Laboratorietjänster

Laboratoriets privatkunder måste identifiera sig från och med den 1 januari 2023. Läs mer.

Sändningen av prover till Livsmedelsverket ändras den 1 september 2023. Läs mer.

Tjänster

Information om forskning och tillsyn om livsmedel, djur och växter

Aktuellt

27. februari 2024

Leverans av information om undersökningarna av djursjukdomar

Lagen om djursjukdomar (76/2021, 66 §) förutsätter att laboratorierna som undersöker förtecknade sjukdomar och andra anmälningspliktiga djursjukdomar lämnar Livsmedelsverket uppgifter om antalet…

Leverans av information om undersökningarna av djursjukdomar

2. februari 2024

Afrikansk svinpest syns på Yles kanaler

Den afrikanska svinpesten (ASF) som hotar den inhemska svinköttsproduktionen är temat för de allmännyttiga informationsinslag som visas på Yles tv-kanaler i början av februari. Informationsinslaget…

Afrikansk svinpest syns på Yles kanaler

2. februari 2024

Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

Det årliga förbudet mot att hålla fjäderfä och andra tamfåglar utomhus träder i kraft torsdagen den 8 februari. Syftet med skyddsåtgärden som pågår till slutet av maj är att förhindra…

Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

20. december 2023

Referenslaboratoriets nyhetsbrev 4/2023

Referenslaboratoriets nyhetsbrev 4/2023  har publicerats. I Livsmedelsverkets elektroniska nyhetsbrevet ges information om aktuella frågor som rör laboratoriemetoder, provtagning och tillsyn och om…

Referenslaboratoriets nyhetsbrev 4/2023

19. december 2023

Mikrobiologiska delprov ska vanligtvis undersökas separat

När egenkontrollprov undersöks i enlighet med de mikrobiologiska kraven på livsmedel i kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005, ska delproven undersökas separat. Känsligheten i och tolkningen av…

Mikrobiologiska delprov ska vanligtvis undersökas separat

15. december 2023

Utsädeskontroll stängd vecka 52

Utsädeskontrollen inklusive utsädeslaboratoriet är ledig vecka 52.  Vi önskär er alla en god jul. 

Utsädeskontroll stängd vecka 52

1. december 2023

Kartläggningen av fågelinfluensa hos rävar och mårdhundar har framskridit i rask takt

Kartläggningen av fågelinfluensa hos rävar och mårdhundar på farmer har kommit mer än halvvägs. Livsmedelsverkets laboratorium har undersökt prover från 182 pälsfarmer, av vilka 32 har konstaterats ha…

Kartläggningen av fågelinfluensa hos rävar och mårdhundar har framskridit i rask takt

24. november 2023

JSM: Livsmedelsverkets åtgärder på pälsfarmer nödvändiga för att skydda människor

Jord- och skogsbruksministeriet bestrider Finlands Pälsuppfödares Förbunds åsikt (pressmeddelande den 17 november 2023) om att åtgärderna för att utrota aviär influensa hos pälsdjur är oskäliga och…

JSM: Livsmedelsverkets åtgärder på pälsfarmer nödvändiga för att skydda människor

24. november 2023

Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet publicerade preliminära skördestatistik över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2023

Höstens regn sänkte falltalet för vårvete och råg. DON-mögeltoxin orsakat av Fusarium har uppmätts i stor mängd i årets spannmålsskörd.   Uppgifterna om spannmålsskördens kvalitet och kvantitet 2023…

Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet publicerade preliminära skördestatistik över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2023
Alla nyheter