Touko-tjänsten

Touko är Livsmedelsverkets elektroniska tjänst där du kan

 • registrera dig som foder-, gödsel-, utsädesföretagare
 • registrera dig i växtskydds- och plantmaterialregistret och ansöka om rätt att använda växtpass och ISPM 15-märkning
 • anmäla förändringar i verksamheten.

Via Touko ser du

 • utsädeslaboratoriets undersökningsintyg och utsädesenhetens beslut om certifiering och odlingsgranskningar 
 • foderkontrollens undersökningsintyg, beslut och andra dokument
 • gödselkontrollens undersökningsintyg, beslut och andra dokument
 • inspektionsprotokoll, undersökningsintyg, beslut och registerutdrag angående växthälsa.

För närvarande kan alla odlare inte ta tjänsten i bruk.

Touko-tjänsten finns på adressen https://touko.ruokavirasto.fi. Tjänsten fungerar bäst med de nyaste versionerna av webbläsarna Chrome, Firefox och Safari. Internet Explorer 11 stöds också i någon mån.

Mer information om E-tjänsten Touko inom ekokontrollen

Så här gör du en Suomi.fi-fullmakt

Innan du kan logga in till Touko-tjänsten måste du ha en fullmakt given av företagets officiella representant i Suomi.fi-tjänsten.

 1. Kontrollera att ditt företags uppgifter i handelsregistret (www.prh.fi), föreningsregistret eller FODS (tietopalvelu.ytj.fi) är korrekta: din rätt att teckna företagets namn är införd i registret. 
  Om organisationen inte är införd i handelsregistret, föreningsregistret eller FODS (till exempel kommuner, läroanstalter, församlingar och vissa föreningar), kan fullmakten göras upp i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Anvisningar. Om det i föreningens stadgar har bestämts att två personer tillsammans ska teckna föreningens namn, ska undertecknarna göra upp fullmakten i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.
 2. Logga in på www.suomi.fi med dina egna bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 3. Välj Fullmakter i menyn upptill.
 4. Välj fullmaktstyp: ärendefullmakt eller fullmaktsrätt. Med ärendefullmakt ger du en annan person rätt att uträtta ärenden för ditt företags räkning. Ge fullmaktsrätt, om du vill att den person du befullmäktigat ska kunna ge fullmakt till fler personer att uträtta ärenden för ditt företags räkning.
 5. Ge uppgifterna om den person som du befullmäktigar: efternamn, förnamn eller tilltalsnamn och personbeteckning.
 6. Välj som kundkategori: Naturresurser, djur och växter. Välj någon av följande som fullmaktskod:

  Anmäl, titta på och ändra uppgifter i anslutning till verksamhet i växtskyddsbranschen: Den som ges den här fullmakten kan anmäla, titta på och ändra uppgifter i anslutning till verksamhet i växtskyddsbranschen.
  Registrering av gödselföretagare och tillsynsuppgifter: Den som ges den här fullmakten kan anmäla, ändra och titta på uppgifter i anslutning till verksamhet i gödselbranschen.
  Registrering av foderföretagare och tillsynsuppgifter: Den som ges den här fullmakten kan anmäla, ändra och titta på uppgifter i anslutning till verksamhet i foderbranschen.
  Anmäl, titta på och ändra uppgifter i anslutning till verksamhet i utsädesbranschen: Den som ges den här fullmakten kan anmäla, titta på och ändra uppgifter i anslutning till utsädesbranschen beträffande t.ex. anmälningsblanketter, ändringar, tillstånd, undersökningsintyg och beslut.

 7. Bestäm fullmaktens giltighetstid. Utgångsvärdet är att fullmakten är giltig i fem år, men vid behov kan du ange en kortare eller längre giltighetstid.
 8. Kontrollera uppgifterna i fullmakten och bekräfta den

FöretagsFinlands telefontjänst hjälper

FöretagsFinlands telefontjänst hjälper dig att ta Suomi.fi-fullmakten i bruk: tel. 0295 020 500 (lna/msa), vardagar klo 9.00–16.15. Mera information i FöretagsFinlands telefontjänst

Mera information och respons om tjänsten per e-post:
touko@ruokavirasto.fi


Branschvisa frågor:
Foderkontroll: överinspektör Sani Sampolahti, sani.sampolahti@ruokavirasto.fi
Utsädescertifiering: sektionschef Ritva Vallivaara-Pasto, ritva.vallivaara-pasto@ruokavirasto.fi
Gödselkontroll: överinspektör Marja Lehtolainen, marja.lehtolainen@ruokavirasto.fi
Växthälsa: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 19.6.2023