Tillverkning och försäljning av ekoprodukter

Den som framställer ekologiska livsmedel ska

  • höra till Livsmedelsverkets, NTM-centralens eller Valviras ekokontroll 
  • iakta EU:s regelverk om ekologisk produktion, bl.a.
    • vid beredningen beakta särhållningen mellan ekologiska och icke-ekologiska produker
    • beakta vilka metoder och vilka ingredienser som är tillåtna

Bara den som hör till kontrollen får använda hänvisningar till ekologisk produktion i produktens namn eller i ingrediensförteckningen. Bara den får använda EU:s logo för ekologisk produktion, dvs EU:s ekomärke.


Är du intresserad av att producera ekoprodukter? Vi berättar hur du ska gå till väga i vår ritade animation: Så här fick vår produkt ekomärke.

Sidan har senast uppdaterats 17.5.2023