Jordbruk

Aktuellt

22. mars 2023

Ansökningarna om investerings- och startstöd för jordbruket börjar i april

Ansökningarna om investerings- och startstöd för jordbruket börjar i april. Den första stödperioden för investerings- och startstöd är 3.4–10.5.2023, men ansökningar kan inte göras genast i början av…

Ansökningarna om investerings- och startstöd för jordbruket börjar i april

8. mars 2023

Förhöjningarna till produktionsstödet för mjölk betalas till mjölkgårdarna från och med 15.3.

Livsmedelsverket betalar förhöjningarna enligt de slutliga stödnivåerna för produktionsstödet för mjölk 2022 till mjölkgårdarna från och med 15.3.2023. Förhöjningen betalas i samband med de månatliga…

Förhöjningarna till produktionsstödet för mjölk betalas till mjölkgårdarna från och med 15.3.

23. februari 2023

Nya rådgivare godkänns för systemet för jordbruksrådgivningstjänster

Livsmedelsverket har öppnat en sökning för att välja nya rådgivare till systemet för jordbruksrådgivningstjänster. Man kan ansöka om godkännande som rådgivare i e-tjänsten Hyrrä. Ansökan är…

Nya rådgivare godkänns för systemet för jordbruksrådgivningstjänster

17. februari 2023

Mobilapplikation tas i bruk för ansökan om åkerstöd – Vipumobilen finns tillgänglig i appbutiken

Livsmedelsverket har publicerat en mobilapplikation för kommunikationen mellan jordbrukare och myndigheter. Appen kallas Vipumobilen. Jordbrukarna kan ladda ner Vipumobilen i appbutikerna Google Play…

Mobilapplikation tas i bruk för ansökan om åkerstöd – Vipumobilen finns tillgänglig i appbutiken

31. januari 2023

Villkoren för jordbrukarstöd förnyas – ansökningar öppna fram till mitten av juni

Den nya perioden för jordbrukspolitiken har börjat. Ansökningarna om jordbrukarstöd enligt de förnyade villkoren pågår som bäst i e-tjänsten Vipu ( https://vipu.ruokavirasto.fi ). Stöd kan endast…

Villkoren för jordbrukarstöd förnyas – ansökningar öppna fram till mitten av juni

23. januari 2023

Investeringarna i ladugårdar minskar – jordbrukarna investerar nu i energi

Gårdarnas investeringar i energiproduktion ökade i fjol för andra året i följd. NTM-centralerna finansierade energiinvesteringar till ett belopp av 31 miljoner euro, vilket är tre gånger mer än…

Investeringarna i ladugårdar minskar – jordbrukarna investerar nu i energi

23. december 2022

Stödrättigheterna frångås vid utgången av år 2022

Systemet med stödrättigheter slopas vid utgången av år 2022. I och med det upphör stödrättigheterna att finnas till och ha ett värde. Stödrättigheterna har inverkat på om jordbrukaren kan få…

Stödrättigheterna frångås vid utgången av år 2022

22. december 2022

Villkoren för avtal om uppfödning av lantraser har publicerats

De förbindelsevillkor som berättigar till ersättning i fråga om avtal om uppfödning av lantraser har publicerats. Avtalstiden börjar 1.1.2023. Målet för avtalen om uppfödning av lantraser är att…

Villkoren för avtal om uppfödning av lantraser har publicerats

21. december 2022

Villkoren i förbindelsen om ersättning för djurens välbefinnande har publicerats

De förbindelsevillkor som berättigar till ersättning för djurens välbefinnande har publicerats. Villkoren ändras i viss mån. Det är en bra idé att läsa dem noggrant, eftersom innehållet i åtgärderna…

Villkoren i förbindelsen om ersättning för djurens välbefinnande har publicerats

9. december 2022

Tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd är oförändrad våren 2023

Livsmedelsverket har publicerat tidtabellen för de stödutbetalningar som ska göras våren 2023. Mestadels är det restbelopp som ska betalas ut, eftersom de jordbrukarstöd som sökts 2022 till största…

Tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd är oförändrad våren 2023

8. december 2022

Första posten av 2022 års bidrag för nötkreatur och mjölkkor betalas ut fr.o.m. 15.12

Torsdag 15.12.2022 börjar Livsmedelsverket betala ut den första posten av EU:s nötdjursbidrag för år 2022. Livsmedelsverket meddelade i juni att den första bidragsposten var tänkt att betalas ut i…

Första posten av 2022 års bidrag för nötkreatur och mjölkkor betalas ut fr.o.m. 15.12

23. november 2022

EU:s direkta arealstöd och restbeloppet av kompensationsersättningen börjar betalas ut 9.12

Livsmedelsverket börjar betala ut EU:s direkta arealstöd för 2022 på fredag 9.12. Av de sammanlagda beloppen av grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare och bidrag för jordbruksgrödor…

EU:s direkta arealstöd och restbeloppet av kompensationsersättningen börjar betalas ut 9.12