Odlarbrev för ekogårdar 1/2023

Odlarbrevet innehåller aktuellt om övervakningen av ekologiska gårdar 2023.

Läs odlarbrevet 1/2023 

Nyheter om ekoproduktion

31. maj 2024

Den ekologiska produktionen är under kontroll

Årsrapporten om övervakningen av ekologisk produktion är publicerad. På basen av övervakningen konstateras att aktörerna följer reglerna för ekologisk produktion. Rapporten publiceras endast på…

Den ekologiska produktionen är under kontroll

10. januari 2024

Sällskapsdjursfoder kan nu produceras även ekologiskt

Från och med 1.5.2024 kommer det att vara möjligt att producera ekologiskt sällskapsdjursfoder. EU har antagit en förordning som reglerar märkningen av ekologiskt sällskapsdjursfoder. Tidigare har det…

Sällskapsdjursfoder kan nu produceras även ekologiskt

9. januari 2024

Observera särskilda krav för import av ekofoder och ekolivsmedel från 1.1.2024

Europeiska kommissionen har givit en lista på ekofoder och ekolivsmedel med särskilda importkrav från 1.1.2024 . I praktiken betyder detta att i samband med förtullningen kontrolleras dokumenten för…

Observera särskilda krav för import av ekofoder och ekolivsmedel från 1.1.2024

29. november 2023

Nya alternativ för utfodring av ekodjur

Utfodringen av ekodjur ska alltid grunda sig på 100 % ekofoder och tillåtet konventionellt foder och tillsatsämner. Ändringen av förordning (EU) 2021/1165 tillåter användning av konventionell…

Nya alternativ för utfodring av ekodjur

2. februari 2023

Meddelande för ekogårdar

Meddelandet innehåller aktuellt om övervakningen av ekologiska grödör 2023. Ämnen är bland annat: Om det sker väsentliga förändringar i din verksamhet ska du i god tid anmäla dem till NTMcentralen i…

Meddelande för ekogårdar

13. maj 2022

Karenstider för veterinärmedicinska läkemedel inom ekologisk produktion – alltid minst 48 timmar

Läkemedel får användas om djuret har en sjukdom eller skada som kräver behandling. Användningen bör begränsas till vad som är nödvändigt för att återställa djurets hälsa och välbefinnande. Efter…

Karenstider för veterinärmedicinska läkemedel inom ekologisk produktion – alltid minst 48 timmar