Jordbruk

Aktuellt

26. september 2023

Stöd för renhushållning, biodling och växthusproduktion betalas ut i oktober

Livsmedelsverket inleder betalningen av stödet för biodling enligt antalet bisamhällen för 2023, stödet per djur för renhushållning samt slutbetalningen av stödet för växthusproduktion för 2023 den 12…

Stöd för renhushållning, biodling och växthusproduktion betalas ut i oktober

15. september 2023

Höstanmälan är nu en del av ansökan om åkerstöd – anmälningstiden flyttas till januari

Höstanmälan om växttäcke är från och med 2023 en del av ansökan om åkerstöd för största delen av gårdsbruksenheterna. Enligt förhandsuppgifterna skulle höstanmälan inledas i Viputjänsten i november…

Höstanmälan är nu en del av ansökan om åkerstöd – anmälningstiden flyttas till januari

15. september 2023

Jordbrukarna har svarat snabbt på begäran om utredning av satellituppföljningen – resultaten syns nu i Vipumobilen

Resultaten av begäran om utredning av satellituppföljningen syns nu för odlarna i Vipumobilen. Resultaten finns tillgängliga för begäran om utredning som har besvarats med ett fotografi. Största delen…

Jordbrukarna har svarat snabbt på begäran om utredning av satellituppföljningen – resultaten syns nu i Vipumobilen

8. september 2023

Utbetalning av investerings- och startstöd för jordbruket inleds under hösten

Under hösten kan jordbrukarna ansöka om utbetalning av investeringsstöd för jordbruk och startstöd för unga jordbrukare för stöd som beviljats detta år samt om tillstånd att lyfta räntestödslån.…

Utbetalning av investerings- och startstöd för jordbruket inleds under hösten

28. augusti 2023

Ansökan om åkerstöd kan korrigeras och kompletteras fram till den 2 oktober 2023 – en del av gårdarna har ännu inte ansökt om stöd

Från och med i år är det mer flexibelt än tidigare att ansöka om åkerstöd, då man vid behov kan göra ändringar i sin stödansökan under hela växtperioden. Ansökningstiden för stöden gick ut den 15 juni…

Ansökan om åkerstöd kan korrigeras och kompletteras fram till den 2 oktober 2023 – en del av gårdarna har ännu inte ansökt om stöd

17. augusti 2023

Begäran om utredning av satellituppföljningen öppnas för besvarande

Genom satellitbilder säkerställs att villkoren för åkerstöden iakttas. Med hjälp av bilderna granskas odlingen och växtlighetens utveckling. I oklara fall ger satellituppföljningen upphov till begäran…

Begäran om utredning av satellituppföljningen öppnas för besvarande

26. juni 2023

Förnyelsen av åkerstöden medförde satellituppföljning och möjlighet att korrigera ansökan

Iakttagande av villkoren för åkerstöd säkerställs från och med i sommar med hjälp av satellitbilder. Med hjälp av bilderna granskas odlingen och växtlighetens utveckling på de åkerskiften för vilka…

Förnyelsen av åkerstöden medförde satellituppföljning och möjlighet att korrigera ansökan

26. juni 2023

Skyddszonernas kartnivåer preciserades i Viputjänsten

Kartnivån för skyddszoner i Viputjänsten har uppdaterats. Efter uppdateringen syns på Viputjänstens kartnivå cirka 4 000 hektar ny areal som duger som skyddszon. Vid ansökan om åkerstöd uppgavs cirka…

Skyddszonernas kartnivåer preciserades i Viputjänsten

21. juni 2023

Beslutsfattandet om investerings- och startstöd för jordbruket inleds

NTM-centralerna inleder beslutsfattandet om investeringsstöd för jordbruket och startstöd för unga jordbrukare från och med i dag. NTM-centralerna fattar först beslut om ansökningar som inkommit under…

Beslutsfattandet om investerings- och startstöd för jordbruket inleds

21. juni 2023

Vad ska man göra med växtbestånd som lider av torka?

På grund av den varma och regnfria våren kan odlingsväxterna lida av torka. Ett villkor för att erhålla åkerstöd är att man odlar enligt god jordbrukarsed, även i sådana fall att torkan har förstört…

Vad ska man göra med växtbestånd som lider av torka?