Faktureringsadresser

Vi hanterar och arkiverar inköpsfakturor endast i elektronisk form, i enlighet med statsförvaltningens allmänna praxis. Staten tar inte emot fakturor som skickas som e-postbilagor.

Vi ber att ni sänder era fakturor i form av e-fakturor via OpusCapita Group Oy som fungerar som statsförvaltningens operatör för e-fakturor.

Namnet på beställaren vid Livsmedelsverket och den beställande enheten, dvs. kostnadsstället, måste ovillkorligen uppges i fakturans referensuppgifter. Dessutom ska annan information som underlättar faktureringen uppges. Med referensuppgifterna går fakturan snabbare att cirkulera internt.

Betalningsvillkoret är 21 dagar.

Om du inte har ett system eller en tjänst som genererar elektroniska fakturor, kan du använda den e-faktureringstjänst som staten erbjuder för att skapa och sända e-fakturor.

Anvisningar om inloggning i e-faktureringstjänsten och om hur den används finns på adressen Statskontoret. 

FO-nummer

Livsmedelsverkets FO-nummer: 2911686-7

Livmedelsverkets faktureringsadress (ämbetsverksekonomi)

E-fakturaadress/EDI-kod: 003729116867
Operatör: OpusCapita SolutionsGroup Oy
Förmedlarkod: E204503
FO-nummer: 2911686-7
Momsnummer: FI29116867

Det utbetalande organets faktureringsadress

E-fakturaadress/EDI-kod: 003729116867441
Förmedlarkod:  E204503 (OpusCapita Solutions Oy)
FO-nummer: 2911686-7
Momsnummer: FI29116867

Makeras och Miras faktureringsadresser

Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) och Jordbrukets interventionsfond (Mira) har egna nätfakturaadresser.

Makeras nätfaktureringsuppgifter

Nätfakturaadress/EDI-kod: 003711064982911
Förmedlarkod: E204503 (OpusCapita Solutions Ab)
FO-nummer: 1106498-2
Momsnummer: FI11064982

Miras nätfaktureringsuppgifter

Nätfakturaadress/EDI-kod: 003709949116931
Förmedlarkod: E204503 (OpusCapita Solutions Ab)
FO-nummer: 0994911-6
Momsnummer:FI09949116

Ytterligare information

Frågor om andra ekonomiska ärenden kan sändas till:

Frågor gällande inköpsfakturor.

Sidan har senast uppdaterats 1.6.2023