Provtagningsanvisningar

Provtagningsanvisningar för undersökningar om djursjukdomar

Du hittar undersökningsspecifika anvisningar, undersökningsenheter, kontaktinformation till forskare, priser och länkar till remisser i laboratoriehandboken. Ytterligare anvisningar om provtagningen för utredning av sjukdomsproblem samt om hur du använder undersökningspaketen finns i länkarna till djurarterna.

Praktiska anvisningar för en lyckad provtagning

Beställningsblankett för provtagningsmaterial för veterinärer (på finska)

Sidan har senast uppdaterats 28.8.2020