Obduktion av sällskapsdjur – vanliga frågor

Patologiska undersökningar för sällskapsdjur utförs vid Livsmedelsverkets verksamhetsenhet i Helsingfors, Vik.

Varför utförs obduktioner på sällskapsdjur?

Sällskapsdjur undersöks på grund av flera olika orsaker. Vid plötsliga dödsfall vill man ofta utreda djurets dödsorsak. Med obduktion kan man ofta utreda bakgrunden till symtomen hos ett plötsligt eller kroniskt insjuknat djur och fastställa orsakerna till sjukdomen mer i detalj. Ibland har djuret haft flera olika symtom och sjukdomsbilden har varit så varierande att man med hjälp av obduktion vill utreda vilken sjukdom det har varit fråga om. Vid obduktion av ungar kan man undersöka om det är fråga om en smittsam sjukdom och utifrån det planera lämplig behandling av de levande ungarna. Rättspatologiska undersökningar utgör en stor del av undersökningarna och många av dem är förknippade med misstanke om djurskyddsbrott.

Vem kan skicka in djur för obduktion?

Djurets ägare kan skicka in ett självdött eller avlivat djur själv eller via den behandlande veterinären. Om veterinären skickar in djuret, bör man komma överens om vem som ska betala obduktionen, eftersom beställaren beslutar till vem undersökningssvaret skickas för kännedom. Beställaren skriver även remissen och betalar transporten.

Hur påverkar nedfrysningen undersökningen?

Om du inte har något annat alternativ för kylförvaring kan du frysa ned djuret. Nedfrysningen orsakar förändringar på cellnivå som kan försvåra diagnosticeringen. Tumörsjukdomar, de flesta infektionssjukdomar och trauman syns dock oftast trots nedfrysning.

Hur fyller jag i undersökningsremissen?

Fyll i och skriv under undersökningsremissen noggrant. Uppgifterna med asterisk är obligatoriska. Ange telefonnumret till personen som lämnar in djuret eller beställaren för att kunna få ytterligare information. Observera att undersökningens beställare, det vill säga betalare, skriver under remissen. I bakgrundsuppgifterna anger du sjukdomens varaktighet, symtom och behandling, särskilt symtomen de sista dagarna, samt veterinärbesök. För djur med symtom i det centrala nervsystemet ska du beskriva så utförligt som möjligt djurets symtom samt resultaten från neurologiska undersökningar, så att undersökningen ska kunna koncentreras på rätt område. Du kan även bifoga separata journaler för djuret. Lägg den ifyllda remissen i samma paket som djuret. Du kan även skicka den ifyllda och underskrivna remissen via e-post: patologia@ruokavirasto.fi. Remissen måste ha kommit fram senast samtidigt som djuret som ska undersökas.

Undersökningsremisser

Hur skickar jag in ett djur för undersökning?

Obduktioner av sällskapsdjur utförs vid Livsmedelsverkets verksamhetsenhet i Helsingfors, Vik.

Skicka paketet via Matkahuolto som Express paket eller via TavaraTaxi. Posti transporterar inte hela djur. Kunden betalar själv transportkostnaderna. Den högsta viktgränsen för paket som skickas via Matkahuolto är 35 kilo. TavaraTaxi transporterar även tyngre prov. Om du skickar djuret i slutet av veckan, se till att försändelsen inte blir kvar hos Matkahuolto under veckoslutet. Använd vid behov expressfrakt. Det är säkrare att förvara djuret över veckoslutet i kylskåpstemperatur och skicka det först på måndag. Innan djuret packas ska det kylas ned i frysen under några timmar. Särskilt sommartid är det bra att även lägga ned kylklampar i förpackningen.

Skriv följande på försändelsen: Livsmedelsverket Helsingfors, Matkahuolto Kamppi HELSINGFORS (skicka inte prover till Hertonäs Matkahuolto-ombud).

Du kan även själv lämna in djuret på verksamhetsenheten i Vik (Mustialagatan 3, Helsingfors). Ingången till obduktionssalen ligger på innergården mellan Livsmedelsverket och veterinärmedicinska fakulteten. Mot gatan syns en hög plåtdörr med numret 4 stort. Personalen finns på plats under tjänstetid klockan 8.00 - 16.15. Du kontaktar personalen genom att ringa på dörrklockan till obduktionssalen eller genom att ringa telefonnumret som anges på dörren. Utanför tjänstetid har kunderna tillgång till ett svalskåp där djuret kan läggas. Svalskåpet har dimensionerats för mindre djur och du måste själv kunna lyfta upp djuret i skåpet. Dörren till svalskåpet finns till vänster om obduktionssalens dörr. Du kommer in i svalskåpet med en dörrkod, som du får genom att ringa till numret: 040 840 6728. Fyll noggrant i undersökningsremissen som finns i svalskåpet.

Förpackningsanvisningar
Anvisningar och adresser för sändning av djurprov

Måste jag meddela i förväg om jag vill skicka eller lämna in ett prov?

Du behöver inte meddela i förväg om du skickar prover via Matkahuolto eller lämnar in prover själv under tjänstetid. Meddela i förväg om du skickar eller lämnar in större djur (040 840 6728).

Vad händer under obduktionen?

En veterinär med fördjupade kunskaper i patologi utför en fullständig obduktion på djuret och undersöker de inre organen visuellt. Hjärnan, ryggmärgen och skelettet undersöks, om det är motiverat på grund av bakgrundsuppgifterna och symtomen. Under obduktionen samlar veterinären in vävnadsprover för en histologisk mikroskopundersökning samt för eventuella fortsatta undersökningar. Om undersökningen kräver många vävnadsprover (till exempel vid omfattande nervundersökningar), kan en tilläggsavgift tas ut.

Vad händer med djuret efter obduktionen?

I undersökningsremissen väljer du vad som ska sker med kroppen efter undersökningen. Du kan inte hämta kroppen själv, men det är möjligt att få kroppen kremerad separat och hemskickad. Andra alternativ är gemensam kremering i ett privat djurkrematorium eller destruktion vid en anläggning för farligt avfall.

Följande samarbetskrematorier hämtar djur från Vik:

  • Pääkaupunkiseudun eläintuhkaamo (PET, Helsingfors)
  • Suomen eläintuhkaus (SET, Mörskom)
  • Verna (Lembois)
  • Mäntsälän lemmikkilehto
  • Sateenkaarisillan pieneläinkrematorio (Loppis)
  • Metsäkulman eläintuhkaus (Itis)
  • Salon Eläintuhkaus (Salo)
  • Porvoon Eläintuhkaus (Borgå)
  • Pieneläintuhkaamo Ystävä Rakkahin (Raumo)

Kan jag få preliminära uppgifter från undersökningen?

I huvudsak ges inga preliminära uppgifter från en pågående undersökning. Du bör vänta på det slutliga undersökningssvaret i lugn och ro. Veterinären kontaktar ägaren om det under obduktionen framkommer tecken på smittsamma sjukdomar. Om symtom, som kan vara förknippade med djuret som skickas in, uppstår hos andra djur eller personer i hushållet ska du nämnda det i förhandsuppgifterna. Vid nya symtom är det bra att kontakta veterinären per telefon.

Hur får jag reda på resultaten från obduktionen?

När obduktionen är klar utarbetar veterinären ett skriftligt undersökningssvar i allmänhet inom 1 - 3 månader. Om det i undersökningen framkommer sådana förändringar som kräver omedelbara åtgärder, kontaktar veterinären djurets ägare. Obduktionen ger inte alltid svar på alla frågor. En del symtom kan bero på funktionella störningar, och vid obduktionen kan man endast fastställa sådana sjukdomar som orsakar förändringar i organen. Till exempel epilepsi orsakar inga förändringar i hjärnvävnaden och syftet med undersökningen är därför att utesluta sjukdomar som kan orsaka epileptiska anfall och som kan fastställas vid en obduktion.

Från och med den 1 januari 2021 skickar Livsmedelsverket laboratoriets analysintyg via säker e-post om leveranssättet för intygen är e-post (nyhet, 4. december 2020). 
Anvisning för användning av säker e-post för kunder hos Livsmedelsverkets laboratorium (pdf)

Hur betalas undersökningen?

Patologiska undersökningar faktureras först när undersökningssvaret har färdigställts. Fakturan skickas hem per brev, även om undersökningssvaret har skickats via e-post. Fakturans betalare kan vara annan än djurets ägare. Faktureringsuppgifterna (namn, adress och telefonnummer) ska då tydligt anges på undersökningsremissen. Undersökningens beställare, det vill säga betalare, ska alltid skriva under undersökningsremissen.

Laboratoriehandbok och prislista

Sidan har senast uppdaterats 24.3.2022