Ändringar i införselkraven för sällskapsdjur som förs in från Ryssland och Belarus

12. juni 2024

Från och med 16.9.2024 ska hundar, katter och frettar som förs in från Ryssland och Belarus både ha en giltig vaccination mot rabies och ett intyg över rabiesantikroppstest. Tidigare har det räckt med endast en rabiesvaccination. Ryssland och Belarus är länder med hög risk för rabies.

Med kraven säkerställs att inga farliga sjukdomar, t.ex. rabies, sprider sig till djur och människor i Finland.

Ryssland och Belarus är länder med hög risk för rabies och fr.o.m. 16.9.2024 ska hundar, katter och frettar som förs in från dessa länder både ha en giltig vaccination mot rabies och ett godkänt resultat av ett prov för påvisande av antikroppar mot rabies. Kravet gäller också för djur som har sitt ursprung i ett EU-land, men som besökt Ryssland eller Belarus och sedan återvänder till EU-området.

Om djuret har sitt ursprung i Ryssland eller Belarus, ska blodprovet för undersökningen tas tidigast 30 dygn efter att den första vaccinationen mot rabies har getts. Resandet är möjligt tidigast tre månader efter datumet för provtagningen. Antikroppstestets resultat ska finnas antecknat i sällskapsdjurets hälsointyg. Om man vill föra in ett sällskapsdjur till Finland t.ex. 16.9.2024 då ändringen träder i kraft, måste blodproven tas redan i början av juni.

Om sällskapsdjuret har sitt ursprung i ett EU-land, och djuret besöker Ryssland eller Belarus, ska antikroppstestet göras redan innan man lämnar EU-landet. Då ska en i EU legitimerad veterinär anteckna uppgiften om det godkända resultatet av antikroppstestet i djurets EU-pass för sällskapsdjur.

Införseln av sällskapsdjur omfattas utöver vaccinationen och antikroppstestet även av andra krav. Sällskapsdjurets ägare ansvarar för att reda ut dessa.

Livsmedelsverket och Tullen övervakar vid gränsövergångsställena att införselkraven för djur iakttas. Om införselkraven inte uppfylls måste djuret skickas tillbaka till avgångslandet. Om det inte går att skicka tillbaka djuret måste det avlivas, eftersom det inte finns någon möjlighet att sätta djuret i karantän i Finland. Sällskapsdjurets ägare måste betala alla kostnaderna som uppstår, om införselkraven inte uppfylls.

 

Mera information:

Livsmedelsverkets sökmotor om villkor som gäller vid inresa av hundar, katter och frettar till Finland (på finska)

Information om rabiesantikroppstest på Livsmedelsverkets webbplats (på finska)

Tullens anvisningar om att resa med sällskapsdjur

 

Mera information till media:

Tullen: tullöverinspektör Jasmin Joenperä. Ta kontakt via Tullens medietjänst tfn 0295 527 150

Livsmedelsverket: Sektionschef Kitty Schulman, tfn 040 163 2531, kitty.schulman@ruokavirasto.fi