Laboratorietjänster

Nyheter

Nyhetsarkiv >>

 • 8. september 2022

  Flygspridningen av rabiesvaccinbeten startar längs den sydöstra gränsen

  Livsmedelsverket inleder flygspridningen av rabiesvaccinbeten längs den sydöstra gränsen den 9 september 202 2 . Flygspridningarna fortsätter i cirka en månad efter inledningsdagen. Syftet med…

  Flygspridningen av rabiesvaccinbeten startar längs den sydöstra gränsen
 • 7. september 2022

  Yersinios hos fisk har konstaterats i två insjövattenområden

  Yersinia ruckeri biotyp 2 är en allvarlig bakteriesjukdom som drabbar fisk och kan orsaka hög dödlighet. Under sommaren och i början av hösten har bakterien konstaterats på två olika…

  Yersinios hos fisk har konstaterats i två insjövattenområden
 • 18. augusti 2022

  Avlivningen av regnbågslax har slutförts och nu återstår sanering för att eliminera IHN-sjukdomen på Åland

  I Eckerö, på Åland, har avlivningen och rensningen av regnbågslax slutförts vid en anläggning med recirkulerande vattensystem som smittats med IHN.

  Avlivningen av regnbågslax har slutförts och nu återstår sanering för att eliminera IHN-sjukdomen på Åland
 • 22. juli 2022

  Valrossen är obducerad och tilläggsundersökningarna har påbörjats

  Valrossen som hämtats till Livsmedelsverket var enligt obduktionsresultaten en hona som var betydligt under normal vikt samt allvarligt undernärd. Valrossen hade endast en liten mängd fettvävnad kvar…

  Valrossen är obducerad och tilläggsundersökningarna har påbörjats
 • 20. juli 2022

  Livsmedelsverket undersöker valrossen från Fredrikshamn

  Valrossen som påträffats i Fredrikshamn och Kotka och som avled under transporten till Högholmen har transporterats till Livsmedelverket i Helsingfors för undersökningar. Valrossen obduceras på…

  Livsmedelsverket undersöker valrossen från Fredrikshamn
 • 6. juni 2022

  Undersökning av laxens hälsotillstånd i Torne älv fortsätter sommaren 2022

  Sommaren 2022 undersöks laxens tillstånd i Torne älv i ett samarbete mellan Livsmedelverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA och Naturresursinstitutet (Luke). Hudskador och ökad dödlighet hos…

  Undersökning av laxens hälsotillstånd i Torne älv fortsätter sommaren 2022
 • 11. maj 2022

  En optimal fukthalt hos ärter ger utsädet en bättre hanteringstålighet och grobarhet

  En lämplig fukthalt hos ärter gav utsädet en bättre hanteringstålighet och grobarhet. Förändringarna i ärternas grobarhet och fukthalt följdes upp med hjälp av baljprov ända fram till proven som…

  En optimal fukthalt hos ärter ger utsädet en bättre hanteringstålighet och grobarhet
 • 2. mars 2022

  Kommissionen beviljade Finland status som BVD-fritt land

  Finlands långsiktiga arbete för att bekämpa bovin virusdiarré fick erkännande, när Europeiska kommissionen fastställde Finlands status som BVD-fritt land. Den officiellt erkända sjukdomsfria statusen…

  Kommissionen beviljade Finland status som BVD-fritt land
 • 8. februari 2022

  Ärtsmyg påträffades i ett prov av utsädesärter

  I ett prov av ärter som levererats för granskning med tanke på certifiering av utsädet har i Livsmedelsverkets laboratorium påträffats skalbaggen ärtsmyg och skador av sådana. Ärtsmygen påträffades i…

  Ärtsmyg påträffades i ett prov av utsädesärter
 • 4. februari 2022

  Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

  Förbudet mot att hålla fjäderfän utomhus, som utlyses varje vår, träder i kraft tisdagen den 8 februari. Skyddsåtgärden pågår till slutet av maj och syftar till att förhindra att fågelinfluensa smittar från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur.

  Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa