Förpackning av djurprover och märkning av förpackningen

De här anvisningarna gäller inte särskilda situationer. Om provet har tagits på grund av att djuret eller djuren enligt klassificeringen i lagstiftningen misstänks ha en djursjukdom som lätt sprider sig eller är farlig ger länsveterinären från fall till fall anvisningar om hur provet ska skickas till laboratoriet.

 • Linda in det avkylda organprovet i folie eller bakplåtspapper som inte fastnar på ytan.
 • Förslut därefter provet i den dubbla plastpåsen och/eller -säcken och ha i ett vätskeabsorberande material mellan påsarna.
 • Packa ner provet i en kylväska.
 • Tillsätt kylklampar och vid behov fyllnadsmedel.
 • Lägg den omsorgsfullt ifyllda remissen i en separat försluten plastpåse.
 • Stäng förpackningen med gul-svartrandig tejp.
 • Skriv ”Undantaget veterinärmedicinskt prov” på paketet. 

Illustrerade anvisningar för förpackning av organprov

Se alternativen för leverans av provet under punkten Skicka övriga djursjukdomsprover till undersökning.

 • Placera avkylda blodrören i en rörmodul av skumplast eller wellpapp med egna fack för rören eller rulla in dem i bubbelplast så att rören inte vidrör varandra.
 • Linda därefter in rören i ett absorberande mjukt material, exempelvis hushållspapper, och lägg i en tätförsluten plastpåse.
 • Packa in proverna i en gul-svart-randig provlåda eller förslut paketet med gul- och svartrandig tejp. Fyll tomrummet med fyllnadsmedel.
 • Bifoga en noggrant ifylld remiss.
 • Skriv ”Undantaget veterinärmedicinskt prov” på paketet.

Illustrerade anvisningar för förpackning av blodprov

Se alternativen för leverans av provet under punkten Skicka övriga djursjukdomsprover till undersökning.

 • Förpacka avföringsproverna i täta plastpåsar, burkar med skruvkork eller mjölkrör. Kyl ned proverna.
 • Linda in proverna i absorberande material, till exempel hushållspapper, och förslut dem i en tätförslutande plastpåse.
 • Packa in proverna i en gul-svart-randig provlåda eller i en stadig ytterförpackning som försluts med gul- och svartrandig tejp. Fyll tomrummet med fyllnadsmedel.
 • Lägg den omsorgsfullt ifyllda remissen i en separat försluten plastpåse.
 • Skriv ”Undantaget veterinärmedicinskt prov” på paketet.

Illustrerade anvisningar för förpackning av avföringsprov

Se alternativen för leverans av provet under punkten Skicka övriga djursjukdomsprover till undersökning.

 • Linda in djuret i rikligt med luftigt och torrt material, till exempel tidningspapper.
 • Förslut därefter provet i den dubbla plastpåsen och/eller -säcken och ha i ett vätskeabsorberande material mellan påsarna.
 • Placera kylklampar på olika sidor av aset under den varma årstiden, provet får dock inte frysas.
 • Packa provet i en stadig ytterförpackning som tål stötar vid transport. Fyll tomrummet med fyllnadsmedel.
 • Lägg den omsorgsfullt ifyllda remissen i en separat försluten plastpåse.
 • Stäng förpackningen med gul-svartrandig tejp.
 • Skriv ”Undantaget veterinärmedicinskt prov” på paketet.

Illustrerade anvisningar för förpackning av ett helt djur

Se alternativen för leverans av provet under punkten Skicka ett helt djur till undersökning.

 • Kyl ner provet till en temperatur nära 0 °C innan det förpackas.
 • Följ transportbolagens anvisningar.
 • Avsändaren ansvarar för att förpackningen inte läcker eller går sönder under transporten. Paketet ska innehålla tillräckligt med absorberande medel (tidningspapper, hushållspapper eller dylikt) för att all vätska som rinner ut från provet ska kunna absorberas.
 • Förpacka den noggrant ifyllda undersökningsremissen med proverna i en separat försluten plastpåse. Paketet ska innehålla en remiss i pappersformat även om remissen också har skickats elektroniskt.
 • Tejpa förpackningen med bred tejp, använd gul-svartrandig tejp om sådan finns, förstärk vid behov botten på förpackningen.
 • Skriv ”Undantaget veterinärmedicinskt prov” på paketet.
 • Om du själv tar ett helt djur till laboratoriet under dess öppettider kl. 8.00–16.15, eller om du i kylrummet lämnar ett prov som inte behöver transporteras vidare till annan ort räcker det att skydda provet med exempelvis en sopsäck som inte läcker.
Sidan har senast uppdaterats 15.5.2024