Förpackningsanvisningar

Allmänt

  • Om du misstänker djursjukdomar som med lätthet sprider sig eller farliga djursjukdomar enligt lagen om djursjukdomar, kontakta alltid länsveterinären innan du skickar provet.
  • Kyl ned alla prover till nära +0 °C innan du packar dem. Sommartid lägger du ned kylklampar i paketet.
  • Följ transportföretagets (bl.a. Posti och Matkahuolto) anvisningar (packning, viktgränser och märkning på paketen).
  • Säkerställ att förpackningen inte läcker. Paketet ska alltid innehålla minst två läckagefria lager (plast) och tillräckligt med absorptionsmedel (tidningspapper, hushållspapper eller dylikt), så att eventuell vätska från proverna kan absorberas i det. Avsändaren ansvarar för att förpackningen är läckagefri.
  • Om du tar med ett helt djur till laboratoriet under öppettiderna eller avlämnar ett prov som inte behöver transporteras till en annan plats i en kyl, räcker till exempel en avfallspåse för att skydda provet.

Förpackningsanvisningar

  • Packa blodrör först i wellpapp, med egna fack för varje rör, eller linda den så att rören inte kommer i kontakt med varandra. Linda sedan in paketet i absorberande vaddering, till exempel hushållspapper, och förslut i en tät plastpåse. Illustrerad anvisning för hur du packar blodprover.
  • Packa avföringsprover i täta plastpåsar, burkar med skruvkork eller mjölkrör och linda sedan in dem i absorberande material, såsom hushållspapper. Lägg dem slutligen i ytterligare en tät plastpåse. Illustrerad anvisning för hur du packar avföringsprover.
  • Linda in hela djuret i en tillräcklig mängd luftigt och absorberande material, till exempel tidningspapper. Sommartid lägger du kylklampar runt om kroppen. Förslut därefter provet i en dubbel plastpåse och/eller -säck och lägg absorberande material mellan påsarna. Illustrerad anvisning för hur du packar hela djur.
  • Lägg först folie eller bakplåtspapper runt organprovet. Se till att pappret inte fastnar på provets yta. Linda sedan in provet i absorberande och luftigt tidningspapper. Förslut därefter provet i en dubbel plastpåse och/eller -säck och lägg absorberande material mellan påsarna. Använd kylklampar. Illustrerad anvisning för hur du packar organprover.

Packa slutligen alla provförsändelser i en stadig ytterförpackning som tål stötar under transport. Kom ihåg att packa med remissen i en försluten plastpåse. 

För mindre försändelser fungerar bubbelpåse som ytterförpackning, för större försändelser papp- eller frigolitlåda. Tejpa lådan noggrant med bred tejp och förstärk undersidan vid behov. Hålrummen i lådan ska fyllas med lämpligt fyllnadsmaterial, såsom tidningspapper.

Förpackningsmarkeringar

Skriv adressen och texten ”Undantaget veterinärmedicinskt prov” på förpackningen.

Dessutom ska gul-svartrandig märkningstejp dras runt paket som skickas per post (finns till exempel i järnaffärer).

Då du använder kontraktstransportör (TavaraTaxi), markera tydligt namnet på det företag du använder och paketets destination.

Transport av farligt gods (VAK-sändningar)

Vid behov kan prov märkta ”UN 3373 biologiska ämnen kategori B” också skickas per post enligt veterinärens anvisningar.

UN3373-klassificerade prover kan endast skickas av tjänsteveterinär via Matkahuolto. För leveransen krävs ett sändningsspecifikt försändelsenummer som kan erhållas från Livsmedelsverket.

Illustrerad anvisning för ytterförpackning och märkningar

Anvisningar och adresser för sändning av prover

Sidan har senast uppdaterats 3.3.2022