Sjukdomar hos hästar

Livsmedelsverkets undersökningar av djursjukdomar inriktas på lagstadgade sjukdomar samt uppföljandet av den allmänna sjukdomssituationen.

Resultaten av undersökningarna sammanfattas i årsrapporter.

Livsmedelsverket upprättar en årlig plan över uppföljningsprogrammen för lagstadgade djursjukdomar.

Hästsjukdomar som i synnerhet uppföljs:

Information om enstaka hästsjukdomar och sjudomsproblem finner du i menyraden.

Sidan har senast uppdaterats 16.1.2019