Laboratoriehandbok och prislista

Laboratorietjänster för undersökningar om djursjukdomar, provtagningsanvisningar och priser finns i laboratoriehandboken för undersökningar om djursjukdomar. För varje tjänst anges undersökningens namn och innehåll, pris samt verksamhetsenhet till vilken provet kan skickas för undersökning.