Laboratoriehandbok och prislista

Laboratorietjänster för undersökningar om djursjukdomar, provtagningsanvisningar och priser finns i laboratoriehandboken för undersökningar om djursjukdomar. För varje tjänst anges undersökningens namn och innehåll, pris samt verksamhetsenhet till vilken provet kan skickas för undersökning. Vid kontaktpersoner anges experterna som är ansvariga för undersökningarna och deras telefonnummer. 

Förfrågningar om laboratoriefakturor

laskutus.hml@palkeet.fi, telefon 02955 64900 på vardagar kl. 12-14.