Jordbruk

Aktuellt

1. juli 2024

Satellituppföljning ger flexibilitet i ansökan om åkerstöd

Genom satellitbilder säkerställs att villkoren för åkerstöden iakttas. Med hjälp av bilderna granskas odlingen och växtlighetens utveckling på de åkerskiften för vilka jordbrukarna har ansökt om stöd.…

Satellituppföljning ger flexibilitet i ansökan om åkerstöd

24. juni 2024

Stöden tryggar det finländska jordbruket

På de finländska åkrarna växer i år huvudsakligen bekanta växter som utgör grunden för vår livsmedelstrygghet. I Finland odlas mest fodervall, havre och korn. Antalet jordbrukare är något färre än…

Stöden tryggar det finländska jordbruket

18. juni 2024

Tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd har publicerats

Livsmedelsverket har publicerat en målinriktad tidtabell för utbetalningen av jordbrukarstöd hösten 2024. Utbetalningstidpunkterna presenteras på månadsnivå. Jordbrukarstöden betalas ut enligt samma…

Tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd har publicerats

7. juni 2024

Sista jordbrukarstöden för 2023 betalas ut från och med 20.6.2024

Livsmedelsverket börjar betala ut slutbetalningarna för 2023 års grundläggande inkomststöd, omfördelningsinkomststöd, inkomststöd för unga jordbrukare, bidrag för stärkelsepotatis, bidrag för…

Sista jordbrukarstöden för 2023 betalas ut från och med 20.6.2024

22. maj 2024

Restbeloppen av jordbrukarstöden utbetalas till gårdsbruksenheterna i juni

I juni betalar Livsmedelsverket ut jordbrukarstöd för 2023 enligt följande: transportstöd för sockerbeta (100 %) restbeloppet av miljöersättningen (cirka 15 %) samt hela ersättningen för åtgärder för…

Restbeloppen av jordbrukarstöden utbetalas till gårdsbruksenheterna i juni

15. maj 2024

Jordbrukarstöd betalas ut i maj

I maj betalar Livsmedelsverket ut jordbrukarstöd för 2023 enligt följande: slutbetalning av kompensationsersättning (cirka 5 % av ersättningens totala belopp) slutbetalning av miljöavtal (cirka 15 %)…

Jordbrukarstöd betalas ut i maj

6. maj 2024

Ansökan om åkerstöd har börjat

Jordbrukarna kan ansöka om åkerstöd i e-tjänsten för jordbrukare Vipu ( https://vipu.ruokavirasto.fi ) 6.5–18.6.2024.   Villkoren för stöden finns samlade i ansökningsguiden om åkerstöd, som finns på…

Ansökan om åkerstöd har börjat

12. april 2024

Stöd för investeringar i våtmarker och fåror kan sökas fram till 30.6.2024

Ansökan om stöd för investeringar i våtmarker och fåror har påbörjats i e-tjänsten Hyrrä ( https://hyrra.ruokavirasto.fi ). Stöd för dessa icke-produktiva investeringar kan sökas fram till 30.6.2024.…

Stöd för investeringar i våtmarker och fåror kan sökas fram till 30.6.2024

11. april 2024

Basskiftesändringar kan nu göras i Viputjänsten

Jordbrukare kan nu göra basskiftesändringar i e-tjänsten Vipu ( https://vipu.ruokavirasto.fi ). Till basskiftesändringarna hör sammanslagningar, indelningar och skapande av nya basskiften. Om det på…

Basskiftesändringar kan nu göras i Viputjänsten

11. april 2024

Rådgivarregistret har förnyats

Livsmedelsverkets rådgivarregister har förnyats till sitt tekniska genomförande. Det förnyade registret finns på webben på adressen www.livsmedelsverket.fi/radgivarregister . Jordbrukarna kan beställa…

Rådgivarregistret har förnyats