Operatörinformationen i statens fakturaförmedling har ändrats

3. juni 2024

Operatörsuppgifterna för statens fakturaförmedling har ändrats från och med 6.5.2024. Ändringen påverkar inte de EDI-uppgifter i statens nätfaktureringsadres-ser som förblir oförändrade.

Nya operatörsuppgifter:

Förmedlare Posti Messaging Oy

Operatörskod FI28768767

Övergångsperioden är fram till 30.9.2024, varefter fakturor som förmedlas med den gamla OpusCapita Solutions Oy:s operatörskoden (E204503) får ett felmed-delande, och förmedlas inte till fakturans mottagare.

Mer info om faktureringsadresser.