Produktionsinsatser för ekologisk odling

Här hittar du länker till produktionsinsatsmedel tillåtna inom ekologisk odling:

 

Ansök om tillstånd att använda konventionellt utsäde i ekoproduktionen med blankett 9c

eller använd dej av e-tjänsten Touko

E-tjänsten Touko


E-tjänsten kan användas av privatpersoner som har lägenhetssignum och lantbruksföretag som har FO-nummer, förutsatt att de redan är anslutna till övervakningssystemet för ekologisk produktion. . För företag krävs det att personen som utför ärendet via e-tjänsten har en fullmakt av företaget.

Tjänsten fungerar bäst med de nyaste versionerna av webbläsarna Chrome, Firefox och Safari.

Logga in i Touko-tjänsten på adressen https://touko.ruokavirasto.fi

Då du använder Touko första gången ska du välja ”Kontoinställningar” i listan på vänstra kanten.

välj ”verksamhet inom ekobranchen”
välj eller sök det verksamhetsställe som ärendet gäller
spara uppgiften
Efter detta väljer du ”förökningsmaterial” och kan ansöka om tillstånd att använda konventionellt utsäde i ekoproduktionen.
Kontakta touko@ruokavirasto.fi angående tekniska fel.

Sidan har senast uppdaterats 16.2.2023