Nyheter

 • 22. september 2022

  Tillsynen av distansförsäljning – var står vi?

  Alla har vi sett rubriker som på lite olika sätt för fram hur näthandeln hela tiden ökar. Både efterfrågan och utbudet inom näthandeln ökade i synnerhet under coronapandemin. Det är dock viktigt att…

  Tillsynen av distansförsäljning – var står vi?
 • 31. augusti 2022

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 2–4.9.2022

  Livsmedelsverkets e-tjänster är ur bruk från och med fredag 2.9 kl. 16.15. Orsaken till driftsavbrottet är underhåll av datasystemen. E-tjänsterna kan användas som normalt senast måndag 5.9 kl. 8.…

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 2–4.9.2022
 • 29. augusti 2022

  Blogg: Träffade försörjningsberedskapspaketet plankan?

  När tiderna är usla brukar alla tycka att statliga ekonomiska interventioner är otillräckliga och framför allt inte görs i tid.  Vad beträffar försörjningsberedskapspaketet, som avfyrades i våras och…

  Blogg: Träffade försörjningsberedskapspaketet plankan?
 • 22. juni 2022

  Blogg: EU:s programperiod löper snart ut – ”Måste jag vara orolig?”

  EU:s landsbygdspolitik är indelad i programperioder på sju år. I själva verket är perioderna längre och sällan, om någonsin, har man kunnat inleda nästa period enligt den ursprungliga planerade…

  Blogg: EU:s programperiod löper snart ut – ”Måste jag vara orolig?”
 • 16. juni 2022

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 17–19.6.2022

  Livsmedelsverkets e-tjänster är ur bruk från och med fredag 17.6 kl. 16.15. Orsaken till driftsavbrottet är underhåll av datasystemen. E-tjänsterna kan användas som normalt senast måndag 20.6 kl. 8.…

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 17–19.6.2022
 • 10. juni 2022

  Ny samarbetsmodell för bekämpning och övervakning av utnyttjande av utländsk arbetskraft

  Livsmedelsverket har tillsammans med Polisyrkeshögskolan och vissa andra myndigheter berett en ny samarbetsmodell för flermyndighetsverksamheten, med hjälp av vilken utnyttjandet av utländsk…

  Ny samarbetsmodell för bekämpning och övervakning av utnyttjande av utländsk arbetskraft
 • 8. juni 2022

  Blogg: Hyrrä förnyas bit för bit till den nya finansieringsperioden

  I CAP-beredningens workshoppar, vid diskussioner med intressenter och i separata idéworkshoppar har användarna och deras önskemål hörsammats noga också från systemutvecklingens perspektiv. Vi har samlat in en stor tunna med önskemål och från den har det varit enkelt att ösa upp idéer för att…

  Blogg: Hyrrä förnyas bit för bit till den nya finansieringsperioden
 • 6. juni 2022

  Uppdatering av webbplatsen

  Webbplatsen ruokavirasto.fi kommer så småningom att genomgå förändringar som både syns och känns.  De första förändringarna av webbplatsen kan synas redan under de närmaste veckorna, och de övriga…

  Uppdatering av webbplatsen
 • 26. april 2022

  Blogg: Försörjningsberedskapspaket för jordbruket – får det vara med spade eller sked?

  Försörjningsberedskapspaketet för jordbruket såg dagsljuset för några veckor sedan. Detta har väckt mycket motstridiga åsikter, inte minst för att paketet ur statsfinansernas synvinkel var massivt.…

  Blogg: Försörjningsberedskapspaket för jordbruket – får det vara med spade eller sked?
 • 25. april 2022

  Blogg: Vad hörde jag – från och med nästa år kommer det inte längre att finnas åkerövervakning?

  Det är sant. Jordbrukarstöden kommer att förändras enormt under EU:s kommande finansieringsperiod jämfört med nuläget. Både odlarens och förvaltningens åtgärder förändras. Den nya verksamhetsmodellen…

  Blogg: Vad hörde jag – från och med nästa år kommer det inte längre att finnas åkerövervakning?