Laboratorietjänster

Laboratoriets privatkunder måste identifiera sig från och med den 1 januari 2023. Läs mer.

Tjänster

Information om forskning och tillsyn om livsmedel, djur och växter

Aktuellt

15. maj 2023

Tillförlitliga mätningar lägger grunden för säkra livsmedel

Det finns väl inget bättre än god mat! I synnerhet när vi kan lita på att den aptitliga måltiden framför oss och alla dess råvaror är säkra, att vi vet deras ursprung och kan lita på kvaliteten. Det…

Tillförlitliga mätningar lägger grunden för säkra livsmedel

11. maj 2023

Anvisningar till laboratorier om åtgärder i livsmedelsburna hälsorisksituationer

Anvisningen "Åtgärder i livsmedelsburna hälsorisksituationer” för tillsynsmyndigheter" finns på Livsmedelsverkets webbplats…

Anvisningar till laboratorier om åtgärder i livsmedelsburna hälsorisksituationer

20. april 2023

EU har publicerat gränsvärden för halterna av PFAS-föreningar i livsmedel (20.3.2023)

Europeiska kommissionen har publicerat gränsvärden för de högst tillåtna halterna av perfluorerade alkylföreningar, dvs. PFAS-föreningar, i livsmedel. Gränsvärden har fastställts för kött från ägg,…

EU har publicerat gränsvärden för halterna av PFAS-föreningar i livsmedel (20.3.2023)

15. mars 2023

EU:s officiella laboratorier och nationella referenslaboratorier har samlats i en gemensam databas

Laboratoriernas uppgifter förs in i databasen med hjälp av en elektronisk enkät. Även i Finland har enkäten skickats till alla officiella laboratorier som är verksamma inom tillämpningsområdet för…

EU:s officiella laboratorier och nationella referenslaboratorier har samlats i en gemensam databas

15. mars 2023

Anmälan till Livsmedelsverket om livsmedelsundersökningar 2022

Ett laboratorium som godkänts enligt 36 § i livsmedelslagen (297/2021) och 13 § i laboratorieförordningen (VNa 152/2015) ska på Livsmedelsverkets begäran tillställa verket ett sammandrag av utförda…

Anmälan till Livsmedelsverket om livsmedelsundersökningar 2022

15. mars 2023

Tillsynsobjektets objektskod tillsammans med försändelserna av bakteriestammar till Livsmedelsverket

I Vati är objektkoden en identifikationsuppgift som identifierar tillsynsobjektet (aktör, verksamhetsställe, verksamhet). Koden har ofta 6 siffror. Kom ihåg att alltid anteckna koden för…

Tillsynsobjektets objektskod tillsammans med försändelserna av bakteriestammar till Livsmedelsverket

15. mars 2023

Viljaseula 2022 - Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden

I publikationen Viljaseula 2022 har sammanförts central information om den inhemska spannmålsskördens kvalitet och säkerhet. Informationen bygger på den uppföljning som Livsmedelsverkets laboratorium…

Viljaseula 2022 - Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden

23. februari 2023

Aktuellt om spannmålenskvalitet 2022

Spannmålsskörden 2022 var av god kvalitet. Hektolitervikterna är höga och skördenivåerna steg från förra året. Livsmedelsverkets växtanalytik och Naturresursinstitutet offentliggjorde den viktigaste…

Aktuellt om spannmålenskvalitet 2022

3. januari 2023

I utsädeslaboratorium uppdaterad undersökningsremissen för eget frö

Beställningsblankett av undersökning för eget frö har uppdaterats. I fortsättningen också FO-nummer fylls i undersökningsremissen. Om du inte har FO-nummer, fyll i telefonnummer. Undersökningsremissen…

I utsädeslaboratorium uppdaterad undersökningsremissen för eget frö
Alla nyheter