Nyheter

 • 26. april 2022

  Blogg: Försörjningsberedskapspaket för jordbruket – får det vara med spade eller sked?

  Försörjningsberedskapspaketet för jordbruket såg dagsljuset för några veckor sedan. Detta har väckt mycket motstridiga åsikter, inte minst för att paketet ur statsfinansernas synvinkel var massivt.…

  Blogg: Försörjningsberedskapspaket för jordbruket – får det vara med spade eller sked?
 • 25. april 2022

  Blogg: Vad hörde jag – från och med nästa år kommer det inte längre att finnas åkerövervakning?

  Det är sant. Jordbrukarstöden kommer att förändras enormt under EU:s kommande finansieringsperiod jämfört med nuläget. Både odlarens och förvaltningens åtgärder förändras. Den nya verksamhetsmodellen…

  Blogg: Vad hörde jag – från och med nästa år kommer det inte längre att finnas åkerövervakning?
 • 22. april 2022

  De jordbrukare som deltog i kontrollbesöken var nöjdast med övervakningen av jordbruksstöden

  Jordbrukarna är i huvudsak nöjda med Livsmedelsverkets och landsbygdsförvaltningens verksamhet. Detta framgår av resultaten från Livsmedelsverkets kundnöjdhetsenkät bland lantgårdarna i januari 2022.…

  De jordbrukare som deltog i kontrollbesöken var nöjdast med övervakningen av jordbruksstöden
 • 22. april 2022

  Blogg: K som i kundupplevelse

  Jag stiger in i restaurangen. Servitrisen hälsar på mig och visar mig till bordet. Jag får en meny framför mig, jag beställer drycker och fördjupar mig närmare i alternativen på menyn. Jag beställer,…

  Blogg: K som i kundupplevelse
 • 24. mars 2022

  Blogg: Jakten på den rätta – projektidén

  Under den EU-finansieringsperiod som inleds 2023 kommer det att bli ännu viktigare att påvisa effekterna av finansieringen för utveckling av landsbygden, skriver ledande expert Susanna Ollila i vår blogg.

  Blogg: Jakten på den rätta – projektidén
 • 18. mars 2022

  En omfattande för ämbetsverken gemensam IT-upphandling inleddes

  Ämbetsverken inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde har inlett en gemensam konkurrensutsättning på 185 miljoner euro för upphandling av IT-experttjänster. Ramavtalet omfattar bland…

  En omfattande för ämbetsverken gemensam IT-upphandling inleddes
 • 16. mars 2022

  Blogg: E-tjänster eller elchock?

  Jordbruket i Finland förändras på ett aldrig tidigare skådat sätt, när ny teknik tas i bruk. Om nu inte alldeles konkret på åkern så åtminstone i anslutning till den. Den framtida jordbrukspolitiken…

  Blogg: E-tjänster eller elchock?
 • 16. mars 2022

  Blogg: RIP stödrättigheter

  Föreställ dig att du kar köpt en investeringsbostad och hyr ut den. Husbolaget bestämmer sig för att sätta in nya fönster.  När hyrestiden är slut tar hyresgästen de nya fönstren med sig så att…

  Blogg: RIP stödrättigheter
 • 15. mars 2022

  56 418 orsaker att betala ut stöden korrekt och i tid

  Livsmedelsverket, och före det Landsbygdsverket, har i nästan 15 år haft som rättesnöre att stöden ska betalas ut korrekt och i tid. Under alla dessa år har det här varit finansförvaltningens prio…

  56 418 orsaker att betala ut stöden korrekt och i tid
 • 15. mars 2022

  Stöden tryggar den inhemska matproduktionen och utvecklar servicen på landsbygden

  Jordbruket och landsbygdsutvecklingen i Finland finansierades i fjol med sammanlagt ungefär två miljarder euro. Av den här summan utgör EU-finansieringen cirka 48 procent Livsmedelsverket har i sin…

  Stöden tryggar den inhemska matproduktionen och utvecklar servicen på landsbygden