Tjänster

 

Djur

Djurtransport och djurförmedling

Foder

Renskadenämnden

Utövning av veterinäryrket

Veterinäsmedicinska skadenämnden

Uppgörande och behandling av begäran om utlåtande

Ekologisk produktion

Import och export

Laboratorietjänster

Livsmedel

Växter

Fröproduktion

Gödselfabrikat

Parti- och detaljförsäljning av växter

Plantmaterial

Touko-tjänsten

  • Registrering i registret över växtskydds- och plantmaterial

Skogsodlingsmaterial

Sorttestning och -registrering

Stöd

Utlämnande av uppgifter, Dataskydd

 

Sidan har senast uppdaterats 18.6.2024