Undeksökning av sjukdomar hos häst

Livsmedelsverket gör diagnostik för virus-, bakterie- och parasitsjukdomar hos hästar samt patologiska undersökningar (obduktion och undersökningar av organprover) för utredande av dödsorsak. Utredningar av dödsorsak hos hästar görs vid verksamhetsställen i Helsingfors, Kuopio och Uleåborg.

Informationen om undersökningarna finns i laboratoriehandboken

Ytterligare anvisningar om provtagningen

CEM-prover
Hästens införselundersökningar
Hästens virussjukdomar i luftsvägarna

Beställningsblankett för provtagningsmaterial för veterinärer (på finska)

Sidan har senast uppdaterats 4.9.2020