Obduktion- och organprover

Prover för patologiska undersökningar ska skickas direkt till de verksamhetsenheterna som undersöker dem (se tabellen).

I tabellen har det verksamhetsenheten dit proverna i första hand ska skickas markerats med fet stil. 

Undersökningsplatser för olika djurarter

Djurart

Undersökningsplats

Nötkreatur, får och andra idisslare

Kuopio, Seinäjoki, Helsingfors, Uleåborg

Svin

HelsingforsSeinäjoki, Kuopio, Uleåborg

Fjäderfä

Helsinki, Seinäjoki

Häst, ponny

Helsingfors, Kuopio, Uleåborg

Katt, hund och andra hobbydjur

Helsingfors

Exotiska djurparksdjur

Helsingfors

Vilda djur (också farmuppfödda)

Uleåborg

Farmuppfödda pälsdjur

Seinäjoki

Ren

Uleåborg

Kräfta (också vilda kräftor)

Kuopio 

Fisk (okcså vilda fiskar)

Helsingfors, Kuopio, Uleåborg

Hantering av prover som skickas in för patologisk undersökning

Kyl ned provet så snabbt som möjligt till nära 0 °C och skicka det för undersökning senast följande vardag. Frysning är en nackdel för den histologiska undersökningen, men i undantagsfall kan även ett fryst prov undersökas, man bör då komma överens om saken med laboratoriet.

Djuren undersöks i regel samma dag som de anländer till laboratoriet. Därför är det när det gäller sällskapsdjur nödvändigt att anvisningar om hur ägaren vill att sällskapsdjuret ska kremeras skickas in tillsammans med djuret. Alternativen är förintelse vid en destruktionsanläggning eller individuell eller gemensam kremering vid ett företag som specialiserat sig på detta.

Undersökta djur eller djurdelar kan inte returneras till ägaren i befintligt skick.

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2019