Kommersiell import och export – livsmedel, djur, animaliska och vegetabiliska produkter

Kraven som gäller import och export fördelar sig huvudsakligen enligt två faktorer.

Ett EU-medlemsland eller ett land utanför EU?

  • Handel på den inre marknaden innebär import eller export mellan ett EU-land (för vissa produkter också Norge eller Schweiz). I handeln på den inre marknaden rör sig produkterna fritt mellan länderna – men det finns också undantag!
  • Egentlig import- och exporthandel idkas med länder utanför EU. Mottagarlandet för exporten fastställer alltid kraven på en produkt som ska införas till landet.

Vad vill man importera eller exportera?

  • Kraven som gäller import och export varierar olika länder och produkter emellan. För djur, livsmedel och växtprodukter kan allt enligt mottagarlandet gälla också mycket olika import/exportkrav.
  • Med kraven vill mottagarlandet säkerställa att produkterna är säkra och förhindra att djur- och växtsjukdomar sprider sig. Kraven kan ändras snabbt, om en djur- eller växtsjukdom bryter ut.
  • Livsmedelsverket utövar tillsyn över importen av växter, djur och animaliska produkter. Tullen utövar tillsyn över importen av ickeanimaliska livsmedel (såsom drycker, sötsaker, kex).

Mer information om kraven på handel på den inre marknaden, import och export finner du på denna webbplats, hos mottagarlandets beskickningar eller tillsynsmyndigheterna.

Nyheter om export

Nyheter om import

Sidan har senast uppdaterats 27.2.2023