Observera särskilda krav för import av ekofoder och ekolivsmedel från 1.1.2024

9. januari 2024

Europeiska kommissionen har givit en lista på ekofoder och ekolivsmedel med särskilda importkrav från 1.1.2024. I praktiken betyder detta att i samband med förtullningen kontrolleras dokumenten för alla foder- och livsmedelspartier som förs in som ekologiska under tiden 1.1–31.12.2024. Tullen gör provtagningen för kontroll av resthalter av pesticider på samma gång enligt sin riskvärdering. Partiet blir kvar i ett av Tullens godkända lager och är belagt med användningsförbud tills analysresultaten blir färdiga.

Genom kontrollen av handlingar säkerställs att produktionskedjans aktörer är certifierade, att ekoprodukten går att spåra och att ekofodret eller ekolivsmedlet uppfyller de krav som ställs på det. Om det inte konstateras några överträdelser av ekobestämmelserna fortsätter överlåtelseproceduren och partiet kan frisläppas från Tullens tillsyn. Om partiet inte uppfyller ekobestämmelserna meddelas förbud mot överlåtelse av partiet som ekologiskt producerat. Då måste märkningarna som hänvisar till ekologisk produktion täckas över under överinseende av Tullen.

I samband med förtullningen ska aktören visa fram ett kontrollintyg, förtullningshandlingar, fraktsedlar, kommersiella dokument samt eventuella analysresultat. Importören har ansvaret för att se till att produkterna anmäls som ekologiska redan i tulldeklarationen. Kontrollen kan inte utföras i efterhand.

Den effektiviserade tillsynen gäller följande produktkategorier enligt den allmänna nomenklaturen

(CN) vilka härstammar från nämnda länder:

  • Kina: 0910 11 00, ingefära
  • Kina: 0902 10 00, 0902 20 00, 0902 40 00, te (olika)
  • Egypten: 1202 41 00, 1202 42 00, jordnötter
  • Indien: 0910 30 00, gurkmeja
  • Peru: 0910 11 00, ingefära
  • Sydafrika: 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 40 00, 0805 50 10, citrusfrukter
  • Tunisien: 0804 10 00, dadlar

Vid import av foder ska aktören beakta att om det är frågan om vegetabiliskt foder som definierats som riskbenäget med avseende på salmonella och som importeras från länder utanför EU (t.ex. oljeväxtfrön och därav framställda produkter), måste aktören göra en förhandsanmälan om importen också till Livsmedelsverket för övervakning av foderhygienen.

Ytterligare upplysningar

Tullen
Elektroniska servicecentralens konsumentskyddsinspektörer, kuluttajasuojelu(at)tulli.fi

Livsmedelsverket
Sektionen för ekokontroll, specialexpert Teija Lindén, luomuelintarvike(at)ruokavirasto.fi
Fodersektionen, övervakning av ekofoder; överinspektör Nora Mäntysaari, luomurehu(at)ruokavirasto.fi

Mer info om import av ekofoder och ekolivsmedel