Nyheter

 • 20. november 2020

  Fakturorna till konsumenter förmedlas via tjänsten Suomi.fi fr.o.m. 1.12.2020

  Statens bokföringsenheter ska tillhandahålla konsumenter trygga och allmänt använda kanaler för mottagning av fakturor. Sådana är bl.a. e-fakturan och en faktura som förmedlas via tjänsten…

  Fakturorna till konsumenter förmedlas via tjänsten Suomi.fi fr.o.m. 1.12.2020
 • 19. november 2020

  Livsmedelsverkets bankuppgifter ändras från och med 1.12.2020

  Livsmedelsverkets bankuppgifter kommer att ändras. Våra bankuppgifter från och med 1.12.2020 är Danske Bank och Nordea Bank Abp. Vårt bankkonto i OP Företagsbanken Abp tas ur bruk 26.2.2021. Banken…

  Livsmedelsverkets bankuppgifter ändras från och med 1.12.2020
 • 2. november 2020

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 6–8.11.2020

  Livsmedelsverkets e-tjänster är ur bruk från och med fredag 6.11 kl. 16.15. Orsaken till driftsavbrottet är underhåll av datasystemen. E-tjänsterna kan användas som normalt senast måndag 9.11 kl. 8.…

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 6–8.11.2020
 • 12. oktober 2020

  Driftsavbrott i Viputjänsten 14.10.2020

  Livsmedelsverkets Viputjänsten är ur bruk 14.10.2020. Avbrottet beror på en uppdatering. Vi beklagar det besvär som avbrottet orsakar.

  Driftsavbrott i Viputjänsten 14.10.2020
 • 2. oktober 2020

  Mikrobiologiska krav för livsmedel uppdaterad

  Anvisningarna om yersinia i morot samt tolkningen av B.  cereus  -halter samt en ny bilaga om undersökningar av groddar, skott och krassar har införts i anvisningen. Kapitlet om definitionen av…

  Mikrobiologiska krav för livsmedel uppdaterad
 • 28. september 2020

  Försäkra dig om att du också framöver kan uträtta ärenden för din organisations räkning – övergå till att använda Suomi.fi-fullmakt senast i höst

  Skatteförvaltningens Katso-auktorisering tas ur bruk 31.12.2020. Katso-auktoriseringen har använts inom Livsmedelsverkets e-tjänster för ett en person ska kunna uträtta ärenden elektroniskt för ett företags, en förenings eller någon annan organisations räkning.

  Försäkra dig om att du också framöver kan uträtta ärenden för din organisations räkning – övergå till att använda Suomi.fi-fullmakt senast i höst
 • 2. september 2020

  Tillsynanvisning om kontroll av livsmedelstillsatser har uppdaterats

  Anvisning om tillsynen över medel som förbättrar livsmedel , 5731/5, uppdaterad 2.9.2020, (pdf) Bilaga 1:   Punkter i lagstiftningen om tillsatser, aromer och enzymer som motsvarar sakerna som skall…

  Tillsynanvisning om kontroll av livsmedelstillsatser har uppdaterats
 • 1. september 2020

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 4–5.9.2020

  Livsmedelsverkets e-tjänster är ur bruk från och med fredag 4.9 kl. 16.15. Orsaken till driftsavbrottet är underhåll av datasystemen. E-tjänsterna kan användas som normalt senast lördag kväll 5.9.…

  Driftsavbrott i e-tjänsterna 4–5.9.2020
 • 31. augusti 2020

  Livsmedelsverket har uppdaterat sina inspektionsanvisningar fram till årets slut

  Livsmedelsverket har uppdaterat sina anvisningar till förvaltningen om utförandet av inspektioner under COVID-19-epidemin. Anvisningarna gäller både Livsmedelsverkets egna och befullmäktigade…

  Livsmedelsverket har uppdaterat sina inspektionsanvisningar fram till årets slut
 • 24. juni 2020

  Avbrott i utbetalningen av stöd 16.7.–7.8.2020

  Utbetalningen och återkraven av stöd avbryts under perioden 16.7.–7.8.2020. Under avbrottet behandlas inga utbetalningar vid Livsmedelsverket. NTM-centralerna, kommunerna och Livsmedelsverket kan…

  Avbrott i utbetalningen av stöd 16.7.–7.8.2020