Undersökningar om gödsel

Tjänster

Undersökningar om gödsel i Livsmedelsverket

pelto.png

Gödselfabrikat är oorganiska och organiska gödsel, kalkningsmedel, jordförbättringsmedel, gödslade växtunderlag samt mikrobprodukter.

Undersökningar av gödselfabrikat koncentreras på kemiska analyser både analyser av organismer och föroreningar.

Analytik

Analyserna av gödselfabrikat säkrar att produkterna uppfyller bestämmelserna. För gödselfabrikat som tillverkats i hemlandet och dem från andra marknader undersöks sammansättningarna med kemiska och mikrobiologiska metoder.

Den nationella tillsynsplanen

Analyserna utförs för verkställande av den nationella tillsynsplanen som kundservice, för Livsmedelsverkets gödselkontroll, och för företagare i gödselbranschen för deras egenkontroll, samt för övriga privata kunder.