Provtagningsanvisningar för undersökningar om djursjukdomar

De vanligaste undersökningarna och undersökningspaketen finns i prislistan under Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)

Praktiska anvisningar för en lyckad provtagning

Ytterligare anvisningar om provtagningen för utredning av sjukdomsproblem samt om hur du använder undersökningspaketen finns i länkarna till djurarterna.


Beställningsblankett för provtagningsmaterial för veterinärer (på finska)

Sidan har senast uppdaterats 22.5.2023