Sällskapsdjur

Livsmedelsverket skickar laboratoriets analyscertifikat via säker e-post om leveranssättet för intygen är e-post. Anvisning för användning av säker e-post för kunder hos Livsmedelsverkets laboratorium (pdf)

Laboratoriets privatkunder måste identifiera sig i samband med beställning av avgiftsbelagda laboratorieundersökningar. Läs mer 

De vanligaste undersökningarna

Undersökning av antikroppar och virus

 • Brucella canis antikroppar
 • Adenovirus 1 och 2 antikroppar hos hundar
 • Påvisning av parvovirus
 • Påvisning av valpsjukevirus
 • Valpsjukevirus antikroppar
 • Påvisning av rabiesvirus
 • Rabiesantikroppar
 • Påvisande av RHD-virus (Rabbit Hemorrhagic Disease)

Obduktioner

 • Patologisk undersökning, patologiska undersökningar för sällskapsdjur utförs i Helsingfors.
 • Små valpar (under 8 veckor ålder), undersökningspaket (1–3 valpar)

Obduktion av sällskapsdjur – vanliga frågor

Bakteriologiska undersökningar

 • Bakteriologisk undersökning av Livsmedelsverkets obduktionsprover

Parasitundersökningar

 • Identifiering av parasit (blodutstryk eller hel parasit)
 • Parasitundersökning, giardia och cryptosporidium
 • Parasitundersökning, parasitägg och oocystor
 • Lungmaskundersökning

Ytterligare anvisningar

Invärtes parasiter eller deras ägg undersöks ur avföringsprov från djur. Prover kan också skickas för identifiering av utvärtes parasiter.

Utvärtes parasiter förpackas i en liten tät burk (ej direkt i ett kuvert, för att undvika hopklämning). Den mest vanliga undersökningen som utförs är bestämning av art. I regel görs undersökningen samma dag då provet anländer till laboratoriet.

Invärtes parasiter förekommer mest hos valpar. Eftersom vuxna djur i regel har färre parasiter och de nödvändigtvis inte utsöndras i avföringen varje dag, ska man av vuxna djur samla ett avföringsprov till exempel tre dagar i rad. Om man vill ha en undersökning av prover som insamlats under flera dagar, förpackas de i samma burk eller påse. Parasitäggen undersöks med en flotationsmetod. Om man med blotta ögat kan se parasiterna, ska de förpackas i en separat burk för att säkra att de bevaras. Parasiter som kan ses med blotta ögat är vanligen bandmaskar och de undersöks med en direktmikroskoperingsmetod.

Cirka en matsked avföring skickas så färsk som möjligt. Proverna förpackas i en tätslutande låda (även en fryslåda eller en filmburk går bra) och försluts därefter i en Minigrip-påse. I regel görs undersökningen samma dag då provet anländer till laboratoriet. Om man vill ha en bakteriologisk undersökning av samma avföringsprov ska man skicka ett större avföringsprov. Undersökningarna av parasiter görs först efter att bakterieundersökningarna har påbörjats.

Avföringsprov som undersöks i fall av urdjuren Cryptosporidium och Giardia kräver ett speciellt konserveringsmedel. Innan provtagningen finns det skäl att kontakta den vårdande veterinären som ger 10 % formalin för konservering av provet samt en provburk för insamling av provet. Avföringen insamlas i samma burk tre dagar i rad. Varje gång lägger man till formalin i burken utgör förhållandet 1 tesked diarréavföring och 3 teskedar 10 % formalin. Undersökningen görs med IFAT-metoden och proverna undersöks en dag i veckan.

Till provet bifogas alltid en remiss Hobbydjur (bakterie-, parasit- och virussjukdomar) (pdf), som undertecknas av den som betalar undersökningen som därmed är beställare av undersökningen.

Skicka prover till Livsmedelsverkets laboratoriet för djursjukdomspotologi i Helsingfors eller till Livsmedelsverket i  Uleåborg.

Förpackning av djurprover
Anvisningar och adresser för sändning av djurprover

Undersökningar med tanke på antikroppar mot rabiesvaccin

En bestämning av antikroppar mot rabiesvaccin krävs av sådana djur, som exporteras till vissa rabiesfria länder, där importbestämmelserna förutsätter en undersökning.

Ett resultat på 0,5 eller > 0,5 visar att antikroppsnivån är tillräcklig och att djuret för en sådan rabiesantikroppsundersöknings del kan exporteras, om de övriga förutsättningarna för export uppfylls. Om resultatet är < 0,5 har djuret inte den antikroppsnivå som krävs för export.

Undersökningsavgiften får inte längre betalas in i förväg. Avgiften betalas i enlighet med den information som anges på fakturan och vid betalning ska refereras till fakturans nummer (Invoice number). Avgiften betalas med hjälp av referensnumret på fakturan först då fakturan anländer. Fakturan kommer inte i samband med svaret, utan den kommer senare till den faktureringsadress som beställaren uppgett. Fakturan kan på begäran också sändas via e-post.

Chips- eller tatueringsnumret ska alltid antecknas på remissen. Livsmedelsverket rekommenderar att man som remiss använder Livsmedelsverkets remiss Antikroppar mot rabies (pdf). Provet (serumet eller blodet) får inte innehålla antikoagulanter.

Ägaren betalar alla kostnader som hänför sig till insändandet av prov utöver undersökningarna. Från länder utanför EU tas prov inte emot som flygfrakt utan de ska levereras via kurirservice till Livsmedelsverket och ägaren står för alla försändelsekostnader.

Proven undersöks i den ordning de anländer. Vi försöker leverera svaren inom 2 veckor efter att provet anlänt.

Förfrågningar om undersökningar med tanke på antikroppar: 

rabieskyselyt@ruokavirasto.fi

Insändningsadress

Livsmedelsverket, virologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Förpackning av djurprover
Sändningsanvisningar och adresser

Mer information

Rabies eller vattuskräck

Vid misstanke om valpsjuka tas ett epitelcellprov för att påvisa virus.

Provet tas med vaddpinne från:

 • ögats konjunktiva
 • vaginan / preputium
 • toncillerna från en hund som fått lugnande medel

Hos epitelcellerna på provpinnen kan valpsjukevirus påvisas med RT-PCR-metoden.

Provtagningspinnarna förpackas i ett rent, tomt provrör för transporten. Röret skickas gärna tillsammans med en kylklamp.

Undersökningsremiss Hobbydjur (bakterie-, parasit- och virussjukdomar) (pdf)

Insändningsadress

Livsmedelsverket, virologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Förpackning av djurprover
Sändningsanvisningar och adresser

Mer information

Valpsjuka
Frågor och svar om valpsjuka

Sidan har senast uppdaterats 11.6.2024