Nyheter

 • 25. mars 2020

  Livsmedelsverket beviljar lättnader i förpackningspåskrifterna för livsmedel

  Livsmedelsverket har beslutat att i det exceptionella läge som orsakas av coronaviruset får vissa livsmedel med stor åtgång säljas i Finland från matbutikerna direkt till konsumenterna utan…

  Livsmedelsverket beviljar lättnader i förpackningspåskrifterna för livsmedel
 • 25. mars 2020

  Stöden säkerställer att det finns tillräckligt med inhemska livsmedel och utvecklar service på landsbygden

  Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen i Finland var sammanlagt ungefär 2 miljarder euro år 2019. Livsmedelsverket har offentliggjort uppgifter om utbetalda EU-stöd 2019 i sin webbtjänst. Med jordbrukarstöden tryggas den inhemska livsmedelsproduktionen och det att maten inte tar slut i Finland ens…

  Stöden säkerställer att det finns tillräckligt med inhemska livsmedel och utvecklar service på landsbygden
 • 19. mars 2020

  Livsmedelsverket meddelar anvisningar för säkerställandet av livsmedelskedjans funktion

  Livsmedelsverket meddelar anvisningar som begränsar utförandet av kontroller och övervakningar under de undantagsförhållanden som råder på grund av coronavirussjukdomen COVID-19. Anvisningarna berör…

  Livsmedelsverket meddelar anvisningar för säkerställandet av livsmedelskedjans funktion
 • 19. mars 2020

  Hur coronavirussituationen inverkar på Livsmedelsverkets uppgifter

  Livsmedelsverket har på sina webbsidor www.ruokavirasto.fi/sv/korona samlat information om coronaviruset och om hur de åtgärder som viruset orsakar inverkar på verkets uppgifter. På webbsidorna hittar du information om hantering av livsmedel, verksamheten i livsmedelsföretag, djurhälsa och stöd.

  Hur coronavirussituationen inverkar på Livsmedelsverkets uppgifter
 • 4. februari 2020

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 7–9.2.2020

  Livsmedelsverkets e-tjänster är ur bruk från och med fredag 7.2 kl. 16.15. Orsaken till driftsavbrottet är underhåll av datasystemen. E-tjänsterna kan användas som normalt senast måndag 10.2 kl. 8.…

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 7–9.2.2020
 • 29. januari 2020

  Brexit-övergångsperiod till slutet av året 2020

  Från och med att Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (nedan Storbritannien) lämnar Europeiska unionen den 31 januari 2020 inleds en övergångsperiod som pågår till utgången av 2020. Under övergångsperioden tillämpas rådande bestämmelser, som om Storbritannien fortfarande vore…

  Brexit-övergångsperiod till slutet av året 2020
 • 7. januari 2020

  Uppgifterna i Katso förmedlas inte korrekt till Suomi.fi-fullmakter i Hyrrä

  Organisationernas Katso-huvudanvändare kan för närvarande inte logga in i vår e-tjänst Hyrrä i egenskap av representant för en organisation. Störningen beror på att uppgifterna i Katsotjänsten inte…

  Uppgifterna i Katso förmedlas inte korrekt till Suomi.fi-fullmakter i Hyrrä
 • 29. november 2019

  Poststrejken är över

  Poststrejken är över. När poststrejken inleddes informerade Livsmedelsverket sina kunder och samarbetsparter om strejkens verkningar. Verksamheten återgår stegvis till den normala. Sändandet av…

  Poststrejken är över
 • 21. november 2019

  Livsmedelsverket avbryter samarbetsförhandlingarna

  Livsmedelsverket har till följd av ett beviljat ytterligare anslag beslutat avbryta samarbetsförhandlingarna. Riksdagen godkände 20.11.2019 en tilläggsbudget där Livsmedelsverket anvisas ett anslag på…

  Livsmedelsverket avbryter samarbetsförhandlingarna
 • 21. november 2019

  Driftsavbrott i e-tjänsterna den 25–27 november 2019

  Livsmedelsverkets e-tjänster är ur bruk från måndag till onsdag den 25–27 november 2019. Orsaken till driftsavbrottet är underhåll av datasystemen.

  Driftsavbrott i e-tjänsterna den 25–27 november 2019