Nyheter

 • 24. juni 2020

  Avbrott i utbetalningen av stöd 16.7.–7.8.2020

  Utbetalningen och återkraven av stöd avbryts under perioden 16.7.–7.8.2020. Under avbrottet behandlas inga utbetalningar vid Livsmedelsverket. NTM-centralerna, kommunerna och Livsmedelsverket kan…

  Avbrott i utbetalningen av stöd 16.7.–7.8.2020
 • 22. juni 2020

  Driftsavbrott i Viputjänsten 24.6.2020

  Livsmedelsverkets Viputjänsten är ur bruk 24.6.2020. Avbrottet beror på en uppdatering. Vi beklagar det besvär som avbrottet orsakar.

  Driftsavbrott i Viputjänsten 24.6.2020
 • 15. juni 2020

  Saara Kupsala har valts till djurskyddsombud

  Till uppdraget som djurskyddsombud vid Livsmedelsverket har utsetts doktorn i samhällsvetenskaper Saara Kupsala. Hon inleder sitt tidsbestämda tjänsteförhållande 1.9.2020. Tjänsteförhållandet varar…

  Saara Kupsala har valts till djurskyddsombud
 • 12. juni 2020

  Kraftfullare bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

  Statsrådet fattade 11.6.2020 ett principbeslut om en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023. Åtgärdsprogrammet intensifierar…

  Kraftfullare bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet
 • 26. maj 2020

  Dokument om jordbrukarstöd kan nu tas emot elektroniskt

  Livsmedelsverket har börjat använda Suomi.fi-meddelanden för att skicka försändelser om jordbrukarstöd. Med tjänstens hjälp kan jordbrukarna framöver ta emot dokumenten elektroniskt direkt i lådan för…

  Dokument om jordbrukarstöd kan nu tas emot elektroniskt
 • 13. maj 2020

  Återinförandet av kontroller säkrar verksamheternas kontinuitet

  Statsrådet fattade i början av maj beslut om en stegvis avveckling av begränsningarna med anledning av COVID-19-undantagsförhållandena. Också Livsmedelsverket har börjat återinföra kontroller som hör…

  Återinförandet av kontroller säkrar verksamheternas kontinuitet
 • 11. maj 2020

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 15–17.5.2020

  Livsmedelsverkets e-tjänster är ur bruk från och med fredag 15.5 kl. 16.15. Orsaken till driftsavbrottet är underhåll av datasystemen. E-tjänsterna kan användas som normalt senast måndag 18.5 kl. 8.

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 15–17.5.2020
 • 24. april 2020

  Suomi.fi-fullmakt tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä

  Katso-auktoriseringen som används i samband med e-tjänster ersätts stegvis under år 2020 med Suomi.fi-fullmakt som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I…

  Suomi.fi-fullmakt tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä
 • 21. april 2020

  Driftsavbrott i Viputjänsten 22.4.2020

  Livsmedelsverkets Viputjänsten är ur bruk 22.4.2020. Avbrottet beror på en uppdatering. Vi beklagar det besvär som avbrottet orsakar.

  Driftsavbrott i Viputjänsten 22.4.2020
 • 7. april 2020

  Uppdaterade anvisningar om coronaviruset stärker säkerheten för kontrollerna

  Livsmedelsverkets ambition är fortfarande att säkerställa utförandet av kritiska kontroller inom livsmedelskedjan. Samtidigt ökar verket säkerheten i samband med utförandet av kontroller i den rådande…

  Uppdaterade anvisningar om coronaviruset stärker säkerheten för kontrollerna