Märkning och registrering av djur

Det finns några tillgånglighetsbrister i blanketterna.

Till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret anmäls djurhållningsplatserna var djur hålls samt djurhållningen i frågavarande djurhållningsplats. Anmäl djurhållning och djurhållningsplatser samt eventuella ändringar i registeruppgifterna och avslutande av djurhållningen med blanketter till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet (eller elektroniskt på adressen https://epr.ruokavirasto.fi). 

 

Med djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst kan du anmäla även kadaverplatserna och enligt djurens välfärds anmälningspliktig djurhållning. Om du anmäler dessa med blankett ska de riktas till den kommunala veterinären (kadaverplatser) och regionförvaltningsverket (anmälningspliktig djurhållning).

 

OBS! Formulär som skickas med post eller e-post måste vara undertecknade.

Ovannämnda blanketter kan även användas som ett identifikationsintyg som avses i lagstiftningen

 

Blanketter för anmälningar till får- och getregistret.

Övriga blanketter och anvisningar

 

Andra blanketter och guider

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 5.10.2023