Laboratoriehandbok och prislista

Laboratorietjänster för undersökningar om djursjukdomar, provtagningsanvisningar och priser finns i laboratoriehandboken för undersökningar om djursjukdomar. För varje tjänst anges undersökningens namn och innehåll, pris samt verksamhetsenhet till vilken provet kan skickas för undersökning.

Förfrågningar om laboratoriefakturor

laskutus.hml@palkeet.fi, telefon 02955 64900 på vardagar kl. 12-14.