Laboratorietjänster

Nyheter

Nyhetsarkiv >>

 • 11. maj 2022

  En optimal fukthalt hos ärter ger utsädet en bättre hanteringstålighet och grobarhet

  En lämplig fukthalt hos ärter gav utsädet en bättre hanteringstålighet och grobarhet. Förändringarna i ärternas grobarhet och fukthalt följdes upp med hjälp av baljprov ända fram till proven som…

  En optimal fukthalt hos ärter ger utsädet en bättre hanteringstålighet och grobarhet
 • 2. mars 2022

  Kommissionen beviljade Finland status som BVD-fritt land

  Finlands långsiktiga arbete för att bekämpa bovin virusdiarré fick erkännande, när Europeiska kommissionen fastställde Finlands status som BVD-fritt land. Den officiellt erkända sjukdomsfria statusen…

  Kommissionen beviljade Finland status som BVD-fritt land
 • 8. februari 2022

  Ärtsmyg påträffades i ett prov av utsädesärter

  I ett prov av ärter som levererats för granskning med tanke på certifiering av utsädet har i Livsmedelsverkets laboratorium påträffats skalbaggen ärtsmyg och skador av sådana. Ärtsmygen påträffades i…

  Ärtsmyg påträffades i ett prov av utsädesärter
 • 4. februari 2022

  Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

  Förbudet mot att hålla fjäderfän utomhus, som utlyses varje vår, träder i kraft tisdagen den 8 februari. Skyddsåtgärden pågår till slutet av maj och syftar till att förhindra att fågelinfluensa smittar från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur.

  Skydda fjäderfän och andra tamfåglar mot fågelinfluensa
 • 26. januari 2022

  Blogg: Lagstiftningen om medicinsk behandling av djur går in i EU-eran

  EU:s förordning om veterinärmedicinska läkemedel för alla medlemsstater i unionen närmare Finland och de övriga nordiska länderna i fråga om en behärskad användning av antibiotika. Bland annat användning i förebyggande syfte (profylax) begränsas och ur nordisk synvinkel är det också ett steg i rätt…

  Blogg: Lagstiftningen om medicinsk behandling av djur går in i EU-eran
 • 17. januari 2022

  Utrotandet av fisksjukdomen IHN på slutrakan på Åland

  Bekämpningen av IHN-sjukdomen hos odlad laxfisk har framskridit väl på Åland. Samtliga regnbågslaxar från sammanlagt fem fiskodlingar har avlivats eller slaktats till följd av IHN-epidemin som fick…

  Utrotandet av fisksjukdomen IHN på slutrakan på Åland
 • 29. december 2021

  SARS-CoV-2-smitta hos katt har konstaterats för första gången i Finland

  Vid Livsmedelsverkets laboratorieundersökningar har man för första gången säkrat SARS-CoV-2-smitta hos en katt. Vaccinering av människor mot corona skyddar också sällskapsdjur som är mottagliga för smittan.

  SARS-CoV-2-smitta hos katt har konstaterats för första gången i Finland
 • 17. december 2021

  Smittzonen på grund av fågelinfluensa nu avvecklad i centrala Tavastland

  Livsmedelsverket har avvecklat den smittzon som man inrättat i centrala Tavastland för att förhindra att fågelinfluensa sprider sig. Tyngdpunkten i den utdragna fågelinfluensaepidemin har med flyttfåglarna förflyttat sig till Mellan- och Sydeuropa. Smittrisken är ännu hög också i Nordeuropa.

  Smittzonen på grund av fågelinfluensa nu avvecklad i centrala Tavastland
 • 25. november 2021

  Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet publicerade preliminära skördestatistik över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2021

  Brödsädsskörden år 2021 höll hög kvalitet, men skördenivåerna sjönk från året innan. Fodersädens hektolitervikter är låga och mängden små korn är stor. Mängden DON-mykotoxiner är liten hos vetet och…

  Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet publicerade preliminära skördestatistik över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2021
 • 22. november 2021

  Arbetet tackar arbetaren – det goda antibiotikaresistensläget är ingen slump

  Problemet med resistenta bakterier beräknas vid sidan om klimatförändringen vara en av de allvarligaste faktorerna som hotar mänskligheten. Ju mer antibiotika som används, desto mer resistenta bakterier. I Finland har försäljningen av antimikrobiella läkemedel kännbart minskat i inemot ett årtiondes…

  Arbetet tackar arbetaren – det goda antibiotikaresistensläget är ingen slump