Undersökning av sjukdomar hos häst

Livsmedelsverket gör diagnostik för virus-, bakterie- och parasitsjukdomar hos hästar samt patologiska undersökningar (obduktion och undersökningar av organprover) för utredande av dödsorsak. Utredningar av dödsorsak hos hästar görs vid verksamhetsställen i Helsingfors, Kuopio och Uleåborg.

De vanligaste undersökningarna och undersökningspaketen finns i prislistan under Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)

Ytterligare anvisningar om provtagningen

CEM-prover
Hästens införselundersökningar
Hästens virussjukdomar i luftsvägarna

Sidan har senast uppdaterats 17.7.2023