Prislista och laboratoriehandbok

Forskningsspecifika

  • priser
  • forskningsplatser
  • provtagningsanvisningar 
  • undersökningstider
  • kontaktuppgifter till specialister
  • remisser

finns i prislistan under Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)

Öppna laboratoriehandboken

Analyscertifikat och faktura

Livsmedelsverket skickar laboratoriets analyscertifikat via säker e-post om e-postadressen anges i remissen. Läs Anvisning för användning av säker e-post för kunder hos Livsmedelsverkets laboratorium (pdf)

Från och med den 1 januari 2023 krävs elektronisk identifiering av privatkunder vid beställning av avgiftsbelagda laboratorieundersökningar. Läs mer om identifiering

Fakturan skickas ungefär två veckor efter det att undersökningen har slutförts och analyscertifikatet inlämnat till beställaren.

Sidan har senast uppdaterats 15.6.2023