Touko-tjänsten

Touko är Livsmedelsverkets elektroniska tjänst med vilken du kan registrera dig, göra anmälningar och ansöka samt se uppgifter, intyg och beslut om bland annat de ämnen som beskrivs nedan:

Via Touko ser du:

 • utsädeslaboratoriets undersökningsintyg och utsädesenhetens beslut om certifiering och odlingsgranskningar 
 • foderkontrollens undersökningsintyg, beslut och andra dokument
 • gödselkontrollens undersökningsintyg, beslut och andra dokument
 • inspektionsprotokoll, undersökningsintyg, beslut och registerutdrag angående växthälsa.
 • Om du har rätt att teckna företagets namn i handelsregistret eller YTJ, kan du i ditt företags namn sköta ärenden direkt i Tukko-ärenden i företagets namn utan separata fullmakter.

  • Om du vill bemyndiga en person som inte har rätt att teckna din organisations namn, gör fullmakterna i tjänsten Suomi.fi. Se instruktionerna nedan.

  • För närvarande kan alla odlare inte ta tjänsten i bruk.

 • Touko-tjänsten finns på adressen https://touko.ruokavirasto.fi
  • Välj språk och företagskund.
  • Logga in med dina egna bankkoder (alltså inte med företagskoder) eftersom tjänsten verifierar din identitet.
  • Välj det företag vars information du vill behandla.
  • Klicka på Bekräfta och fortsätt till tjänsten.
  • Du ser bara ärendeuppgifter från ett företags kontor (meddelanden/övervakningsdokument) på en gång. Du kan byta det verksamhetsställe som är föremål för tjänsten enligt anvisningarna nedan på sidan.

 

 • Om ärenden i Touko i namnet på en organisation som hör till handelsregistret och där endast en person har rätt att teckna namn, gör fullmakterna i tjänsten Suomi.fi.
 • Om organisationen inte är införd i handelsregistret, föreningsregistret eller FODS (till exempel kommuner, läroanstalter, församlingar och vissa föreningar), kan fullmakten göras upp i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigandeAnvisningar.  

Innan du kan logga in till Touko -tjänsten måste du ha en fullmakt given av företagets officiella representant i Suomi.fi-tjänsten.

 1. Kontrollera att ditt företags uppgifter i handelsregistret (www.prh.fi), föreningsregistret eller FODS (tietopalvelu.ytj.fi) är korrekta: din rätt att teckna företagets namn är införd i registret. 

 2. Logga in på www.suomi.fi med dina egna bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 3. Välj Fullmakter i menyn upptill.
 4. Välj fullmaktstyp: ärendefullmakt eller fullmaktsrätt. Med ärendefullmakt ger du en annan person rätt att uträtta ärenden för ditt företags räkning. Ge fullmaktsrätt, om du vill att den person du befullmäktigat ska kunna ge fullmakt till fler personer att uträtta ärenden för ditt företags räkning.
 5. Ge uppgifterna om den person som du befullmäktigar: efternamn, förnamn eller tilltalsnamn och personbeteckning.
 6. Välj som kundkategori: Naturresurser, djur och växter.
 7. Välj någon av följande som fullmaktskod:
  • Anmäl, titta på och ändra uppgifter i anslutning till verksamhet i växtskyddsbranschen: Den som ges den här fullmakten kan anmäla, titta på och ändra uppgifter i anslutning till verksamhet i växtskyddsbranschen.
  • Registrering av gödselföretagare och tillsynsuppgifter: Den som ges den här fullmakten kan anmäla, ändra och titta på uppgifter i anslutning till verksamhet i gödselbranschen.
  • Registrering av foderföretagare och tillsynsuppgifter: Den som ges den här fullmakten kan anmäla, ändra och titta på uppgifter i anslutning till verksamhet i foderbranschen.
  • Anmäl, titta på och ändra uppgifter i anslutning till verksamhet i utsädesbranschen: Den som ges den här fullmakten kan anmäla, titta på och ändra uppgifter i anslutning till utsädesbranschen beträffande t.ex. anmälningsblanketter, ändringar, tillstånd, undersökningsintyg och beslut.

 8. Bestäm fullmaktens giltighetstid. Utgångsvärdet är att fullmakten är giltig i fem år, men vid behov kan du ange en kortare eller längre giltighetstid.
 9. Kontrollera uppgifterna i fullmakten och bekräfta den.

FöretagsFinlands telefontjänst

FöretagsFinlands telefontjänst hjälper dig att ta Suomi.fi-fullmakten i bruk: tel. 0295 020 500 (lna/msa), vardagar klo 9.00–16.15. Mera information i FöretagsFinlands telefontjänst

Val av verksamhetsställe

Observera att du kan se uppgifterna om verksamhetsstället för endast ett företag i taget i samband med tjänsten. Du kan ändra det verksamhetsställe som är föremål för ärendehanteringen enligt följande:

 1. Tryck på knappen välj verksamhetsstället under Kontoinställningen på vänster sida.
  • Tilin asetukset.png
 2. Välj en verksamhet som beskriver verksamheten under näringsgrenen där du håller på att sköta ärenden.
  • Toimialan valinta-näkymä.
  •  
 3. Tryck på den vita horisontella baren för att visa de anläggningar som använder samma FO-nummer och som är registrerade aktörer inom den valda branschen.
 4. Välj vilket verksamhetsstället du vill ändra och tryck på knappen Spara.
  • Anmärkning: Om du inte hittar något verksamhetsstället i menyn kan du lägga till ett nytt verksamhetsställe på den högra sidan av den horisontella menyn till höger om det nya kontoret.
  • Valitse toimipaikka valikosta.
 5. Nu kan du se uppgifterna om verksamhetsstället.

Om ditt företag har flera verksamhetsställen måste du byta verksamhetsstället innan du kan skicka en anmälan om ett annat verksamhetsställe.

 

Behöver du hjälp med Suomi.fi-fullmakten?

FöretagsFinlands telefontjänst hjälper dig att ta Suomi.fi-fullmakten i bruk: tel. 0295 020 500 (lna/msa), vardagar klo 9.00–16.15. Mera information i FöretagsFinlands telefontjänst

Mera information och respons om tjänsten per e-post:

touko@ruokavirasto.fi

Branschvisa frågor:

Foderkontroll: rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi
Utsädescertifiering: jaostopäällikkö Ritva Vallivaara-Pasto, ritva.vallivaara-pasto@ruokavirasto.fi
Gödselkontroll: ylitarkastaja Marja Lehtolainen, marja.lehtolainen@ruokavirasto.fi
Växthälsa: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi

Tjänsten fungerar bäst med de nyaste versionerna av webbläsarna Chrome, Firefox och Safari. Internet Explorer 11 stöds också i någon mån.

Sidan har senast uppdaterats 3.6.2024