Ekoväxter

Grunden för växtnäring och –skydd inom den ekologiska odlingen utgörs av en flerårig växtföljd inom vilken olika växter alternerar. Odlandet av djuprotade växter förbättrar jordens bördighet och förhindrar erosion. Odlingsväxternas alternering försvårar eller rentav förhindrar växtförstörarnas överlevnad och förökning i växtligheten.

Växthusproduktionen saknar för tillfället egna definierade produktionskrav. Samma regler som för övrig växtproduktion följs i tillämpad form i växthusen.

Eviras publikation 18219/7 Ekologisk produktion - Allmänna anvisningar och villkor för växtproduktion ger närmare information om ekologisk växtproduktion.

Här finns en snabblänk till listor av produktionsinsatsmedel (frön, gödselmedel och växtskyddsmedel osv.) tillåtna inom ekologisk odling finns.

Sidan har senast uppdaterats 21.1.2019