Nyheter

Nyhetsarkiv >>

 • 21. december 2020

  Fågelinfluensan sprider sig i Europa, meddela tjänsteveterinären om massdöd bland fåglar

  Läget för aviär influensa, dvs. fågelinfluensa, i Europa är oroväckande. Högpatogen fågelinfluensa, som orsakar hög dödlighet, har konstaterats hos vilda fåglar i flera europeiska länder. De flesta…

  Fågelinfluensan sprider sig i Europa, meddela tjänsteveterinären om massdöd bland fåglar
 • 4. december 2020

  Livsmedelsverkets laboratorium skickar provresultaten via säker e-post från 1.1.2021

  Från och med den 1 januari 2021 skickar Livsmedelsverket laboratoriets analysintyg via säker e-post om leveranssättet för intygen är e-post. Avsikten med detta är att förbättra informationssäkerheten…

  Livsmedelsverkets laboratorium skickar provresultaten via säker e-post från 1.1.2021
 • 3. december 2020

  Förhandsinformation om utsädets kvalitet – ärternas grobarhet inger mest bekymmer

  Den svåra växt- och trösksäsongen gav orsak till tvivel om utsädets kvalitet. Än så länge har endast ärternas lägre grobarhet än under tidigare säsonger framkommit av Livsmedelsverkets…

  Förhandsinformation om utsädets kvalitet – ärternas grobarhet inger mest bekymmer
 • 1. december 2020

  Ny bakteriesjukdom har konstaterats hos fisk i Finlands insjöområde

  Yersinia ruckeri biotyp 2 är en allvarlig bakteriesjukdom som drabbar fisk och kan orsaka hög dödlighet. Sjukdomen som bakterien orsakar har nu för första gången konstaterats i Kymmene älvs vattendrag…

  Ny bakteriesjukdom har konstaterats hos fisk i Finlands insjöområde
 • 25. november 2020

  Nötkreatur är en viktig orsak till kryptosporidiosinfektioner hos människor

  Syftet med KRYPTO-projektet, som startade våren 2019, är att utreda orsakerna till det ökade antalet kryptosporidiosfall bland både människor och kalvar. Projektet genomförs i samarbete mellan…

  Nötkreatur är en viktig orsak till kryptosporidiosinfektioner hos människor
 • 24. november 2020

  Preliminära uppskattningar av spannmålsskördens kvalitet 2020

  DON-mykotoxinhalten i havre är låga, men hektolitervikter är lägre än genomsnittet för alla spannmål. Sen tröskning minskade falltalen av vårvete under hösten. Spannmålsskördens kvalitet och mängdt…

  Preliminära uppskattningar av spannmålsskördens kvalitet 2020
 • 24. november 2020

  Inget coronavirus påträffades på minkfarmerna i Livsmedelsverkets undersökning

  Coronavirus (SARS-CoV-2) som orsakat coronapandemin påträffades inte på de inhemska minkfarmer som ingick i Livsmedelsverkets undersökning. Alla undersökta prover från de 30 minkfarmerna i…

  Inget coronavirus påträffades på minkfarmerna i Livsmedelsverkets undersökning
 • 20. november 2020

  Undersökningen av laxdöden i älvarna vid Bottenviken fortsätter

  I höst har forskare åter observerat många mögelskadade laxar som är i dåligt skick eller döda i de älvar som utmynnar i Bottenviken. Det är vanligt att laxar dör naturligt på grund av ansträngningen…

  Undersökningen av laxdöden i älvarna vid Bottenviken fortsätter
 • 19. november 2020

  Livsmedelsverkets bankuppgifter ändras från och med 1.12.2020

  Livsmedelsverkets bankuppgifter kommer att ändras. Våra bankuppgifter från och med 1.12.2020 är Danske Bank och Nordea Bank Abp. Vårt bankkonto i OP Företagsbanken Abp tas ur bruk 26.2.2021. Banken…

  Livsmedelsverkets bankuppgifter ändras från och med 1.12.2020
 • 12. november 2020

  TSE påträffades hos en avlivad älg i Laukas

  Ett fall av TSE hos hjortdjur har för andra gången bekräftats i Finland. Sjukdomen påträffades i Laukas i mellersta Finland hos en äldre älgko som avlivades i dåligt skick. Finlands första TSE-fall…

  TSE påträffades hos en avlivad älg i Laukas