Blanketter för stödansökan

Från och med år 2023 kan du ansöka om största delen av jordbrukarstöden endast i Viputjänsten. En pappersblankett kan endast användas om det inte finns någon e-tjänst för att anmäla uppgifterna på blanketten.

Jordbrukarblanketter

Utskrivbara blanketter

Elektronisk ansökan i Viputjänsten

 • 101B Stödansökan
 • 102B Stödansökans jordbruksskiftesblankett
 • 102C Ändringsblankett för basskiften
 • Ändring av åkerstödansökan
 • 139 Ansökan im nationella husdjurstöd
 • 215 Ekoförbindelse
 • 253 Avtal om skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet
 • 262 Avtal om skötsel av våtmark
 • 461 Anmälan om djurantal
 • 469 Höstanmälan
 • 472 Ersättning för djurens välbefinnande
 • 497 Ansökan om djurbidrag

Mjölkstöd

Trädgårdsstöd

Investeringsstöd för gårdar 2014–22 

Ansökan

Betalning

Andra stöd

Icke-produktiva investeringar

Interventionslagring

Sidan har senast uppdaterats 6.5.2024