Laboratoriehandbok och prislista

Laboratorietjänster för undersökningar om djursjukdomar, provtagningsanvisningar och priser finns i laboratoriehandboken för undersökningar om djursjukdomar (en del av Livmedelsverkets prislista). För varje tjänst anges undersökningens namn och innehåll, pris samt verksamhetsenhet till vilken provet kan skickas för undersökning. Vid kontaktpersoner anges experterna som är ansvariga för undersökningarna och deras telefonnummer. 

Öppna laboratoriehandboken

Från och med den 1 januari 2021 skickar Livsmedelsverket laboratoriets analysintyg via säker e-post om leveranssättet för intygen är e-post (nyhet, 4. december 2020). 
Anvisning för användning av säker e-post för kunder hos Livsmedelsverkets laboratorium (pdf)

Förfrågningar om laboratoriefakturor

laskutus.hml@palkeet.fi, telefon 02955 64900 på vardagar kl. 12-14.

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2022