Meddelande för ekogårdar

2. februari 2023

Meddelandet innehåller aktuellt om övervakningen av ekologiska grödör 2023. Ämnen är bland annat:

  • Om det sker väsentliga förändringar i din verksamhet ska du i god tid anmäla dem till NTMcentralen i din region.
  • Alla aktörer granskas minst en gång under kalenderåret 2023.
  • Bekanta dig med de nya villkoren för ekologisk produktion.
  • Uppdatera din ekoplan så att den uppfyller de nya kraven.
  • Beakta de nya kraven på användningen av förökningsmaterial och aktuella frågor.

Odlarbrev för ekologiska gårdar