Kontaktuppgifter för undersökningar av djursjukdomar

Kontaktuppgifterna för de specialister som ansvarar för undersökningarna finns också i Livsmedelsverkets prislista under Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandbok).

Helsingfors

Sällskapsdjur (också parasitologi): patologi kontor, telefon 029 520 4919
Hästar: obduktionssal, telefon 029 520 4602, 029 520 4475
Idisslare, andra produktionsdjur: Teija Kokkonen, telefon 040 525 0822
Svin, idisslare: Taina Laine, telefon 050 373 6614
Fjäderfä: Suvi Lehtoniemi, telefon 050 344 3624; Pia Vennerström, telefon 050 354 4603
Fiskar: Anna Maria Eriksson-Kallio, telefon 050 439 2788

Kuopio

Produktionsdjur, hästar: Annette Brockmann, telefon 050 571 0548
Firkar: Tuulia Enbom, telefon 050 349 5193; Satu Viljamaa-Dirks, telefon 044 720 1469
Kräftdjur: Satu Viljamaa-Dirks, telefon 044 720 1469

Uleåborg

Vilda djur: Marja Isomursu, telefon 040 512 1248
Fiskar: Marjukka Rask, telefon 050 477 8646
Renar, produktionsdjur: Minna Nylund, telefon 040 489 3393

Seinäjoki

Nötkreatur, pälsdjur, andra produktionsdjur: Kirsi Collin, telefon 050 378 1938
Fjäderfä, svin, andra produktionsdjur: Riikka Kaarto, telefon 050 512 6136; Joanna Luoma, telefon 050 473 4175

Helsingfors

Mia Biström, telefon 050 592 1499
Thomas Grönthal, telefon 050 911 1787
Taru Lienemann, telefon 050 452 3769
Kirsti Pelkola, telefon 040 489 3385
Jaana Seppänen, telefon 050 435 1712

Kuopio

Tiina Autio, telefon 044 720 1492
Sirpa Heinikainen, telefon 044 720 1780, bin
Henry Kuronen, telefon 044 720 1782
Tarja Pohjanvirta, telefon 0447201493

Uleåborg

Jussa-Pekka Virtanen, telefon 050 470 1862

Seinäjoki

Mirja Raunio-Saarnisto, telefon 050 359 1182

Uleåborg

Antti Oksanen, telefon 044 561 6491

Helsingfors

Fiskar: Tuija Kantala, telefon 050 323 6050
Hästar, pälsdjur, hundar, katter: Lauri Kareinen, telefon 050 433 4228 
TSE-sjukdomar: Ari Kauppinen, telefon 050 301 3750
Nötdjur, små idisslare: Laura London, telefon 050 570 2916
Svin: Jonna Kyyrö, telefon 050 477 3564
Rabies: Tiina Nokireki, telefon 050 413 1687
Fåglar, vaccin: Niina Tammiranta, telefon 040 489 3377

Sidan har senast uppdaterats 13.6.2023