Livsmedelsverkets laboratorium skickar provresultaten via säker e-post från 1.1.2021

4. december 2020

Från och med den 1 januari 2021 skickar Livsmedelsverket laboratoriets analysintyg via säker e-post om leveranssättet för intygen är e-post. Avsikten med detta är att förbättra informationssäkerheten för kunderna. Ändringen påverkar inte analysintyg som skickas per brevpost.

Du får en anmälan till din e-post om att du har fått säker e-post. Anmälan innehåller en länk till själva meddelandet som kan läsas med en webbläsare. För att läsa meddelandet krävs ingen separat inloggning i tjänsten.

Spara meddelandet och bilagorna på din enhet på en gång efter du öppnar det krypterade e-postmeddelandet. Observera att meddelandet måste öppnas inom 30 dagar.

Det krypterade meddelandet blir låst genom kakor i den webbläsare med vilken det öppnas för första gången. Om du vill öppna meddelandet på nytt vid ett senare tillfälle med någon annan webbläsare eller terminal eller om flera personer ska kunna öppna meddelandet, till exempel via en gemensam e-postlåda, måste du låsa meddelandet med ett lösenord.

Meddelandet förvaras på servern för säker e-post i 30 dygn och raderas sedan automatiskt. Du måste själv ladda ned och spara meddelandet och bilagorna för att kunna använda dem senare.

Anvisning för användning av säker e-post för kunder hos Livsmedelsverkets laboratorium (pdf)