material mellan påsarna. Illustrerad anvisning för hur du packar hela djur.
  • Lägg först folie eller bakplåtspapper runt organprovet. Se till att pappret inte fastnar på provets yta. Linda sedan in provet i absorberande och luftigt tidningspapper. Förslut därefter provet i en dubbel plastpåse och/eller -säck och lägg absorberande material mellan påsarna. Använd kylklampar. Illustrerad anvisning för hur du packar organprover.

Packa slutligen alla provförsändelser i en stadig ytterförpackning som tål stötar under transport. Kom ihåg att packa med remissen i en försluten plastpåse. Illustrerad anvisning för ytterförpackning och märkningar.

För mindre försändelser fungerar bubbelpåse som ytterförpackning, för större försändelser papp- eller frigolitlåda. Tejpa lådan noggrant med bred tejp och förstärk undersidan vid behov. Hålrummen i lådan ska fyllas med lämpligt fyllnadsmaterial, såsom tidningspapper.

Försändelser som skickas via Posti (max 35 kilo) hela djur får inte skickas

Som ytterförpackning använder du svart- och gulrandiga pappförpackningar, eller annan pappkartong eller frigolitförpackning runt vilken du fäster svart- och gulrandig tejp. Du kan köpa tejpen i till exempel järnaffären (säljs med handelsnamnet varningstejp). Märk förpackningen med dekalen eller texten UN 3373, biologiskt ämne, kategori B. Välj tilläggstjänsten ”Ömtåligt” för paketet.

Försändelser som skickas via Matkahuolto (max 35 kilo).

Mer information om hur du skickar sällskapsdjur för obduktion

Försändelse via TavaraTaxi (även över 35 kg)

Packa proven omsorgsfullt enligt anvisningar som ges på dessa sidor och försäkra dig att den yttre förpackningen inte läcker. Märk på paketet till vilken verksamhetsort paketet ska sändas samt texten ”Undantaget veterinärmedicinskt prov”.

Sidan har senast uppdaterats 28.7.2020