Provtagningsanvisningar för undersökningar om djursjukdomar

Sändningen av prover till Livsmedelsverket ändras den 1 september 2023. Läs mer.

De vanligaste undersökningarna och undersökningspaketen finns i prislistan under Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)

Praktiska anvisningar för en lyckad provtagning

Ytterligare anvisningar om provtagningen för utredning av sjukdomsproblem samt om hur du använder undersökningspaketen finns i länkarna till djurarterna.

Vilda djur


Veterinärer kan beställa provtagningsmaterial

Undersökningspaket

  • luftvägsinflammation hos nötkreatur
  • kalvdiarré 
  • mycoplasma bovis bekämpningsprogrammet
  • svindiarré
  • svin –  brachyspira-odling 
  • häst – CEM och virusantikropp
  • pälsdjur – SARS-CoV-2 -uppföljning
  • fotröta hos får 
  • paratuberkulos hos nötkreatur, klinisk misstanke

Gå till beställningsblanketten (på finska)

Sidan har senast uppdaterats 19.1.2024