Från och med den 1 januari 2023 krävs elektronisk identifiering av privatkunder vid beställning av avgiftsbelagda laboratorieundersökningar

1. december 2022

Av Livsmedelsverkets privatkunder krävs elektronisk identifiering i samband med beställning av avgiftsbelagda laboratorieundersökningar från ingången av år 2023. Bakgrunden till ändringen är Statskontorets yrkande (VK/1275/00.00.01.06.00/2019) om införande av en personbeteckning i ett kundregister, om en privatkund är föremål för försäljningsfakturering.

Livsmedelsverkets laboratorium skickar ett sms till den privatkund som beställt en avgiftsbelagd undersökning till det telefonnummer som hen har uppgett i undersökningsremissen. Sms:et innehåller en länk via vilken kunden kan identifiera sig i tjänsten Suomi.fi, till exempel med sina bankkoder. I samband med identifieringen överförs kundens behövliga uppgifter till Livsmedelsverkets kundregister. Om kunden har använt andra statliga elektroniska tjänster kan de nödvändig information redan finnas i registret, i så fall skickas inte begäran om identifiering.

Om en privatkund inte identifierar sig enligt anvisningarna kan hen inte få resultaten av de undersökningar som hen beställt. Identifiering begärs av en privatkund endast en gång efter det att yrkandet har trätt i kraft. Personbeteckningen används endast för fakturering och dataskyddslagen (29 §) iakttas vid behandlingen av personbeteckningen.

För företagskunder krävs inte elektronisk identifiering, utan för identifiering räcker det med det FO-nummer som uppgetts med undersökningsremissen.

Har du frågor? Kontakta oss på: asiointi.laboratorio@ruokavirasto.fi

Mer information:

Remisser till undersökningar om djursjukdomar: https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/undersokningar-om-djursjukdomar/remisser-for-undersokningar-om-djursjukdomar/

Remisser till kemiska undersökningar: https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/laboratorieundersokningar/undersokningar-om-livsmedel/kemiska-undersokningar/

Remisser till undersökningar om växter: https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/undersokningar-om-vaxter/sa-har-skickar-du-proverna/