Laboratorietjänster

Laboratoriets privatkunder måste identifiera sig från och med den 1 januari 2023. Läs mer.

Tjänster

Information om forskning och tillsyn om livsmedel, djur och växter

Aktuellt

18. juni 2024

Referenslaboratoriets nyhetsbrev 2/2024

Referenslaboratoriets nyhetsbrev 2/2024  har publicerats. I Livsmedelsverkets elektroniska nyhetsbrevet ges information om aktuella frågor som rör laboratoriemetoder, provtagning och tillsyn och om…

Referenslaboratoriets nyhetsbrev 2/2024

18. juni 2024

Kurs till mikrobiologiska laboratorier 27. –28.11.2024

Livsmedelsverket ordnar i samarbete med NMKL en grundkurs i mikrobiologisk analys för laboratoriepersonal 27.–28.11.2024. Kursen fokuserar på livsmedelsanalys, men innehållet kan också vara till nytta…

Kurs till mikrobiologiska laboratorier 27. –28.11.2024

17. juni 2024

Tillämpningsanvisning om bestämmelserna om hushållsvatten

Valvira har på sin webbplats publicerat en Tillämpningsanvisning om bestämmelserna om hushållsvatten som utarbetats tillsammans med intressentgrupper. I den har man sammanställt anvisningar som är…

Tillämpningsanvisning om bestämmelserna om hushållsvatten

17. juni 2024

Lämnande av myndighetsprovresultat för hushållsvatten till överföringstjänsten för analysuppgifter

I resultaten av myndighetsproven för hushållsvatten, som laboratorierna har levererat till överföringstjänsten för analysuppgifter, har man observerat vissa avvikelser. Avvikelserna har särskilt gällt…

Lämnande av myndighetsprovresultat för hushållsvatten till överföringstjänsten för analysuppgifter

17. juni 2024

Anvisning för tillämpning av förordningen om boendehälsa: mineralfibrer

Valvira har 3.5.2024 gjort en ändring i anvisningen om tillämpning av förordningen om boendehälsa gällande mineralfibrer. På sidan 11, i del 3, under punkt 1.6 i tillämpningsanvisningen har följande…

Anvisning för tillämpning av förordningen om boendehälsa: mineralfibrer

17. juni 2024

Anmäl ändringar i ackrediteringen till Livsmedelsverket så snart som möjligt

Livsmedelsverket följer regelbundet upp ackrediterade och utvärderade kompetensområden för utsedda och godkända laboratorier som en del av tillsynen över laboratorierna. Kompetensområdet jämförs med…

Anmäl ändringar i ackrediteringen till Livsmedelsverket så snart som möjligt

17. juni 2024

Rekommendationen att analysera kloren i bassängvattnet med kort fördröjning fick stöd i laboratoriernas validering

Laboratorier som utför kloranalyser enligt hälsoskyddslagen har ombetts validera den tid som går åt från provtagning till analys före utgången av januari 2024. I samband med samma brev har man…

Rekommendationen att analysera kloren i bassängvattnet med kort fördröjning fick stöd i laboratoriernas validering

17. juni 2024

Pikantti-arbetsyta för utsedda laboratorier och myndigheter

Livsmedelsverket har tagit i bruk Pikantti-arbetsytan som är avsedd för utsedda och godkända laboratorier. Arbetsytan är en gemensam informationskanal för godkända laboratorier och myndigheter som har…

Pikantti-arbetsyta för utsedda laboratorier och myndigheter

10. juni 2024

Fördröjningar i undersökningar angående diagnostik av djursjukdomar

Livsmedelsverkets samarbetsförhandlingar för att balansera verkets ekonomi slutfördes den 23.5.2024. För att uppnå anpassningsmålet för sin ekonomi och verksamhet blir Livsmedelsverket tvungen att…

Fördröjningar i undersökningar angående diagnostik av djursjukdomar
Alla nyheter