Nyhetsbrev till jordbrukarna

Vi skickar nyhetsbrev om aktuella stödfrågor till jordbrukarna.

Alla gårdens delaktiga som har uppgett sin e-postadress får nyhetsbrevet.

Du kan beställa nyhetsbrevet genom att uppge din e-postadress i Viputjänsten

Skickade nyhetsbrev till jordbrukarna

2024

11.6.2024: Sista jordbrukarstöden för 2023 betalas ut från och med 20.6.2024 | Är din ansökan om åkerstöd redan i skick? 

28.5.2024: Är din ansökan om åkerstöd redan i skick?Resten av djurstöden betalas i juni | Referensdag för slaktlamm och slaktkillingar är lördag 1.6 (skickades till djurgårdar)

20.5.2024: Du låter väl inte bli att reagera på begäran om utredning? (Skickades bara till jordbrukaren som har öppna begäranden om utredning)

14.5.2024: Undvik onödiga påföljder för åkerstöd

6.5.2024: Tips för ansöka om åkerstöd

16.4.2024: Du känner väl till ändringarna i lagen om djurvälfärd | Kontroller som görs på plats pågår (skickats till djurgårdar)

11.4.2024: Sista begärandena om utredning skickas 16.4 och 2.5 – lättnader för fotograferingen av våråkrar

18.3.2024: Tips för vårens begäran om utredning

8.3.2024: Nu är det dags för en webbutbildning om miljöförbindelsen

1.3.2024: Tips för miljöavtalet (skickats till gårdar som ingått miljöavtal)

19.2.2024: Förblev en åtgärd inom stödet för miljösystem eller miljöersättningen oansökt i fjol?Ansök nu: nordligt husdjursstöd, avtal om uppfödning av lantraser och kompletterande ansökan för åkerstöd (skickats till djurgårdar)

1.2.2024: Beakta växtföljden i odlingsplanen | Dra nytta av uppgifter om stöd som betalats ut 2023 (skickats till växtodlingsgårdar) | Utbetalningen av bidrag för nötkreatur inleds 8.2 | Beakta växtföljden i odlingsplanen (skickats till djurgårdar)

26.1.2024: Nyhetsbrev till djurgårdar: Du kan ännu ansöka om ersättning för djurens välbefinnande | Kom ihåg referensdagen 31.1 (skickats till djurgårdar)

15.1.2024: Gör höstanmälan i Viputjänsten senast 8.2.2024

8.1.2024: Ansökningar om djurstöd är öppna | Kom ihåg referensdagar (skickats till djurgårdar)

2023

28.12.2023: Läs villkoren för ansökan om djurstöd (skickats till djurgårdar)

12.12.2023: Höstanmälan närmar sig (skickats till växtodlingsgårdar) | Vilka djurstöd kan du söka år 2024? (skickats till djurgårdar)

21.11.2023: Stöd för utbetalning (skickats till växtodlingsgårdar) | Ansökningstiden för djurstöd närmar sig (skickats till djurgårdar)

31.10.2023: Sök om lagrinsstöd för trädgårdsprodukter i Viputjänsten (skickats till gårdar som sökte stöden år 2022)

25.10.2023: Utbetalningen av jordbrukarstöden för slutet av året avancerar planenligt

25.9.2023: Du kommer väl ihåg ändringarna i utbetalningstidtabellen?

1.9.2023: Paus för svarandet av begäran om utredning 1–10.9.2023 (skickats till gårdar som har öppna begäran om utredning 1.9)

28.8.2023: I Vipumobilen nu

17.8.2023: Gör så här när du får en begäran om utredning

28.6.2023: Vipumobilen: viktiga korn av kunskap

16.6.2023: Satellituppföljningen och övervakningen av åkerstöden inleds – du kan ännu korrigera din ansökan

8.6.2023: Kom ihåg viktiga datum för åkerstöden

26.5.2023: Tips om växtföljden och för ansökan om åkerstöd

17.5.2023: Årets andra referensdag för slaktlamm och slaktkillingar är 1.6.

10.5.2023: Ansökningen av förnyade åkerstöd har öppnats i Viputjänsten

26.4.2023: Höstens utbetalningstidtabell har publicerats – förskott på miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion betalas ut i november

12.4.2023: Övervakningen av djurstöden uppdaterades i enlighet med stödvillkoren

31.3.2023: Grundvillkoret för jordbrukarstöden är nu villkorlighet – bekanta dig med de nya kraven

27.2.2023: Mobilapplikation tas i bruk för ansökan om åkerstöd – Vipumobilen finns tillgänglig i din appbutik

31.1.2023: Hur mycket åkerstöd betalas ut? | Tio tips om åkerstöd

4.1.2023: Ansökningsanvisningar för djurbidrag har publicerats – ansökningstiden inleds den 9 januari 2023 (skickats till djurgårdarna)

2022

22.12.2022: De första villkoren för djurstöd har publicerats (skickats till djurgårdarna)

15.12.2022: Djurstöden förnyas: information om ansökningstider (skickats till djurgårdarna)

7.12.2022: Grundstödet och förgröningsstödet betalas ut från och med 9.12

29.11.2022: Djurstöden stöps om – hur kan du förbereda dig på omändringen? (skickats till djurgårdarna)

15.11.2022: Satellituppföljning ersätter åkerövervakningarna

8.11.2022: Utbetalningen av stöd fortsätter i november

20.10.2022: Djurstöden förnyas nästa år – vad förändras? (skickats till djurgårdarna)

7.10.2022: Utbetalningstidtabellen för 2023-2028 har publicerats

22.9.2022: Förbered dig på jordbruksstödsreformen

31.8.2022: Stöd betalas ut i september–oktober, du kan lämna in höstanmälan 15.9–27.10.

8.8.2022: Krisstöd till jordbruket får sökas fram till 18.8.2022 (skickats till de gårdar i stödregion AB som år 2021 ansökte om stöd för växthusproduktion, lagringsstöd för trädgårdsprodukter eller från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning)

29.6.2022: Djurbidragen för i år betalas ut i början av 2023

14.6.2022: Övervakningen av åkerstöd börjar, stödens restbelopp betalas ut i juni, huvudstödansökan slutar 15.6

20.5.2022: Bered dig på störningar i autentiseringen - skicka in din stödansökan i god tid

26.4.2022: Tips när du gör upp stödansökan

11.4.2022: Tips på hur du förbereder dig på övervakning

29.3.2022: Kriget i Ukraina inverkar på jordbruket - möjlighet till krisstöd utreds

23.3.2022: Kontrollera registeruppgifterna om djur senast 30.3 – fel i uppgifterna utgör ett hinder för att få bidrag (skickats till de gårdar som har ansökt om EU:s djurbidrag för år 2022)

17.3.2022: Nästa år stöps jordbruksstöden om – vad förändras?

8.3.2022: Merparten av stöden för 2022 betalas ut i höst

9.2.2022: Ansökan om djurbidrag börjar – läs de nya villkoren noggrant

27.1.2022: Ansökan om djurbidrag börjar 10.2 - villkoren skärps (till de gårdar som år 2021 hade en gällande anmälan om deltagande i djurbidragen)

26.1.2022: Fjolårets uppgifter om utbetalningar i Viputjänsten

24.1.2022: Ansökan om djurbidrag fördröjs (till de gårdar som år 2021 hade en gällande anmälan om deltagande i djurbidragen)

2021

1.12.2021: EU:s direktstöd betalas ut från och med torsdag 9.12

28.10.2021: Miljöersättning, nationella åkerstöd och ersättning för djurens välbefinnande betalas i november (till de gårdar som år 2021 hade en gällande anmälan om deltagande i djurbidragen)

14.10.2021: Stödsystemet för djurbidrag ändras – i fortsättningen ska bidragen sökas varje år

29.9.2021: Förskotten börjar betalas ut 7.10, höstanmälningarna pågår i Vipu

31.8.2021: Stöd betalas ut i september-oktober, förskotten på jordbrukarstöd höjs

9.8.2021: Sök stöd för renhushållning i nätet (till de sökande av stöd för renhushållning)

14.6.2021: Den samlade stödansökan slutar 15.6 – är din ansökan redan i skick?

24.5.2021: Ansök om stöd för biodling i e-tjänsten Vipu (till de sökande av stöd för biodling)

21.5.2021: Resten av stöden betalas ut i juni

26.4.2021: Tips för den samlade stödansökan

6.4.2021: Så här undviker du onödiga påföljder för miljöersättningen

25.3.2021: Ansökningsguiden har publicerats, den samlade stödansökan börjar 26.4

23.2.2021: Höstens utbetalningstidtabell har publicerats – stöden betalas enligt normal tidtabell stöden betalas enligt normal tidtabell

18.1.2021: Förnyade uppgifter om utbetalningar i Viputjänsten

2020

9.12.2020: EU:s direktstöd betalas ut fr.o.m. 10.12

3.11.2020: Betalningen av förskott fortsätter i november

1.10.2020: Utbetalningen av kompensationsersättning började

4.9.2020: Stöd betalas ut i september–oktober

10.8.2020 Sök stöd för renhushållning på nätet (till de sökande av stöd för renhushållning)

15.6.2020: Nyhetsbrev till jordbrukarna: Huvudstödansökan slutar 15.6

8.6.2020: Stödövervakningen börjar i mitten av juni – coronapandemin inverkar på kontrollbesöken

26.5.2020: Resten av stöden betalas ut i juni

13.5.2020: Ansök om stöd för biodling i e-tjänsten Vipu (till de sökande av stöd för biodling)

27.4.2020: Samlade stödansökan har börjat – på grund av undantagstillståndet bör stöden sökas i god tid

27.3.2020 Hur inverkar coronavirusepidemin på stöden?

23.3.2020: Sänd Vipu-ansökan om transportstöd för sockerbeta i god tid – ansökningstiden går ut 27.3 (till de sökande av transportstöd för sockerbeta)

28.2.2020: Höstens utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd har publicerats – det mesta av stöden för år 2020 betalas under ansökningsåret

21.1.2020: Uppgifterna om stöd som betalades i fjol finns i Vipu – inget stödsammandrag postas längre

2019

5.12.2019: EU:s direktstöd och nationella åkerstöd betalas i december

6.11.2019: Förskott på miljö- och djurvälfärdsersättningar betalas ut i november

3.10.2019: Betalningen av kompensations- och ekoersättning började

30.8.2019: Förskotten på kompensationsersättning, miljöersättning och ekoersättning höjs

20.6.2019: Elektronisk ansökan om stöd för biodling har börjat (till de sökande av stöd för biodling)

13.6.2019: Restbeloppen av stöden betalas ut i juni

5.6.2019: Ansök elektroniskt om stöd för biodling (till de sökande av stöd för biodling)

4.6.2019: Tips på hur du förbereder dig på åkerövervakning

22.5.2019: Restbelopp av jordbrukarstöd betalas ut i juni

29.4.2019: Tips för stödansökan

9.4.2019: Tilläggsstöd, nationella husdjursstöd, växthusstöd och miljöavtal börjar betalas ut i april

15.2.2019: Höstens utbetalningstidtabell har publicerats

25.1.2019: Uppgifter om fjolårets utbetalda stöd i Vipu

2018

11.12.2018: Utbetalningen av EU:s direktstöd, nötdjursbidrag och tilläggsstöd börjar 13.12

30.10.2018: Förskott på miljöersättningen betalas fr.o.m. 15.11

5.10.2018: Utbetalningen av förskott har börjat

12.9.2018: Tips för att göra upp höstanmälan i Viputjänsten

14.8.2018: Högre förskott på kompensationsersättning, miljöersättning och ekoersättning

11.6.2018: Den samlade stödansökan avslutas 15.6 – skicka in din ansökan i god tid

15.5.2018: Är dina åkerrenar i skick?

27.4.2018: Tiden för inlämning av kvalitetstestet för åkerjord har förlängts till torsdagen 3.5

16.4.2018: Den samlade stödansökan har börjat

22.3.2018: Sista datumet för att lämna in kvalitetstestet för åkerjord närmar sig

13.3.2018: Ansök om stöd för svin- och fjäderfähushållning senast 23.3.2018 (endast till de gårdar som ansökte om stöd för svin- och fjäderfähushållning)

16.2.2018: Höstens utbetalningstidtabell har publicerats

16.1.2018: Stödsammandraget kommer vecka 6 – uppgifterna finns redan nu i Viputjänsten

2017

14.12.2017 Utbetalningen av EU:s direktstöd började

16.11.2017 Miljöersättningen har börjat betalas ut

26.10.2017 Har du ännu inte lämnat in din höstanmälan?

5.10.2017 Gör höstanmälan för miljöersättning i Vipu under oktober månad

14.9.2017 Snart kan du lämna in höstanmälan och kvalitetstest av åkerjord

20.6.2017 Det är skäl att börja göra kvalitetstestet av åkerjord redan nu

30.5.2017 Ansökningstiden för jordbrukarstöd går ut 15.6 i Vipu

2.5.2017 Stödansökan är öppen i Viputjänsten

4.4.2017 Nu kan du göra skiftesändringar i Viputjänsten

7.3.2017 Ansök senast 17.3.2017 om utbetalning av stöd för minskad mjölkproduktion (endast till mjölkgårdar som ansökte om stöd för att minska mjölkproduktionen under perioden 1.11.2016-31.1.2017)

24.2.2017 Avlägg utbildningen för miljöersättning före slutet av april

10.2.2017 Gör anmälan om 2016 års djurantal senast 15.2.2017 (endast till djurgårdar)

2.2.2017 Ansök senast 14.2.2017 om utbetalning av stöd för minskad mjölkproduktion (endast till mjölkgårdar som ansökte om stöd för att minska mjölkproduktionen under perioden 1.10.2016–31.12.2016)

20.1.2017 Ansök om ersättning för djurens välbefinnande i Viputjänsten senast 31.1

2016

20.12.2016 Anpassningsstödet till mjölkproducenter betalas ut till fullt belopp (endast till de sökande av extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter)

13.12.2016 Jordbrukarstöd betalas från och med 13.12

7.12.2016 Sök anpassningsstöd för mjölkproduktion senast 9.12 (endast till mjölkgårdar)

18.11.2016 Utbetalningen av förskott på miljöersättningen har börjat

26.10.2016 Gör höstanmälan för miljöersättning senast 31.10.

19.10.2016 Stöd för minskad mjölkproduktion betalas inte till fullt belopp (endast till mjölkgårdar som ansökte om stöd för att minska mjölkproduktionen under perioden 1.11.2016–31.1.2017)

6.10.2016 Gör höstanmälan för miljöersättning i Vipu under oktober månad

30.9.2016 Beloppet av stöd för minskad mjölkproduktion preciserades (endast till mjölkgårdar som ansökte om stöd för att minska mjölkproduktionen under perioden 1.10.2016–31.12.2016)

19.9.2016 Höjda förskottsbetalningar av stöd för 2016

12.9.2016 Stöd för minskning av mjölkproduktionen får sökas – ansökningstiden går ut 21.9.2016 klockan 13 (endast till mjölkgårdar)

1.9.2016 Tiden för miljöersättningens höstanmälan närmar sig

22.6.2016 Stödansökan avslutades, men Vipu betjänar året om

10.6.2016 Skicka in din stödansökan i tid – ansökningstiden i Vipu utgår 15.6

9.6.2016 Sök utbetalning av ersättningen för djurens välbefinnande på blankett 409

27.5.2016 Skicka in stödansökan i Viputjänsten senast 15.6

9.5.2016 Ansökan om jordbrukarstöd framskrider i Viputjänsten – ansökningstiden pågår fram till 15.6

14.4.2016 Nu kan du göra skiftesändringar i Viputjänsten

30.3.2016 Vårens stödansökan öppnas stegvis

10.3.2016 Jordbrukets stödsystem i ett brytningsskede

1.3.2016 Tidtabellen för betalning av jordbrukarstöd våren 2016 har preciserats

4.2.2016 Gör anmälan om 2015 års djurantal senast 15.2.

15.1.2016 Anmäl djurantalen för 2015 i Viputjänsten senast 15.2.2016

2015

22.12.2015 Lindrigare villkor för EU:s djurbidrag år 2015

3.12.2015: Utbetalningen av jordbrukarstod fortsätter i december

6.11.2015 Utbetalningen av miljöersättning börjar vecka 48

26.10.2015¨Kom ihåg att göra höstanmälan för miljöersättning senast 30.10

8.10.2015 Svenskspråkiga kunders betalningsmeddelanden skickades i misstag på finska

28.9.2015 Den första raten av kompesationsersättningen betalas ut nästa vecka

4.9.2015 Höstanmälningarna flyttas till oktober

8.6.2015 Anmäl ändringarna i såningsarealerna i Viputjänsten senast 15.6

5.5.2015 E-ansökan om jordbrukarstöd pågår i Viputjänsten till 12.5

29.4.2015 Ändring i statsrådets förordning och förbindelsevillkoren som gäller miljöersättning 2015: Hur förgröningsstödets krav inverkar på betalningen av miljöersättning i Nyland och Egentliga Finland

17.4.2015 Ansökan om jordbrukarstöd är öppen i Viputjänsten

8.4.2015 Nytt i fråga om djurstöd och -bidrag

24.3.2015 Jordbrukarstöd kan sökas till den 12 maj

13.3.2015 Basskiftena i skick via Viputjänsten

5.3.2015 Svingårdar kan söka krisstöd för svinhushållning fram till 23.3

27.2.2015 Kom ihåg att söka EU-krisstöd till mjölkproducenter senast 9.3

16.2.2015 Stöd för växthusproduktion kan sökas 

Sidan har senast uppdaterats 11.6.2024