Elektronisk remiss till djursjukdomsundersökningar

Nu kan du skicka laboratorieremisser för djursjukdomsundersökningar elektroniskt i e-tjänsten Maj. Med hjälp av en elektronisk remiss kan vi ta emot och behandla din begäran om undersökning snabbare än tidigare. Den elektroniska remissen guidar fyllaren genom de olika stegen för att säkerställa att all nödvändig information är lätt att mata in och att den matas in så exakt som möjligt.

Remissen kan fyllas i var som helst och när som helst, och kan även sparas ofullbordad och komma tillbaka för att fyllas i senare. Ofta återkommande remisser kan sparas som en mall för sig själva. I e-tjänsten kan man också uträtta ärenden för ett företags räkning eller med fullmakt av en annan person eller ett företag.

Transaktera elektroniskt

Logga in i Touko-tjänsten

Sidan har senast uppdaterats 3.6.2024