Tjänster

Anmälan om livsmedel

Elektroniska tjänster

E-tjänsten för anmälan om livsmedel

 • Anmälan om utsläppande på marknaden av ett kosttillskott, ett berikat livsmedel, en modersmjölksersättning, ett livsmedel för speciella medicinska ändamål, en komplett kostersättning för viktkontroll eller en viss tillskottsnäring
 • Anmälan om ändring av sammansättning hos ett berikat livsmedel
 • Anmälan om borttagande av ett berikat livsmedel från marknaden

Månatlig anmälan om livsmedel med animaliskt ursprung från den inre marknaden

Ilppa – miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst

 • Anmälan om livsmedelslokal (anläggningsverksamhet eller primärproduktion av livsmedel kan inte anmälas via ilppa)

 Blanketter

Kosttillskott och berikade livsmedel

 • Anmälan om kosttillskott
 • Anmälan om det berikade livsmedlets utsläppande på marknaden, ändring av livsmedlets sammansättning och borttagande av livsmedlet från marknaden

Livsmedel för särskilda grupper

 • Anmälan om utsläppande på marknaden av en modersmjölksersättning och en viss tillskottsnäring
 • Anmälan om utsläppande på marknaden av ett livsmedel för speciella medicinska ändamål 
 • Anmälan om utsläppande på marknaden av en komplett kostersättning för viktkontroll

Verksamhet inom kontaktmaterialbranschen

 • Anmälan om verksamhet inom kontaktmaterialbranschen

Godkännande av en anläggning inom livsmedelsbranschen och e-tjänsten (ilppa)

 • Anmälan om livsmedelslokal

Tillbakadragande av livsmedel

 • Anmälan om tillbakadragande av livsmedel

Ansökan om hälsopåstående om livsmedel

Laboratorietjänster för livsmedelsbranschen

 

Biprodukter

Blanketter för animaliska biprodukter

 • Ansökan om registrering och godkännande av anläggningen enligt biproduktförordningen till kommunalveterinären
 • Ansökan om registrering/godkännande enligt biproduktförordningen
 • Registrerings-/ändringsanmälan om åtelutfodringsplats
 • Anmälan om användning av obearbetade animaliska biprodukter för utfodring av vilda djur
 • Mall för dokumentet som medföljer råmaterialet för tillverkning av gelatin eller kollagen
 • Kommersiellt dokument, dvs. commercial document (mallar för det kommersiella dokumentet finns i systemet Traces Classic på alla EU-medlemsstaters språk)
 • Ansökningsmall enligt artikel 48 (ansökan finns även i systemet Traces Classic)

 

Djurhållning

Elektroniska tjänster

Djurhållar- och djurhållnings­platsregistret

Får-, getter- och svinregistret

Nötkreatursregistret

 

Märkning och registrering av djur

 • Anmälan om djurhållningsverksamhet
 • Anmälan om djurhållningsplats
 • Anmälan om åtelutfodringsplats
 • Anmälan och uppdatering av uppgifter i vattenbruksregistret
 • Anmälningsblanketter för djurregister

Laboratorieundersökningar om djursjukdomar

Skada på odling, djur, lösöre och ren orsakad av stort rovdjur

 

Djurtransport och djurförmedling

Djurtransporttillstånd

Intyg om godkännande av transportmedel

Kompetensbevis för förare och skötare

 

Ekologisk produktion

Anmälan till kontrollsystemet för ekologisk produktion

Tillståndsansökningar för ekologisk produktion

 • Förkortning av övergångstiden och parallellodling
 • Tillstånd att få använda konventionellt producerat förökningsmaterial
 • Undantagstillstånd för ekologisk djurproduktion
 • Beställningsblankett för exportintyg

Informationssökning i registret över ekologisk produktion

Övriga anmälningar till ekokontrollen

 • Anmälan om verksamhetsställena som aktören använder för ekologisk produktion, tillverkning, lagring och import
 • Ändringsanmälan om uppgifter om aktör ansluten till ekokontrollsystemet
 • Anmälan om förändring till registret över produkter med ekomärkning
 • Anmälan om förökningsmaterialparti till registret över förökningsmaterial
 • Anmälan om årsplan av ägaren eller utredaren till området för ekologisk uppsamling
 • Anmälan om uppköpbara ekologiskt producerade uppsamlingsprodukter
 • Anmälan till förteckningen över gödselfabrikat som är tillåtna inom ekoproduktionen

Ersättning för ekologisk produktion i Viputjänsten

 

Foder

Elektroniska tjänster

Touko-tjänsten

 • Registrering som aktör inom foderbranschen

Blanketter

Blanketter för foderkontroll

 • Primärproduktionsaktörens registrering som aktör inom foderbranschen (bl.a. gårdar)
 • Blanketter för läkemedelsfoder
 • Blanketter för biproduktförordningen och TSE-förordningen
 • Blanketter för ekokontrollsystemet inom foderbranschen
 • Årsanmälningsblanketter för aktörer inom foderbranschen
 • Blanketter för den inre marknaden och importen av foder

Laboratorietjänster

Undersökningar om foder

 

Fröproduktion

Elektroniska tjänster

Touko-tjänsten

 • Anmälan som näringsidkare inom fröbranschen

Blanketter

Tillstånd och anmälningar för fröproduktion

Laboratorietjänster

Laboratorietjänster för fröproduktion

 

Gödselfabrikat

Elektroniska tjänster

Touko-tjänsten

 • Anmälan om upptagande, ändring eller nedläggning av verksamheten

Blanketter

Anmälningar för gödselfabrikatbranschen

 • Ansökan om godkännande av anläggning
 • Ansökan om godkännande av lagringsanläggning
 • Ansökan om att foga en ny typbeteckning till den nationella förteckningen över typbeteckningar
 • Årsanmälningsblanketter

Laboratorietjänster

Undersökningar om gödsel

 

Import och export

Elektroniska tjänster

Traces-systemet

Ansökningstjänst för import- och exportlicens (Agrim ja Agrex)

Sundhetscertifikat för växter

Blanketter

Import från länder utanför EU

 • Ansökan om registrering (import och export)
 • Anmälan om ändringar i registeruppgifter
 • Ansökan om Agrim-importlicens

Import från EU

 • Anmälan om import (aktörens månatliga sammandrag över emottagna livsmedel av animaliskt ursprung från EU:s inre marknad)

Export utanför EU

 • Ansökan om registrering (import och export)
 • Anmälan om ändringar i registeruppgifter
 • Ansökan om Agrex-exportlicens

Privatkunder: import av souvenirer och resande av sällskapsdjur

 

Laboratorietjänster

Laboratorietjänster

 

Parti- och detaljförsäljning av växter

Elektroniska tjänster

Touko-tjänsten

 • Registrering i växtskyddsregistret
 • Ansökan om växtpass
 • Ansökan om rätt att använda ISPM15-märkning

Blanketter

Anmälan om karantänskadegörare

Anmälan om och godkännande av makroorganismer för biologisk bekämpning

Laboratorietjänster

Sektionen för växtskadegörare (laboratorium)

 

Plantmaterial

Elektroniska tjänster

Touko-tjänsten

 • Registrering i registret över växtskydds- och plantmaterial

 

Skogsodlingsmaterial

Elektroniska tjänster

Datasystemet MEVI

 • Uppdatering av uppgifter i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial
 • Anmälan om insamling av frö
 • Stambrev och OECD-certifikat för skogsodlingsmaterial
 • Anmälan om frö- och plantpartier som marknadsförts till andra EU-länder

Blanketter

Ansökan till registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial

 

Sorttestning och -registrering

Ansökan om sorters DUS-provning

Registrering av växtförädlarrätt

Registrering av ursprungsväxtsorter i växtsortslistan

Registrering av frukt- och bärväxtsorter i växtsortslistan

Registrering av sorter av jordbruksgrödor i växtsortslistan

 

Stöd

Elektroniska tjänster

E-tjänsten Vipu för ansökan om odlarstöd

E-tjänsten Hyrrä för ansökan om utvecklingsstöd för landsbygden

E-tjänsten Nekka för ansökan om skolprogramstöd

Blanketter

Ansökningsblanketter för odlarstöd

Ansökningsblanketter för företagsstöd

Ansökningsblanketter för EU:s livsmedelsbistånd och skolprogramstöd

 

Utlämnande av uppgifter

Blanketten för utlämnande av uppgifter

 

Utövning av veterinäryrket

Elektroniska tjänster

E-tjänsten för veterinärregistret

 • Anmälan om personliga kontaktuppgifter
 • Anmälan om gällande uppgifter och kontaktuppgifter om arbetsplats, befattning eller tjänst
 • Definiering av utlämnande av uppgifter för olika syften

Blanketter

Legitimation som veterinär

Behörighet för tjänsten som kommunalveterinär med stöd av en examen från EU/EES-länder

Studerandes rätt att utöva veterinäryrket

Temporärt och sporadiskt tillhandahållande av veterinärtjänster

 

Växtproduktion

Elektroniska tjänster

Touko-tjänsten

Viputjänsten

 • Ansökan om odlarstöd

Blanketter

Anmälan om karantänskadegörare

Laboratorietjänster

Sektionen för växtskadegörare (laboratorium)

Beställning av analyser för utsäde (laboratorium)

Undersökningar av spannmål (laboratorium)

Sidan har senast uppdaterats 10.1.2024