Sällskapsdjur

De vanligaste undersökningarna och undersökningspaketen (priser och provtagningsanvisningar i laboratoriehandboken):

Från och med den 1 januari 2021 skickar Livsmedelsverket laboratoriets analysintyg via säker e-post om leveranssättet för intygen är e-post (nyhet, 4. december 2020). 
Anvisning för användning av säker e-post för kunder hos Livsmedelsverkets laboratorium (pdf)

Patologiska undersökningar för sällskapsdjur utförs i Helsingfors.

Undersökning av antikroppar och virus

 • Brucella canis antikroppar
 • Adenovirus 1 och 2 antikroppar hos hundar
 • Påvisning av parvovirus
 • Påvisning av valpsjukevirus
 • Valpsjukevirus antikroppar
 • Påvisning av rabiesvirus
 • Rabiesantikroppar
 • Påvisande av RHD-virus (Rabbit Hemorrhagic Disease)

Obduktioner

 • Patologisk undersökning
 • Små valpar (under 8 veckor ålder), undersökningspaket (1 - 3 valpar)

Bakteriologiska undersökningar

 • Bakteriologisk undersökning av Livsmedelsverkets obduktionsprover

Parasitundersökningar

 • Identifiering av parasit (blodutstryk eller hel parasit)
 • Parasitundersökning, giardia och cryptosporidium
 • Parasitundersökning, parasitägg och oocystor
 • Lungmaskundersökning

Ytterligare anvisningar om provtagningen

Valpsjuka
Rabiesantikroppar
Parasitundersökningar
Obduktion av sällskapsdjur – vanliga frågor

Sidan har senast uppdaterats 24.3.2022