Jordbruk

Aktuellt

12. april 2024

Stöd för investeringar i våtmarker och fåror kan sökas fram till 30.6.2024

Ansökan om stöd för investeringar i våtmarker och fåror har påbörjats i e-tjänsten Hyrrä ( https://hyrra.ruokavirasto.fi ). Stöd för dessa icke-produktiva investeringar kan sökas fram till 30.6.2024.…

Stöd för investeringar i våtmarker och fåror kan sökas fram till 30.6.2024

11. april 2024

Basskiftesändringar kan nu göras i Viputjänsten

Jordbrukare kan nu göra basskiftesändringar i e-tjänsten Vipu ( https://vipu.ruokavirasto.fi ). Till basskiftesändringarna hör sammanslagningar, indelningar och skapande av nya basskiften. Om det på…

Basskiftesändringar kan nu göras i Viputjänsten

11. april 2024

Rådgivarregistret har förnyats

Livsmedelsverkets rådgivarregister har förnyats till sitt tekniska genomförande. Det förnyade registret finns på webben på adressen www.livsmedelsverket.fi/radgivarregister . Jordbrukarna kan beställa…

Rådgivarregistret har förnyats

9. april 2024

Förskott på stöd för växthusproduktion, nationella husdjursstöd och lagringsstöd för trädgårdsprodukter betalas i april

Livsmedelsverket betalar i april stöd för växthusproduktion, nationella husdjursstöd och lagringsstöd för trädgårdsprodukter. Av stödet för växthusproduktion betalas förskott på stödet för 2024. I…

Förskott på stöd för växthusproduktion, nationella husdjursstöd och lagringsstöd för trädgårdsprodukter betalas i april

25. mars 2024

Ändringar i anmälan om djurantal kan göras 25.3–12.4.2024

Jordbrukaren kan korrigera de slaktuppgifter i anslutning till ersättning för djurens välbefinnande som anmälts i anmälan om djurantal 2023 fram till den 12 april. Möjligheten till ändringar gäller…

Ändringar i anmälan om djurantal kan göras 25.3–12.4.2024

18. mars 2024

Satelliterna följer nu åkrarnas växttäcke

Satellituppföljningen av jordbrukarstöden utvidgas i vår. Med hjälp av satellitbilder granskar man om odlarna har bevarat växttäcket vintertid på sina åkrar i enlighet med villkoren. Jordbrukarna har…

Satelliterna följer nu åkrarnas växttäcke

14. mars 2024

Granskningen av avtalen om skötsel av jordbruksnatur och landskap framskrider

I fjol ansökte man om 1 696 skötselavtal för jordbruksnatur och landskap för sammanlagt 31 757 hektar. Med hjälp av avtalen bevaras eller främjas områdets mer värdefulla natur- eller landskapsvärden…

Granskningen av avtalen om skötsel av jordbruksnatur och landskap framskrider

13. mars 2024

Investeringsstöd för att skydda pälsdjursfarmer mot fågelinfluensa kan sökas från och med 16 mars

Pälsdjursfarmer kan från och med den 16 mars 2024 ansöka om investeringsstöd för jordbruk för anskaffning och installation av nät eller annat material som skyddar mot fågelinfluensa. Stödet söks i…

Investeringsstöd för att skydda pälsdjursfarmer mot fågelinfluensa kan sökas från och med 16 mars

11. mars 2024

Förhöjningarna till produktionsstödet för mjölk betalas till mjölkgårdarna från och med 13.3.

Livsmedelsverket betalar förhöjningen enligt de slutliga stödnivåerna för nordliga produktionsstödet för mjölk 2023 till mjölkgårdarna från och med 13.3.2024. Förhöjningen betalas i samband med den…

Förhöjningarna till produktionsstödet för mjölk betalas till mjölkgårdarna från och med 13.3.

8. mars 2024

Miljöförbindelsens webbutbildning är öppen

Jordbrukarna kan nu avlägga miljöförbindelsens webbutbildning. Utbildningen gäller gårdar som vid ansökan om åkerstöd 2023 har valt åtgärden klimat- och miljöutbildning för sin miljöförbindelse.   Man…

Miljöförbindelsens webbutbildning är öppen